Změna velikosti virtuální paměti


Jestliže se zobrazují upozornění, že virtuální paměť je malá, je třeba zvětšit minimální velikost vašeho stránkovacího souboru. Operační systém Windows nastaví počáteční minimální velikost stránkovacího souboru na hodnotu odpovídající velikosti paměti RAM (random access memory) instalované v počítači, plus další trojnásobek paměti RAM instalované v počítači. Pokud se při těchto doporučených úrovních zobrazují upozornění, je třeba zvětšit minimální a maximální velikost stránkovacího souboru.

  1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

  2. V levém podokně klikněte na položku Upřesnit nastavení systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Na kartě Upřesnit klikněte v části Výkon na možnost Nastavení.

  4. Na kartě Upřesnit v části Virtuální paměť klikněte na příkaz Změnit.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky.

  6. Ve skupinovém rámečku Jednotka [Jmenovka] klikněte na jednotku obsahující stránkovací soubor, který chcete změnit.

  7. Klikněte na možnost Vlastní velikost. Do polí Počáteční velikost (MB) nebo Největší velikost (MB) zadejte novou velikost v megabajtech, klikněte na příkaz Nastavit a potom na tlačítko OK.

Poznámka

  • Při zvětšování velikosti se obvykle změny projeví i bez restartování počítače. Při zmenšování velikosti je však třeba počítač restartovat. Společnost Microsoft nedoporučuje zakázání nebo odstranění stránkovacího souboru.Potřebujete další pomoc?