Komprimace a dekomprimace souborů (soubory zip)


Komprimované soubory zabírají méně místa a mohou být rychleji přeneseny do jiných počítačů než nekomprimované soubory. S komprimovanými soubory a složkami můžete pracovat stejně jako s nekomprimovanými. Můžete také zkombinovat více souborů do jediné komprimované složky. Tato možnost usnadňuje sdílení skupin více souborů.

Následující video uvádí, jak komprimovat a dekomprimovat soubory (1:18)
Zobrazit vše

Komprimování (zazipování) souboru nebo složky

 1. Přejděte do umístění se souborem nebo složkou, které chcete komprimovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku, přejděte ukazatelem na položku Odeslat a pak klikněte na možnost Komprimovaná složka (metoda zip).

  Vytvoří se nová komprimovaná složka ve stejném umístění. Pokud ji chcete přejmenovat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Přejmenovat a zadejte nové jméno.

Extrahování (rozzipování) souborů nebo složek z komprimované složky

 1. Přejděte do umístění s komprimovanou složkou, ze které chcete extrahovat soubory nebo složky.

 2. Proveďte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li ze složky extrahovat jeden soubor, otevřete dvojitým kliknutím komprimovanou složku. Potom přetáhněte soubor nebo složku z komprimované složky do nového umístění.

  • Pokud chcete extrahovat celý obsah komprimované složky, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Extrahovat vše a sledujte instrukce.

Poznámky

 • Pokud do komprimované složky přidáte zašifrované soubory, budou tyto soubory při extrahování dešifrovány, což může způsobit neúmyslné odhalení osobních nebo důvěrných informací. Proto byste se komprimaci zašifrovaných souborů měli vyhnout.

 • Některé typy souboru, např. obrázky typu JPEG, jsou již vysoce komprimovány. Pokud komprimujete několik obrázků JPEG do jedné složky, bude celková velikost složky přibližně stejná jako souhrnná velikost původních obrázků. Chcete-li obrázky zmenšit, aby bylo možné je odeslat e-mailem, naleznete informace v tématu Odeslání obrázků e-mailem.

 • Pokud jste již vytvořili komprimovanou složku a nyní do ní chcete přidat nový soubor nebo složku, přetáhněte tyto soubory do komprimované složky.Potřebujete další pomoc?