Propojení dvou počítačů pomocí kříženého kabelu


Pokud potřebujete propojit dva počítače, ale nemáte přístup k síti a nemůžete vytvořit síť ad hoc, můžete vytvořit přímé kabelové propojení pomocí kříženého kabelu Ethernet.

Obecně platí, že křížený kabel vznikne záměnou (překřížením) pořadí vodičů kabelu. Kabelem pak lze přímo propojit dva počítače. Křížený kabel vypadá téměř úplně stejně jako běžný kabel Ethernet (přímý kabel), proto se před provedením tohoto postupu ujistěte, zda máte křížený kabel.

Před zakoupením kříženého kabelu je třeba prověřit síťový adaptér. Některé novější síťové adaptéry provádějí „křížení“ automaticky, zjistí-li, že jsou přímo připojeny k jinému síťovému adaptéru pomocí normálního kabelu Ethernet.

Propojení dvou počítačů kříženým kabelem

Tato metoda funguje nejlépe, pokud v obou počítačích běží systém verze Windows nebo Windows Vista.

  1. Zasuňte konce kříženého kabelu do síťových portů na zadní straně obou počítačů.

  2. V jednom z počítačů s touto verzí systému Windows proveďte následující postup:

    Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  3. Na mapě sítě v horní části Centra síťových připojení a sdílení dvakrát klikněte na ikonuNeznámá síť. (Pokud používáte více než jednu síť, bude mít tato ikona označení Několik sítí.)

  4. Pokud je vypnuto zjišťování sítě a sdílení souborů, klikněte v okně Síť na informační panel obsahující tuto zprávu: Zjišťování sítě a sdílení souborů je vypnuto. Počítače a zařízení v síti nelze zobrazit. Kliknutím změňte... Poté klikněte na tlačítko Zapnout zjišťování sítí a sdílení souborů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

  • Pro gigabitovou síť Ethernet a síť Token Ring je zapotřebí poněkud jiný druh kříženého kabelu. Další informace získáte od výrobce kabelu.

V okně Síť by nyní měly být zobrazeny ikony obou počítačů. Chcete-li nastavit sdílení tiskáren a dalších prostředků, dvakrát klikněte na ikony obou počítačů.

Poznámka

  • Pokud v jednom z počítačů běží systém Windows XP, může určitou dobu trvat, než se tento počítač objeví v okně Síť. Možná bude třeba přesunout oba počítače do stejné pracovní skupiny. Můžete to provést změnou pracovní skupiny v obou počítačích. Informace o změně pracovní skupiny naleznete v tématu Připojení se k pracovní skupině nebo její vytvoření. Také může být nutné zapnout v počítači se systémem Windows XP sdílení souborů a tiskáren.Potřebujete další pomoc?