Oprava blikání monitoru (obnovovací frekvence)


U monitorů CRT se mohou vyskytnout potíže s blikáním. Monitory LCD (nazývané také ploché monitory) s blikáním problémy nemají.

Blikání monitoru CRT může být jednou z příčin únavy očí a bolesti hlavy. Blikání monitoru můžete snížit nebo odstranit zvýšením obnovovací frekvence obrazovky. Obnovovací frekvence na úrovni alespoň 75 Hz způsobuje obecně méně blikání. (Protože monitory LCD neblikají, není u nich třeba nastavovat vyšší obnovovací frekvenci.) Další informace o výběru nejlepší obnovovací frekvence pro váš monitor naleznete v části Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.

Chcete-li potlačit blikání monitoru, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

  2. Klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

  3. Klikněte na kartu Monitor a v části Obnovovací frekvence klikněte na požadovanou obnovovací frekvenci. Změna monitoru se provede za chvíli. Chcete-li tyto změny uložit, klikněte na tlačítko Použít. Pokud tyto změny nepoužijete do patnácti sekund, obnovovací frekvence se vrátí zpět na původní nastavení.

Poznámky

  • Pokud si všimnete blikání na monitoru CRT, může být nutné před změnou obnovovací frekvence změnit nastavení rozlišení obrazovky. Čím vyšší rozlišení, tím vyšší by měla být obnovovací frekvence; některá rozlišení obrazovky a některé obnovovací frekvence však nejsou vzájemně kompatibilní. Další informace naleznete v části Změna rozlišení obrazovky.

  • Změny obnovovací frekvence budou platit pro všechny uživatele, kteří se k příslušnému počítači přihlásí.Potřebujete další pomoc?