Převod pevného disku nebo oddílu na formát NTFS


Systém souborů NTFS poskytuje lepší výkonnost a zabezpečení dat na pevných discích a oddílech nebo svazcích než systém souborů FAT používaný v některých starších verzích systému Windows. Pokud máte oddíl používající systém souborů FAT16 nebo FAT32, můžete jej převést do formátu NTFS pomocí příkazu convert. Převod do formátu NTFS nemá vliv na data v oddílu.

Poznámky

  • Po převodu oddílu do formátu NTFS jej nelze převést zpět. Jestliže chcete na tomto oddílu znovu používat systém souborů FAT, bude potřeba oddíl znovu naformátovat. Tím se vymažou všechna data, která oddíl obsahuje.

  • Některé starší verze systému Windows neumí číst data na místních oddílech NTFS. Jestliže potřebujete pro přístup k oddílu v počítači použít starší verzi systému Windows, nepřevádějte jej na systém souborů NTFS.

  • Přestože šance, že dojde během převodu k poškození nebo ztrátě dat, je minimální, měli byste před převodem zálohovat všechna data v oddílu.

Převod pevného disku nebo oddílu na formát NTFS

  1. Ukončete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.

  2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, položku Všechny programy, Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem na odkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz convert písmeno_jednotky: /fs:ntfs, kde písmeno_jednotky je písmeno jednotky, kterou chcete převést, a potom stiskněte klávesu ENTER. Například convert E: /fs:ntfs převede jednotku E do formátu NTFS.

  4. Zadejte název svazku, který chcete převést, a potom stiskněte klávesu ENTER. Je nutné použít stávající název svazku. V opačném případě bude převod zrušen. Všechny dostupné svazky lze zobrazit ve složce Počítač ve skupinovém rámečku Jednotky pevných disků.

    Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

Jestliže oddíl, který převádíte, obsahuje systémové soubory, což odpovídá případu, kdy se převádí pevný disk, na kterém byl nainstalován operační systém, je nutné pro dokončení převodu restartovat počítač. Jestliže je disk téměř plný, proces převodu nemusí proběhnout úspěšně. Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkuste uvolnit místo na disku odstraněním nepotřebných souborů, případně zálohováním souborů na jiném místě.Potřebujete další pomoc?