Stalo se vám někdy, že se uprostřed důležité schůzky nebo dlouhého letu vybila baterie? I přes veškerý technologický pokrok vydrží baterie přenosného počítače na jedno nabití pouze omezenou dobu. Vtip je v tom, jak dostupnou energii využít co nejlépe.

Možná jste již našli způsob, jak zajistit, aby váš přenosný počítač nezůstal bez energie. Možná s sebou nosíte náhradní baterii nebo napájecí kabel, díky kterému můžete baterie přenosného počítače dobít, je-li po ruce elektrická zásuvka. (Nejvhodnější postup dobíjení baterií vždy naleznete v pokynech od výrobce.)

Pokud tyto strategie selžou, je možné životnost baterie počítače prodloužit dalšími způsoby.

Obrázek tlačítka Přehrát Podívejte se na video: Video: Saving power on the go (3:48)

Vyberte schéma napájení, které snižuje spotřebu energie.

Schéma napájení je sada nastavení hardwaru a systému, která řídí správu napájení přenosného počítače. V systému Windows 7 jsou k dispozici dvě výchozí schémata:

 • Rovnováha. Nabízí plný výkon, když jej potřebujete, ale v době nečinnosti počítače zajišťuje úsporu energie.

 • Úsporný režim. Nejlepší volba pro prodloužení životnosti baterie. Cena? Pomalejší výkon a nižší jas displeje.

Výrobce počítače může nabídnout další schémata napájení.

Zobrazit vše

Změna schématu napájení

 1. Klikněte na ikonu měřiče baterie umístěnou v oznamovací oblasti na hlavním panelu systému Windows.

  Obrázek měřiče baterie se schématy napájení
  Ukazatel baterie znázorňující schémata napájení
 2. Vyberte jedno z výchozích schémat napájení: Rovnováha či Úsporný režim.

Můžete také vytvořit vlastní schémata snížené spotřeby energie. Další informace naleznete v části Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma)

Snižte jas displeje.

Displej může spotřebovávat více energie než jakákoli jiná součást počítače, dokonce více než pevný disk nebo procesor. Některé přenosné počítače mají pro úpravu jasu displeje vyhrazeno tlačítko nebo ovladač. Zda je váš model vybaven podobným ovládacím prvkem, zjistíte v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce. Jas displeje můžete upravit také pomocí ovládacího panelu Možnosti napájení.

Zkraťte dobu, po které systém Windows ztlumí a vypne displej.

Jestliže přenosný počítač nepoužíváte, a to i po krátkou dobu, můžete uspořit energii tím, že necháte systém Windows po určité době nečinnosti ztlumit a následně vypnout displej.

Nastavení času pro ztlumení a vypnutí displeje systémem Windows

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat plán napájení vlevo klikněte na odkaz Zvolte, kdy má být displej vypnut.

  Poznámka

  • Tímto postupem upravíte nastavení pouze u schématu, které aktuálně používáte. Chcete-li změnit nastavení u jiného schématu, klikněte na příkaz Změnit nastavení schématu vedle schématu, které chcete změnit.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma vyberte nastavení displeje, která chcete použít, je-li přenosný počítač napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Vypněte nebo odeberte zařízení, která nepoužíváte.

Řada zařízení USB spotřebovává energii při pouhém připojení. Pokud používáte myš USB, můžete uspořit energii tím, že myš odpojíte a budete používat dotykovou podložku nebo pero. Je-li připojena jednotka USB Flash, odpojte ji, když ji nepoužíváte.

Vypněte karty PC a integrovaná bezdrátová zařízení.

Také tato zařízení spotřebovávají energii. Pokud je nepotřebujete, vypněte je.Potřebujete další pomoc?