Výběr portu COM pro zařízení Bluetooth


Některé programy v počítači vyžadují ke komunikaci se zařízením Bluetooth port COM (nazývaný také sériový port). Může mezi ně patřit:

  • program pro synchronizaci kontaktů s mobilním telefonem,

  • program pro získání souřadnic GPS z přijímače GPS.

Přidáte-li do počítače zařízení podporující standard Bluetooth, často dojde k vytvoření příchozího portu COM a odchozího portu COM. Příchozí port COM umožňuje zařízení připojit se k programu v počítači, zatímco odchozí port COM umožňuje programu v počítači připojit se k zařízení. Obvykle budete používat pouze jeden z těchto portů COM. Další informace naleznete v části Přidání zařízení s aktivovanou technologií Bluetooth do počítače

Vhodný port COM zjistíte v dokumentaci dodané s programem nebo se zařízením Bluetooth, případně se můžete podívat na webové stránky výrobce. Většina zařízení podporujících standard Bluetooth vybírá použitý port COM, takže výběr nemusíte provádět vy. Chcete-li zjistit, zda již zařízení používá port COM, podívejte se na kartu Porty COM v nastavení rozhraní Bluetooth. Pokyny pro otevření této karty naleznete dále.

Potřebujete-li vybrat port COM a nevíte, který použít, vyzkoušejte jeden port COM po druhém a použijte ten, který umožňuje úspěšnou komunikaci programu a zařízení.

Změna portu COM, který počítač používá ke komunikaci se zařízeními standardu Bluetooth

  1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

  2. Do vyhledávacího pole v okně Ovládací panely zadejte slovo Bluetooth a poté klikněte na položku Změnit nastavení Bluetooth.

  3. V dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth klikněte na kartu Porty COM, vyberte port a poté klikněte na tlačítko OK.

    Není-li v seznamu uveden žádný port, znamená to, že zařízení Bluetooth port COM nepoužívá. Chcete-li přidat port COM, který má zařízení používat, klikněte na tlačítko Přidat.Potřebujete další pomoc?