Poškozené soubory: nejčastější dotazy


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se poškozených souborů.

Zobrazit vše

Co jsou to poškozené soubory?

Poškozené soubory jsou ty soubory, které již nefungují správně. Může se jednat o soubory, které sami běžně používáte (například o obrázky, které jste importovali z digitálního fotoaparátu), i o systémové či programové soubory, s nimiž systém pracuje na pozadí.

Co bych měl(a) udělat, když narazím na poškozený soubor?

Většinu poškozených souborů nelze opravit a měli byste je odstranit nebo nahradit. V určitých situacích však lze poškozený soubor opravit pomocí vhodného programu (nebo alespoň zachránit část dat v souboru). Některé programy tohoto typu jsou k dispozici na webu.

V případě systémových a programových souborů můžete zkontrolovat chyby na pevném disku. Jsou-li ohlášeny chybné soubory, je možné, že je systém Windows dokáže opravit. Další informace naleznete v části Kontrola chyb jednotky.

Co když poškozený soubor nemohu opravit?

Buď soubor odstraňte, nebo, pokud jste dříve zálohovali pevný disk počítače, zkuste načíst starší verzi souboru a nahradit jí poškozenou verzi. Další informace o načtení starší verze souboru naleznete v tématu Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy.

Pokud je poškozený některý z důležitých systémových nebo programových souborů, bude pravděpodobně nutné znovu instalovat program, ke kterému je poškozený soubor přidružen.

Jak zabránit poškození souborů?

K poškození souborů dochází jen zřídka. Obvykle se to může stát, vyskytne-li se problém během ukládání souboru. Může například přestat pracovat program ukládající soubor nebo může dojít k výpadku proudu právě ve chvíli, kdy je soubor ukládán.

Nebezpečí poškození souborů můžete snížit, zapojíte-li napájení počítače přes přepěťovou ochranu nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).

Kromě toho nikdy nezapomínejte počítač vypnout řádným způsobem. Nevypínejte počítač stisknutím a podržením vypínače, protože tento postup obvykle vede k náhlému vypnutí systému Windows. Další informace naleznete v části Správné vypnutí počítače.Potřebujete další pomoc?