Vytvoření nebo změna nápovědy pro heslo


Pokud je počítač připojen k doméně, nemůžete vytvořit nápovědu pro heslo.

Při vytváření hesla pro přihlášení do systému Windows můžete také vytvořit nápovědu pro zapamatování hesla. Pokud jste již heslo vytvořili, je třeba je změnit, aby bylo možné vytvořit nápovědu pro heslo.

Následující video uvádí, jak vytvořit nebo změnit tip pro vytvoření hesla (0:55)

Vytvoření nebo změna nápovědy pro heslo

  1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Uživatelské účty a zabezpečení rodiny (nebo na položku Uživatelské účty, pokud jste připojeni k síťové doméně) a na položku Uživatelské účty.

  2. Klikněte na odkaz Změnit heslo.

  3. Zadejte stávající heslo, zadejte nové heslo, které chcete používat, a pak nové heslo potvrďte.

  4. Zadejte nápovědu pro heslo, kterou chcete používat. Mějte na paměti, že nápovědu pro heslo uvidí každý, kdo používá daný počítač.

  5. Klikněte na tlačítko Změnit heslo.Potřebujete další pomoc?