Tady najdete odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají příkazového řádku.

Zobrazit vše

Co je příkazový řádek?

Příkazový řádek slouží k zadávání a spouštění příkazů MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) a dalších počítačových příkazů. Zadáváním příkazů můžete na počítači provádět úkoly bez použití myši nebo dotykového rozhraní. Příkazový řádek zpravidla používají jenom pokročilí uživatelé.

Pojmem příkazový řádek se rozumí taky pravá lomená závorka (>). Příkazový řádek může obsahovat taky další důležité informace, třeba aktuální pracovní adresář, ve kterém se zadaný příkaz spustí. Když například otevřete okno příkazového řádku a uvidíte C:\> a vpravo od toho blikající kurzor, provede se příkaz, který zadáte, na celé jednotce C počítače.

Jak se k příkazovému řádku dostanu?

Příkazový řádek otevřete takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište cmd a pak klepněte nebo klikněte na Příkazový řádek.

Jaké příkazy se dají spouštět pomocí příkazového řádku?

Můžete spouštět příkazy systému MS-DOS a další příkazy počítače.

Pokud chcete zobrazit seznam běžně používaných příkazů, napište na příkazovém řádku příkaz help a stiskněte klávesu Enter.

Pokud chcete o některém příkazu zobrazit podrobnější informace, zadejte help<název příkazu> (místo <název příkazu> napište název příkazu, o kterém chcete zobrazit víc informací).

Jak se dá změnit okno příkazového řádku?

Vzhled okna příkazového řádku se dá změnit nastavením možností příkazového řádku.

Nastavení možností příkazového řádku

 1. Po otevření okna příkazového řádku klepněte na jeho záhlaví pravým tlačítkem myši (nebo ho stiskněte a podržte) a pak udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit nastavení všech oken příkazového řádku, klepněte nebo klikněte na Výchozí.

  • Pokud chcete změnit nastavení jenom u aktuálního okna příkazového řádku, klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

 2. Vyberte požadované možnosti a pak klepněte nebo klikněte na OK.

Jak se spustí příkaz se zvýšenými oprávněními?

Některé příkazy spouštěné pomocí příkazového řádku můžou vyžadovat zvýšená oprávnění nebo oprávnění pro správu. Pokud chcete takové příkazy spustit, použijte možnost Spustit jako správce.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište cmd a pak klikněte pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek nebo ho stiskněte a podržte.

 3. Klepněte nebo klikněte na Spustit jako správce.

Jak připnu příkazový řádek na obrazovku Start?

Pokud se chcete dozvědět, jak připnout příkazový řádek na obrazovku Start, podívejte se na kurz o obrazovce Start.

Jak připnu příkazový řádek na hlavní panel?

Pokud se chcete dozvědět, jak připnout příkazový řádek na hlavní panel, podívejte se na téma Jak používat hlavní panel.
Potřebujete další pomoc?