Připojení k jinému počítači prostřednictvím programu Připojení ke vzdálené ploše


Pomocí programu Připojení ke vzdálené ploše lze získat přístup k počítači se systémem Windows z jiného počítače se systémem Windows připojeného do stejné sítě nebo k Internetu. V domácím počítači můžete například používat všechny programy, soubory a síťové prostředky počítače v práci, jako byste pracovali přímo s počítačem v práci.

Chcete-li se připojit ke vzdálenému počítači, musí být počítač zapnutý a připojený k síti, musí být povolena funkce Vzdálená plocha, musíte mít přístup ke vzdálenému počítači prostřednictvím sítě (například prostřednictvím Internetu) a musíte mít oprávnění pro připojení. Chcete-li získat oprávnění pro připojení, musíte být v seznamu uživatelů. Než se připojíte, je vhodné si najít název počítače, ke kterému se připojujete, a zkontrolovat, že je povolené připojení k vzdálené ploše přes bránu firewall.

Pokud není u vašeho uživatelského účtu vyžadované k přihlášení heslo, bude nutné před tím, než se budete moci připojit k vzdálenému počítači, heslo přidat.

V tomto videu se můžete naučit, jak se připojit k jinému počítači pomocí připojení ke vzdálené ploše (1:13).
Zobrazit vše

Povolení vzdáleného připojení v počítači, ke kterému se chcete připojit

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. Klikněte na odkaz Nastavení vzdáleného přístupu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Karta Vzdálený přístup v dialogovém okně Vlastnosti systému
  Karta Vzdálený přístup v dialogovém okně Vlastnosti systému
 3. Ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha vyberte jednu ze tří možností.

 4. Klikněte na tlačítko Vybrat uživatele.

  Pokud jste k počítači přihlášeni jako správce, bude váš aktuální uživatelský účet přidán do tohoto seznamu vzdálených uživatelů automaticky, proto můžete následující dva kroky přeskočit.

 5. V dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Vybrat objekt typu: Uživatelé nebo Skupiny postupujte takto:

  • Chcete-li zadat umístění hledání, klikněte na tlačítko Umístění a vyberte umístění, ve kterém chcete hledat.

  • Do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  Příslušné jméno se zobrazí v seznamu uživatelů v dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy. Klikněte na tlačítko OK a pak znovu na tlačítko OK.

Poznámka

 • K počítači, který se nachází v režimu spánku nebo hibernace, se nelze připojit. Ujistěte se proto, zda jsou nastavení režimu spánku a hibernace ve vzdáleném počítači nastavena na hodnotu Nikdy. (Režim hibernace není dostupný u všech počítačů.) Informace o provádění těchto změn naleznete v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

Vyhledání názvu vzdáleného počítače

 1. Ve vzdáleném počítači otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko Start Tlačítko Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.
 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny najdete název i úplný název počítače, je-li počítač součástí domény.

Název počítače vám může být schopen sdělit také váš správce sítě.

Povolení připojení ke vzdálené ploše přes bránu Windows Firewall.

Pokud máte potíže s připojením, může připojení k vzdálené ploše blokovat brána firewall. Postup změny tohoto nastavení v počítači se systémem Windows. Pokud používáte jinou bránu firewall, musí být otevřený port pro vzdálenou plochu (obvykle 3389).

 1. Ve vzdáleném počítači klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Ovládací panely.

 2. Klikněte na položku Systém a zabezpečení.

 3. V části Windows Firewall klikněte na možnost Povolit programu průchod bránou Windows Firewall .

 4. Klikněte na možnost Změnit nastavení a zaškrtněte políčko vedle možnosti Vzdálená plocha.

 5. Uložte změny kliknutím na tlačítko OK.

Nastavení hesla k uživatelskému účtu

Abyste se mohli připojit k jinému počítači pomocí funkce Vzdálená plocha, musíte mít u uživatelského účtu heslo.

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

 2. Poklikejte na možnost Uživatelské účty.

 3. V části Uživatelské účty vyberte možnost Změna hesla systému Windows .

 4. Klikněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění funkce Vzdálená plocha v počítači, ze kterého chcete pracovat

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Do textového pole Počítač zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit, a potom klikněte na tlačítko Připojit. (Místo názvu počítače můžete zadat IP adresu).

Poznámky:

 • Zástupce programu Připojení ke vzdálené ploše nalezete kliknutím na tlačítko Start Tlačítko Start, kliknutím na příkaz Všechny programy a následným kliknutím na položku Příslušenství. Chcete-li rychle otevřít program Připojení ke vzdálené ploše, klikněte na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole napište mstsc a stiskněte klávesu Enter.
 • Přesměrováním zařízení vašeho počítače umožníte jejich použití v relaci Vzdálené plochy. Jestliže se po kliknutí na tlačítko Připojit a zadání pověření zobrazí dialogové okno Připojení ke vzdálené ploše, potom můžete přesměrovat místní zařízení a prostředky, jako jsou místní disky nebo schránka. Klikněte na možnost Podrobnosti a potom zaškrtněte políčko pro každou položku, kterou chcete přesměrovat.

Další informace o funkci Vzdálená plocha naleznete v tématu Připojení k vzdálené ploše: nejčastější dotazy.Potřebujete další pomoc?