Volba síťového umístění


Při prvním připojení k síti je třeba vybrat umístění v síti. Tímto se automaticky nastaví příslušné nastavení brány firewall a zabezpečení pro typ sítě, ke které se připojujete. Pokud se připojujete k sítím v jiných umístěních (například k síti doma, v místní kavárně nebo v práci), pomůže volba síťového umístění zajistit nastavení počítače na příslušnou úroveň zabezpečení.

Existují čtyři umístění v síti:

 • Pro domácí sítě nebo když znáte uživatele a zařízení v síti a důvěřujete jim, vyberte možnost Domácí síť. Počítače v domácí síti mohou patřit k domácí skupině. Pro domácí sítě je zapnuté Zjištění sítě, které umožňuje vidět ostatní počítače a zařízení v síti a umožňuje dalším uživatelům vidět váš počítač. Další informace naleznete v tématu Co je zjištění sítě?.

 • Pro malou kancelář nebo další sítě na pracovišti vyberte možnost Pracovní síť. Zjištění sítě, které umožňuje zobrazit další počítače a zařízení v síti a ostatním uživatelům sítě váš počítač, je ve výchozím nastavení zapnuté, v takovém případě však nemůžete vytvořit domácí skupinu, ani se k ní připojit. Další informace naleznete v tématu Co je zjištění sítě?.

 • Pro sítě na veřejných místech (například v kavárně nebo na letišti) vyberte možnost Veřejná síť. Toto umístění slouží k tomu, aby nebyl počítač pro ostatní počítače v okolí viditelný a aby počítač pomohlo chránit před jakýmkoli škodlivým softwarem z Internetu. Domácí skupina není k dispozici ve veřejných sítích a zjištění sítě je vypnuté. Tuto možnost byste měli vybrat také, pokud jste připojení přímo k Internetu bez použití směrovače nebo pokud máte širokopásmové mobilní připojení.

 • Síťové umístění Doména se používá pro doménové sítě, například pro sítě ve velkých podnicích. Tento typ síťového umístění je spravován správcem sítě a nelze jej vybrat ani změnit.

Poznámka

 • Pokud víte, že nebudete muset sdílet soubory nebo tiskárny, bude nejbezpečnější volbou veřejná síť.

Následující video uvádí, jak vybrat umístění v síti (0:48)

Výběr umístění v síti

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Klikněte na možnost Pracovní síť, Domácí síť nebo Veřejná síť a klikněte potom na umístění v síti, které požadujete.

  Obrázek Centra síťových připojení a sdílení
  Centrum síťových připojení a sdílení

Upozornění

Jak lze nastavit domácí nebo pracovní sítě, aby připojení k nim bylo bezpečné?

Chcete-li zajistit, aby bylo připojení k domácí nebo malé kancelářské síti bezpečné, zkontrolujte, zda používá následující funkce a zařízení:

 • Bezdrátové připojení šifrované pomocí standardu WPA nebo WPA2 pro bezdrátové sítě. (Preferovaný standard je WPA2, protože je bezpečnější než WPA.)

 • V případě všech sítí potřebujete bránu firewall nebo jiné zařízení s překladem adres, které je připojeno mezi počítačem nebo bezdrátovým přístupovým bodem a kabelovým modemem nebo modemem DSL.

Obrázek sítě s bránou firewall nebo zařízení s překladem adres v požadovaném umístění.
Síť s bránou firewall nebo zařízením s překladem adres (NAT) v doporučeném umístění

Další informace naleznete v tématech Nastavení bezdrátové sítě v systému Windows 7, Zvýšení zabezpečení sítě a Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?.

Jak ovlivňuje brána Windows Firewall síťová umístění

Umístění ve veřejné síti blokuje spuštění určitých programů a služeb, aby během připojení k síti na veřejném místě chránilo počítač před neoprávněným přístupem. Pokud jste připojeni k veřejné síti a brána Windows Firewall je zapnutá, mohou některé programy nebo služby zobrazit výzvu k povolení komunikace přes bránu Firewall, aby mohly správně pracovat.

Když povolíte komunikaci programu přes bránu firewall, bude toto povolení platit pro všechny sítě se stejným umístěním, jako má síť, ke které jste aktuálně připojení. Pokud jste připojeni například k síti v kavárně a vyberete jako typ umístění veřejnou síť a pak zrušíte blokování programu rychlého zasílání zpráv, bude tento program odblokován pro všechny veřejné sítě, ke kterým se připojíte.

Pokud máte v úmyslu během připojení k veřejné síti odblokovat více programů, zvažte změnu umístění v síti na domácí nebo pracovní síť. Může být bezpečnější změnit jednu konkrétní síť než ovlivnit všechny veřejné sítě, ke kterým se od této chvíle připojíte. Ale pamatujte, že pokud uděláte tuto změnu, bude počítač viditelný pro ostatní uživatele v síti a to s sebou nese riziko zabezpečení.Potřebujete další pomoc?