Můžete změnit nastavení Koše, aby lépe odpovídalo způsobu vaší práce. Pokud například vyprazdňujete Koš jen občas, protože nechcete ztratit vyhozené soubory, můžete můžete zvětšit maximální velikost úložiště Koše. Můžete také vypnout dialogové okno s potvrzením o odstranění, které se zobrazuje při každém odeslání souborů do Koše, nebo vypnout možnost přesouvání souborů do Koše a soubory po odstranění trvale z počítače vymazat.

Další informace o trvalém odstranění souborů získáte v tématu Trvalé odstranění souborů ze složky Koš.

Pokud koš nevidíte, je pravděpodobně skrytý – viz Zobrazení nebo skrytí koše.

Zobrazit vše

Nastavení maximální úložné kapacity složky Koš

Jestliže uchováváte všechny odstraněné soubory ve složce Koš jako v záchranné síti, můžete zvětšit maximální velikost složky Koš pro ukládání.

 1. Na pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Koš a potom na příkaz Vlastnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Umístění Koše klikněte na umístění koše, které chcete změnit (pravděpodobně se jedná o jednotku C).

 3. Klikněte na položku Vlastní velikost a do pole Maximální velikost (MB) zadejte maximální velikost úložiště složky Koš.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Trvalé odstranění souborů místo přesunutí do Koše

Koši se také můžete při odstraňování položek vyhnout. Tato volba se většině uživatelů nedoporučuje.

 1. Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Koš a potom na příkaz Vlastnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Umístění Koše klikněte na umístění koše, které chcete změnit (pravděpodobně se jedná o jednotku C).

 3. Klikněte na přepínač Nepřesouvat soubory do koše, ihned je odstraňovat . a klikněte na tlačítko OK.

Vypnutí dialogového okna pro potvrzení odstranění

Pokud nechcete při každém odeslání souboru nebo složky do Koše obdržet zprávu, můžete zasílání zpráv vypnout.

 1. Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Koš a potom na příkaz Vlastnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Umístění Koše klikněte na umístění koše, které chcete změnit (pravděpodobně se jedná o jednotku C).

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Při odstraňování zobrazit žádost o potvrzení a potom klikněte na tlačítko OK.

Postup změny vzhledu Koše

Koš má dvě různé podoby: jednu podobu, když je prázdný, a druhou, když obsahuje soubory nebo složky. Můžete nastavit vlastní vzhled Koše změnou jedné z těchto ikon.

Obrázek porovnání koše, když je prázdný a když je plný
Porovnání prázdného Koše (vlevo) a plného Koše (vpravo)
 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text individuální nastavení a poté klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit ikony plochy.

 3. V seznamu ikony plochy vyberte položku Koš (plný) nebo Koš (prázdný) a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit ikonu Koše na novou, klikněte na tlačítko Změnit ikonu. Vyberte ze seznamu ikonu a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li změnit ikonu Koše na původní, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Pokud je k počítači připojeno více pevných disků, oddílů nebo externí pevný disk, bude mít každé z umístění vlastní nastavení složky Koš. Při změně nastavení v dialogovém okně Koš - vlastnosti vyberte v poli Umístění Koše umístění, které chcete změnit.