Změna nastavení protokolu TCP/IP


Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s dalšími počítači.

Pro snadnější řízení nastavení protokolu TCP/IP doporučujeme použít automatický protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje IP adresy počítačům v síti, pokud tuto možnost síť podporuje. Pokud použijete protokol DHCP, nemusíte měnit nastavení TCP/IP v případě, že přemístíte počítač do jiného umístění, a dále není nutné ručně konfigurovat některá nastavení TCP/IP, jako jsou například systém DNS (Domain Name System) a služba WINS systému Windows. Chcete-li povolit protokol DHCP nebo změnit nastavení TCP/IP, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na kartu Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) nebo Protokol IPv6 (TCP/IPv6) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Obrázek dialogového okna Síťové připojení - vlastnosti
  Dialogové okno Síťové připojení - vlastnosti
 4. Chcete-li určit nastavení IP adresy protokolu IPv4, proveďte jednu z následujících akcí.

  • Chcete-li automaticky získat nastavení IP adresy, klikněte na možnost Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit IP adresu, klikněte na možnost Použít následující IP adresu a potom zadejte do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána nastavení IP adresy.

 5. Chcete-li určit nastavení IP adresy protokolu IPv6, proveďte jednu z následujících akcí.

  • Chcete-li automaticky získat nastavení IP adresy, klikněte na možnost Získat IPv6 adresu automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit IP adresu, klikněte na přepínač Použít následující IPv6 adresu a potom do polí IPv6 adresa, Délka předpony podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.

 6. Chcete-li určit nastavení adresy serveru DNS, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky získat adresu serveru DNS pomocí protokolu DHCP, klikněte na možnost Získat adresu serveru DNS automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit adresu serveru DNS, klikněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a potom do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

  Obrázek dialogového okna Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) - vlastnosti
  Dialogové okno Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) - vlastnosti
 7. Chcete-li změnit upřesňující nastavení služeb DNS, WINS a protokolu IP, klikněte na tlačítko Upřesnit.

Poznámka

 • Chcete-li nainstalovat protokol IPv4, spusťte příkazový řádek jako správce, zadejte netsh interface ipv4 install a stiskněte klávesu ENTER.Potřebujete další pomoc?