Pro připojení k internetu budete potřebovat poskytovatele internetových služeb a určitý hardware:

 • Poskytovatel internetových služeb: Firma, která poskytuje přístup k internetu. Účet u poskytovatele internetových služeb si můžete zřídit podobně, jako když si objednáváte telefonní nebo jiné služby. Poskytovatelé internetových služeb jsou obvykle telefonní společnosti (u připojení přes DSL nebo optické vlákno) nebo poskytovatelé televizních služeb (u kabelového nebo satelitního připojení).

 • Hardware: Pro širokopásmové připojení, jako je DSL, optické vlákno nebo kabel, budete potřebovat širokopásmový modem. Může být součástí hardwaru dodaného poskytovatelem internetových služeb, který získáte při zřízení účtu pro širokopásmové připojení. Můžete si ho taky pronajmout nebo koupit samostatně. Pokud plánujete sdílet přístup k internetu s několika počítači v domácí síti, budete potřebovat ještě směrovač (router). (Někdy je modem a směrovač sloučený do jednoho zařízení.)

Zobrazit vše

Použití širokopásmového připojení

Když máte poskytovatele internetových služeb a připojili jste hardware podle pokynů, jste už nejspíš připojení k internetu. Zjistíte to tak, že otevřete webový prohlížeč a zkusíte přejít na nějaký web. Pokud se web nezobrazí, vyzkoušejte toto:

 • Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Pokud máte s připojením k internetu problémy, přečtěte si článek Proč se nemůžu připojit k internetu?.

Použití mobilního širokopásmového připojení

Díky technologii mobilního širokopásmového připojení (označované taky jako WWAN (Wireless Wide Area Network)) se můžete připojit k internetu, i když nejste v obvyklé drátové nebo bezdrátové síti. K použití mobilního širokopásmového připojení potřebujete hardware (integrovaný nebo externí), který pracuje s mobilním širokopásmovým připojením, a datový tarif u poskytovatele širokopásmového mobilního připojení.

Zobrazit vše

První nastavení mobilního širokopásmového připojení

 1. Aktivujte SIM kartu a na ní službu mobilního širokopásmového připojení. Potřebné informace získáte od mobilního operátora nebo prodejce zařízení.

 2. Pokud máte externí mobilní širokopásmové zařízení, ověřte, že je správně vložené do počítače podle pokynů výrobce a že je zapnutý přepínač bezdrátové sítě. Tento přepínač se obvykle nachází na čelní, boční nebo zadní straně přenosného počítače nebo tabletu.

 3. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 4. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

  Poznámka

  • Kvůli identifikaci mobilní sítě možná budete muset zadat přístupový řetězec nebo název přístupového bodu. Přístupový řetězec (pro zařízení CDMA) nebo název přístupového bodu (pro zařízení GSM) by měl být uvedený v dokumentaci dodávané k SIM kartě nebo předplatnému.

 5. Změňte nastavení připojení a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 6. Po zobrazení výzvy vyberte nebo zadejte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec, uživatelské jméno, heslo a typ přihlašovacích údajů. (Tyto údaje dostanete s hardwarem pro mobilní širokopásmové připojení nebo službami mobilního širokopásmového připojení.) Je taky možné, že si na této obrazovce budete moct koupit tarif od poskytovatele.

 7. Klepněte nebo klikněte na Další.

Poznámky

 • Pokud je SIM karta uzamčená, je výchozí PIN kód nastavený mobilním operátorem. Pokud je zařízení uzamčené, nemůžete ho používat. K odemčení budete potřebovat PIN kód. Přečtěte si informace dodané k SIM kartě nebo předplatnému.

 • Když třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, může se účet zablokovat. Budete muset požádat mobilního operátora o kód k odblokování PIN kódu (PUK kód). Pokud jste v okamžiku zablokování účtu připojení k internetu, připojení se přeruší.

 • Pokud se nemůžete připojit k internetu, obraťte se na svého mobilního operátora.

Připojení k internetu (po nastavení připojení)

 1. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 2. Klepněte nebo klikněte na název mobilní širokopásmové sítě a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Změna vlastností profilu

Pokud chcete změnit vlastnosti profilu připojení, například název přístupového bodu, přístupový řetězec, uživatelské jméno, heslo nebo nastavení automatického připojení, postupujte takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť, klepněte nebo klikněte na Připojení a pak na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Podle potřeby změňte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec, uživatelské jméno a heslo. (Tyto údaje dostanete s hardwarem nebo službami pro mobilní širokopásmové připojení.)

Změna nastavení výběru sítě

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Klepněte nebo klikněte na Vyhledat.

 4. Pokud chcete, aby systém Windows zvolil síť automaticky, vyberte Automaticky vybrat (doporučeno). Pokud si naopak chcete zvolit síť sami, vyberte název sítě ze seznamu a klepněte nebo klikněte na Registrovat.

  Poznámky

  • Pokud povolíte roaming, můžou vám být účtované další poplatky.

  • Pokud se systém Windows nemůže připojit k zadané síti, vybere některou síť automaticky.
Potřebujete další pomoc?