Oboustranný nebo jednostranný. Ve stupních šedé nebo barevný. Na šířku nebo na výšku.

To jsou jen některé s možností, s nimiž se můžete setkat při tisku. Tento článek popisuje běžné možnosti tisku v systému Windows a jejich výběr.

Nezapomeňte, že možnosti tisku zcela závisejí na modelu tiskárny a používané softwarové aplikaci. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s tiskárnou či s daným programem.

Následující video uvádí, jak vybrat možnosti tisku (1:18).

Základy tisku

Tisk v systému Windows je často velmi jednoduchý. Stačí kliknout na nabídku Soubor, která je k dispozici ve většině programů, a potom na příkaz Tisk.

Tímto způsobem se otevře dialogové okno Tisk. V tomto okně lze změnit základní nastavení, například tiskárnu, která se má používat, nebo počet kopií k tisku. (Dialogové okno, které se zobrazí, se může lišit od následujícího obrázku v závislosti na vašem softwaru a tiskárně.)

Obrázek dialogového okna Tisk v programu WordPad
Dialogové okno Tisk v programu WordPad
Zobrazené možnosti
Význam

Vybrání tiskárny

Tento seznam obsahuje tiskárny dostupné z počítače. Můžete se také rozhodnout dokument vytisknout jako fax nebo soubor ve formátu Microsoft XPS. (Další informace získáte v části Dokumenty XPS: nejčastější dotazy.)

Vyhledat tiskárnu

Pomáhá vyhledat síťové tiskárny. Tato volba je užitečná při užitečná při nastavení pro kancelář nebo domácí síť. Další informace o instalaci síťových tiskáren naleznete v tématu Instalace tiskárny.

Tisk do souboru

Umožňuje uložit dokument jako soubor PRN. Tato volba je užitečná, pokud něco chcete vytisknout později, ale u moderních tiskáren USB pokaždé nefunguje. Pokud používáte tiskárnu USB, můžete upřednostňovat tisk pomocí převaděče Microsoft XPS Document Writer. Další informace naleznete v části Tisk pomocí převaděče Microsoft XPS Document Writer.

Předvolby

Otevře dialogové okno Předvolby tisku, kde můžete zvolit možnosti jako formát papíru nebo rozložení.

Rozsah stránek

Sděluje systému Windows, co budete tisknout. Kliknutím na přepínač Výběr vytisknete pouze zvýrazněný text nebo grafiku. Kliknutím na přepínač Aktuální stránka vytisknete pouze aktuálně zobrazenou stránku.

Chcete-li vytisknout část dokumentu, klikněte na tlačítko Stránky a zadejte čísla stránek oddělená pomlčkami. Chcete-li například vytisknout pouze stránky 5 až 7, zadejte 5–7. Některé programy umožňují také výběr stránek, které nenásledují po sobě. Pokud ano, můžete vytisknout například pouze stránky 1, 4 a 8 zadáním textu 1, 4, 8.

Počet kopií

Slouží k tisku více kopií dokumentu, souboru nebo obrázku. Zaškrtnete-li políčko Kompletovat, vytisknou se postupně všechny stránky jedné kopie dokumentu a potom se začne tisknout další kopie.

Předvolby a vlastnosti

Každý výrobce tiskáren a vydavatel softwaru volí vlastní přístup. Oboustranný nebo barevný tisk může vyžadovat kliknutí na tlačítko s označením Předvolby, Vlastnosti nebo dokonce Pokročilé.

I přesto existují dvě standardní možnosti související s tiskárnami, se kterými se často setkáte: předvolby tisku a vlastnosti tiskárny. Co znamenají?

Předvolby tisku

Předvolby tisku jsou možnosti dostupné u vaší tiskárny.

Otevření dialogového okna Předvolby tisku

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klikněte na příkaz Předvolby tisku.

 3. Nastavte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Mezi běžné volby, které naleznete v tomto dialogovém okně, patří:

 • Orientace či rozložení stránky. Volte mezi orientací na výšku a na šířku.

 • Velikost papíru či listu. Běžné možnosti zahrnují formáty Letter, Legal, A4 nebo velikost obálky.

 • Zdroj papíru nebo možnost výstupu. Vybere zásobník papíru. Papír je v tiskárnách uložen v různých zásobnících.

 • Oboustranný tisk. Rozhodněte se mezi tiskem na jedné či obou stranách listu papíru.

 • Barevný tisk. Volba mezi barevným nebo černobílým tiskem (případně tiskem ve stupních šedé).

 • Sešívání. Běžná volba u kancelářských tiskáren.

Vlastnosti tiskárny

V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny obvykle naleznete možnosti řídící samotnou tiskárnu, tedy aktualizaci ovladačů, konfiguraci portů a další přizpůsobení vztahující se k hardwaru.

Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny.

 3. Nastavte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Další informace o tisku naleznete v tématu Tisk dokumentu nebo souboru a Tisk obrázku.

Informace o přehrávání dalšího videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Printing with Windows 7.


Potřebujete další pomoc?