Vytvoření nebo změna normálního seznamu stop ve Windows Media Playeru


Seznamem stop se rozumí seznam digitálních mediálních položek, který sami vytvoříte a uložíte. Seznam stop je výborný nástroj pro seskupování položek, které rádi a často posloucháte nebo si je prohlížíte. Seznam stop můžete také použít k seskupení položek, které chcete vypálit na disk CD nebo synchronizovat na přenosné zařízení. V programu Windows Media Player jsou dva typy seznamů stop: automatické seznamy stop a normální seznamy stop.

Automatický seznam stop je seznam, který se automaticky průběžně aktualizuje podle toho, jaká hudba se nachází v knihovně přehrávače, a zahrnuje veškeré změny v informacích o médiích. Další informace o automatických seznamech stop naleznete v tématu Vytvoření nebo změna automatického seznamu stop v programu Windows Media Player. Normální seznam stop je uložený seznam, který obsahuje jeden nebo více digitálních mediálních souborů včetně libovolné kombinace skladeb, videozáznamů nebo obrázků z knihovny přehrávače.

Další informace o knihovně programu Windows Media Player naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Toto video uvádí, jak lze v programu Windows Media Player vytvořit nebo změnit běžný seznam stop (1:46)
Zobrazit vše

Postup vytvoření normálního seznamu stop

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Pokud je to nutné, v knihovně programu Media Player, klikněte na kartu Přehrát, aby se otevřelo podokno.

  Pokud před vytvořením seznamu stop potřebujete vymazat podokno seznamu, klikněte na tlačítko Vymazat seznam.

 3. Přetažením položek z podokna podrobností do podokna seznamu přidejte položky do nového seznamu stop.

  Chcete-li vybrat několik sousedících položek, při výběru stiskněte a podržte klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat několik položek, které spolu nesousedí, při výběru stiskněte a podržte klávesu CTRL.

 4. V podokně seznamu můžete položky uspořádat. Přetáhněte je podle potřeby nahoru nebo dolů.

 5. Chcete-li seznam uložit, klikněte na tlačítko Uložit seznam v horní části podokna seznamu, zadejte název seznamu stop a stiskněte klávesu ENTER.

  Ve výchozím nastavení se seznamy stop ukládají s příponou WPL do složky Seznamy stop, která je umístěna ve výchozí složce pro ukládání v knihovně Hudba. Seznamy stop je také možné ukládat s příponou M3U nebo ASX. Chcete-li tak učinit, v horní části podokna seznamu klikněte na tlačítko Možnosti seznamuObrázek tlačítka Možnosti seznamu, dále na příkaz Uložit seznam jako a v dialogovém okně Uložit jako typ změňte příponu. Po uložení je seznam stop přidán do kategorie Seznamy stop v navigačním podokně.
  Pokud chcete přehrát seznam stop v podokně seznamu, klikněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát.
 6. Tento seznam stop můžete příště zpřístupnit tak, že dvakrát kliknete na zobrazení Seznamy stop v navigačním podokně, nebo kliknutím na šipku vedle položky Seznamy stop rozbalíte zobrazení.

Postup úpravy normálního seznamu stop

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Pokud je to nutné, v knihovně programu Media Player, klikněte na kartu Přehrát, aby se otevřelo podokno.

 3. V navigačním podokně klikněte na šipku vedle položky Seznamy stop a rozbalte zobrazení.

 4. Dvakrát klikněte na seznam stop Obrázek ikony normálního seznamu stop, který chcete upravit. Seznam stop se zobrazí v podokně seznamu.
 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete některou položku odebrat, klikněte na ni v podokně seznamu pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

   Chcete-li vybrat několik sousedících položek, při výběru stiskněte a podržte klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat několik položek, které spolu nesousedí, při výběru stiskněte a podržte klávesu CTRL.

  • V podokně seznamu můžete položky uspořádat. Přetáhněte je podle potřeby nahoru nebo dolů.

  • Chcete-li položky v celém seznamu uspořádat nahodile, klikněte na tlačítko Možnosti seznamuObrázek tlačítka Možnosti seznamu v horní části podokna seznamu a potom klikněte na příkaz Náhodně uspořádat seznam.
  • Pokud chcete přidat položky, vyhledejte je pomocí navigačního podokna a podokna podrobností a potom tyto položky přetáhněte do podokna seznamu.

 6. Jakmile úpravy seznamu stop dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit seznam v horní části podokna seznamu a potom zadejte název seznamu stop.

Postup nastavení přeskakování položek v seznamu stop

Přehrávač sleduje, které skladby při přehrávání seznamu stop přeskakujete. Díky tomu můžete seznam stop (vytvořený například předplatitelskou službou nebo jinou osobou) rychle upravit tak, aby obsahoval pouze vaše oblíbené položky.

Při ukládání seznamu stop obsahujícího přeskočené položky budete vyzváni, zda chcete přeskočené položky odebrat nebo ponechat v seznamu stop. Tuto výzvu můžete vypnout. Přehrávač je také možné nastavit tak, aby přeskočené položky při opakovaném přehrávání vynechal. V takovém případě budou přeskočené položky v podokně seznamu zašedlé.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Pokud je to nutné, v knihovně programu Media Player, klikněte na kartu Přehrát, aby se otevřelo podokno.

 3. Začněte přehrávat seznam skladeb.

 4. Pokud chcete některou položku přeskočit, při přehrávání této položky klikněte na tlačítko DalšíObrázek tlačítka Další.
 5. Přeskočené položky odeberete z uloženého seznamu stop následujícím způsobem:

  1. V horní části podokna seznamu klikněte na tlačítko Možnosti seznamuObrázek tlačítka Možnosti seznamu a pak na příkaz Uložit seznam jako.
  2. Zadejte název seznamu stop a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  3. Při zobrazení výzvy vyberte možnost Odebrat ze seznamu stop.

 6. (Volitelné) Jestliže chcete změnit nastavení přeskakování, klikněte na tlačítko Možnosti seznamu v horní části podokna seznamu, přejděte na položku Přeskočené položky a proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li ukončit zobrazování výzev k odebrání přeskočených položek při ukládání seznamu stop, zrušte zaškrtnutí políčka vedle příkazu Při uložení zobrazit výzvu k odebrání.

  • Pokud nechcete, aby se přeskočené položky přehrávaly v případě, že je zapnuto opakované přehrávání, klikněte na položku Při přehrávání přeskočit.

  Poznámka

  • Zaškrtnutí políčka vedle příkazu označuje, že je tato funkce zapnutá. Všechny přeskočené položky budou v podokně seznamu zobrazeny zašedle. Pokud chcete, aby se položka znovu normálně přehrávala, dvakrát na ni klikněte v podokně seznamu.Potřebujete další pomoc?