Vytvoření a formátování oddílu pevného disku


Chcete-li na pevném disku vytvořit oddíl nebo svazek (tyto dva pojmy se často zaměňují), musíte být přihlášeni jako správce a na pevném disku musí být buď nepřidělené místo, nebo volné místo v rámci rozšířeného oddílu.

Jestliže na disku není nepřidělené místo, je potřeba místo uvolnit buď zmenšením, nebo odstraněním stávajícího oddílu, nebo pomocí nástroje pro vytváření oddílů od jiné firmy. Další informace naleznete v tématu Mohu znovu vytvořit oddíly pevného disku?

Informace o opětovném formátování disku naleznete v tématu Formátování disků a jednotek: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Vytvoření a naformátování nového oddílu (svazek)

 1. Spusťte nástroj Správa počítače takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Správa počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně pod položkou Úložiště klikněte na položku Správa disků.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na nepřidělenou oblast na pevném disku a potom klikněte na příkaz Nový jednoduchý svazek.

 4. V Průvodci vytvořením jednoduchého svazku klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte požadovanou velikost vytvářeného svazku v megabytech (MB), nebo potvrďte výchozí maximální velikost a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Přijměte výchozí písmeno jednotky, nebo zvolte jiné písmeno, které bude označovat oddíl a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. V dialogovém okně Formátovat oddíl proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže nyní nechcete svazek formátovat, klikněte na volbu Neformátovat svazek a potom klikněte na tlačítko Další.

  • Jestliže chcete svazek formátovat s výchozím nastavením, klikněte na tlačítko Další.

 8. Zkontrolujte své volby a klikněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka

 • Po vytvoření nových oddílů na běžném disku budou první tři vytvořené oddíly naformátovány jako primární. Počínaje čtvrtým oddílem bude každý oddíl nakonfigurován jako logická jednotka uvnitř rozšířeného oddílu.

Chcete-li naformátovat existující oddíl (svazek)

Varování

 • Formátováním svazku se zničí veškerá data v oddílu. Před začátkem nezapomeňte zálohovat data, která chcete uložit.

 1. Spusťte nástroj Správa počítače takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Správa počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně pod položkou Úložiště klikněte na položku Správa disků.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na svazek, který chcete naformátovat a potom klikněte na příkaz Naformátovat.

 4. Chcete-li svazek naformátovat s výchozím nastavením, klikněte v dialogovém okně Naformátovat na tlačítko OK a potom znovu klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Není možné formátovat disk nebo oddíl, který se aktuálně používá, ani oddíl obsahující systém Windows.

 • Možnost Rychlé formátování vytvoří novu tabulku souborů, ale svazek nebude zcela přepsán nebo vymazán. Rychlé formátování je mnohem rychlejší než běžné formátování, které zcela vymaže veškerá existující data ve svazku.