Počítač může některé události signalizovat přehráváním zvuků. (Takovou událostí může být akce, kterou provedete vy, například přihlášení k počítači, nebo akce, kterou provede počítač, například upozornění na nově doručený e-mail.) Se systémem Windows se dodává několik zvukových schémat (kolekcí souvisejících zvuků) pro běžné události. Některé motivy na ploše mají navíc vlastní zvukové schéma.

Následující video uvádí, jak změnit zvuky počítače (1:32)
Zobrazit vše

Změna zvukového schématu

 1. Otevřete ovládací panel Zvuk takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text zvuk a poté klikněte na položku Zvuk.

 2. Klikněte na kartu Zvuky.

 3. V seznamu Zvukové schéma klikněte na zvukové schéma, které chcete použít, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Tip

  • Chcete-li si udělat představu o charakteru zvukového schématu, klikněte na ně. V seznamu Události klikejte na různé události a poté vždy klikněte na tlačítko Test a poslechněte si zvuk, který je jim v daném schématu přiřazen.

Změna jednoho nebo více zvuků

 1. Otevřete ovládací panel Zvuk takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text zvuk a poté klikněte na položku Zvuk.

 2. Chcete-li změnit jeden zvuk, klikněte na kartu Zvuky a potom v seznamu Události klikněte na událost, jíž chcete přiřadit nový zvuk.

 3. V seznamu Zvuky klikněte na zvuk, který chcete události přiřadit, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Pokud není v seznamu uveden zvuk, který chcete použít, klikněte na tlačítko Procházet a najděte ho.

 4. Chcete-li změnit více zvuků než jeden, postupujte stejně, ale vždy po kliknutí na zvuk klikněte na tlačítko Použít. Teprve po provedení všech požadovaných změn klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Chcete-li si poslechnout některý zvuk v seznamu Události, klikněte na požadovaný zvuk a poté na tlačítko Test.

 • Změníte-li zvuky u jedné nebo více událostí, bude automaticky vytvořeno nové zvukové schéma, s názvem shodným s aktuálním schématem, ale s přidaným textem "(změněno)". Je-li například nastaveno schéma Sonáta a vy změníte jeden nebo více zvuků, nové schéma bude nazváno Sonáta (změněno). Původní zvukové schéma bude zachováno pod nezměněným jménem.

Přejmenování zvukového schématu

Změníte-li jeden nebo více jednotlivých zvuků, vytvoříte tím nové zvukové schéma, které bude automaticky uloženo pod novým názvem, který vznikne připojením textu "(změněno)" k názvu aktuálního schématu. Je-li například nastaveno schéma Sonáta a vy změníte jeden nebo více zvuků, nové schéma bude nazváno Sonáta (změněno). Poté však můžete nové (nebo i existující) zvukové schéma přejmenovat.

 1. Otevřete ovládací panel Zvuk takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text zvuk a poté klikněte na položku Zvuk.

 2. Klikněte na kartu Zvuky.

 3. V seznamu Zvukové schéma klikněte na schéma, které chcete přejmenovat, klikněte na tlačítko Uložit jako, zadejte nový název zvukového schématu a poté klikněte na tlačítko OK. (Pokud není v seznamu uveden zvuk, který chcete použít, klikněte na tlačítko Procházet a najděte jej.)Potřebujete další pomoc?