Pokud se chcete připojit k internetu, budete potřebovat poskytovatele internetových služeb a hardware:

 • Poskytovatel internetových služeb: Společnost, která poskytuje přístup k internetu. Účet u poskytovatele internetových služeb si můžete založit podobně, jako když si objednáváte telefonní nebo jiné služby. Poskytovatelé internetových služeb jsou obvykle telefonní společnosti (v případě připojení prostřednictvím technologie DSL nebo optického vlákna) nebo poskytovatelé televizních služeb (v případě kabelového nebo satelitního připojení).

 • Hardware: Pro širokopásmové připojení, například pomocí technologie DSL, optického vlákna nebo kabelu, budete potřebovat širokopásmový modem. Může být součástí hardwaru dodaného poskytovatelem internetových služeb, který získáte při zřízení účtu pro širokopásmové připojení. Můžete si ho taky pronajmout nebo koupit. Pokud plánujete, že budete přístup k internetu sdílet s několika počítači v domácí síti, budete potřebovat ještě směrovač. (Někdy je modem a směrovač spojený do jednoho zařízení.)

Zobrazit vše

Použití širokopásmového připojení

Když máte poskytovatele internetových služeb a připojili jste hardware podle pokynů, jste pravděpodobně připojeni k internetu. Zjistíte to tak, že otevřete webový prohlížeč a pokusíte se přejít na webovou stránku. Pokud se web nezobrazí, vyzkoušejte toto:

 • Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Pokud se nemůžete připojit k internetu, přečtěte si téma Proč se nemůžu připojit k internetu?.

Použití mobilního širokopásmového připojení

Díky technologii mobilního širokopásmového připojení (označuje se taky jako síť WWAN (Wireless Wide Area Network)) se můžete připojit k internetu, i když nejste v obvyklé kabelové nebo bezdrátové síti. K použití mobilního širokopásmového připojení potřebujete hardware (integrovaný nebo externí), který pracuje s mobilním širokopásmovým připojením, a datový tarif u poskytovatele širokopásmového mobilního připojení.

Zobrazit vše

První nastavení mobilního širokopásmového připojení

 1. Aktivujte modul SIM (Subscriber Identity Module) a službu mobilního širokopásmového připojení pro tento modul. Potřebné informace získáte od mobilního operátora nebo dodavatele zařízení.

 2. Pokud máte externí mobilní širokopásmovou kartu, ověřte si, že je správně vložená do počítače podle pokynů výrobce a že je zapnutý bezdrátový přepínač. Tento přepínač se obvykle nachází na čelní, boční nebo zadní straně přenosného počítače nebo tabletu.

 3. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 4. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

  Poznámka

  • Kvůli identifikaci mobilní sítě možná budete muset zadat přístupový řetězec nebo název přístupového bodu. Přístupový řetězec (pro zařízení CDMA) nebo název přístupového bodu (pro zařízení GSM) by měl být uvedený v dokumentaci dodávané se SIM kartou nebo k datovému tarifu.

 5. Změňte nastavení připojení a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 6. Po zobrazení výzvy vyberte nebo zadejte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec, jméno uživatele, heslo a údaje o typu přihlášení. (Tyto údaje dostanete s hardwarem pro mobilní širokopásmové připojení nebo s balíčkem služeb mobilního širokopásmového připojení.) Je taky možné, že na této obrazovce si budete moct zakoupit tarif od operátora.

 7. Klepněte nebo klikněte na Další.

Poznámky

 • Pokud je SIM karta zamčená, je výchozí PIN nastavený mobilním operátorem. Pokud je zařízení uzamčené, nemůžete ho použít. K odemčení budete potřebovat PIN. Přečtěte si informace dodané se SIM kartou nebo k datovému tarifu.

 • Když třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN, může se účet zablokovat. Budete muset požádat mobilního operátora o kód k odblokování PIN kódu (PUK). Pokud jste v okamžiku zablokování účtu připojeni k internetu, připojení se přeruší.

 • Pokud se nemůžete připojit k internetu, obraťte se na mobilního operátora.

Připojení k internetu (po nastavení připojení)

 1. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 2. Klepněte nebo klikněte na název mobilní širokopásmové sítě a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Změna vlastností profilu

Pokud chcete změnit vlastnosti profilu připojení, například název přístupového bodu, přístupový řetězec, uživatelské jméno, heslo nebo nastavení automatického připojení, udělejte to takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť, Připojení a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Podle potřeby změňte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec a pak taky uživatelské jméno a heslo. (Tyto údaje dostanete s hardwarem nebo službami pro mobilní širokopásmové připojení.)

Změna nastavení volby sítě

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Klepněte nebo klikněte na Zkontrolovat.

 4. Pokud chcete, aby Windows mohl síť zvolit automaticky, vyberte Automaticky vybrat (doporučeno). Pokud si naopak chcete zvolit síť sami, vyberte název požadované sítě ze seznamu a klepněte nebo klikněte na Registrovat.

  Poznámky

  • Pokud povolíte roaming, můžou se vám naúčtovat další poplatky.

  • Pokud se Windows nemůže připojit k určené síti, vybere síť automaticky.
Potřebujete další pomoc?