Proč se můj počítač nezapíná nebo nevypíná rychle?


Pokud se váš počítač vypíná či zapíná pomalu (případně se nevypne vůbec) nebo pokud jej nelze přepnout do režimů pro úsporu energie, je možné, že některý program nebo ovladač zařízení narušuje nastavení napájení systému Windows. Tyto programy nebo ovladače zařízení můžete najít pomocí ovládacího panelu Informace o výkonu a nástroje.

Postup zjištění problémů s výkonem

  1. Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte výraz Hodnocení výkonu a nástroje a v seznamu výsledků klikněte na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

  2. V levém podokně klikněte na položku Rozšířené nástroje.

  3. V části Rozšířené nástroje v seznamu Potíže s výkonem podle potřeby klikněte na problémy, které jsou zde uvedeny.

  4. Zobrazené dialogové okno obsahuje informace o tom, které programy nebo ovladače způsobují problémy.

Zobrazit vše

Program nebo ovladač zabraňuje počítači v rychlém zapnutí

Zkuste problém řešit pomocí následujících postupů:

  • Proveďte správu programů, které se spouštějí při spuštění. Některé programy se spouštějí automaticky při spuštění systému Windows. Pokud se spouští příliš velké množství těchto programů, mohou zpomalit počítač. Pokud chcete zakázat spouštění těchto programů při spuštění a vylepšit výkon, použijte program Windows Defender. Další informace naleznete v části Zastavení automatického spouštění programu při spuštění systému Windows

  • Zkontrolujte, zda výrobce programu nebo ovladače neposkytuje aktualizaci.Novější verze programu může obsahovat řešení problému.

Program nebo ovladač zabraňuje počítači v rychlém vypnutí

Zkuste problém řešit pomocí následujících postupů:

  • Před vypnutím počítače program ukončete. Je možné, že k problému dojde, jen pokud je program spuštěný. Zkuste program před vypnutím systému Windows ukončit a zkontrolujte, zda se počítač vypne správně.

  • Zkontrolujte, zda výrobce programu nebo ovladače neposkytuje aktualizaci.Novější verze programu může obsahovat řešení problému.

Pokud se nepodaří zmíněnými postupy problém vyřešit, program nebo ovladač pravděpodobně není kompatibilní se systémem Windows. Pokud jste program nebo zařízení instalovali sami a už jej (nebo je) nepoužíváte, zvažte odebrání zařízení nebo odinstalování programu nebo ovladače.Potřebujete další pomoc?