Vytvoření klávesových zkratek pro otevírání programů


Můžete vytvořit klávesové zkratky umožňující spouštění programů. Před použitím této funkce je nutné vytvořit zástupce programu, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku. Postup: Otevřete složku obsahující spustitelný soubor programu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vytvořit zástupce. Další informace o vytváření zástupců programů získáte v tématu Vytvoření nebo odstranění zástupce.

  1. Najděte zástupce programu, ke kterému chcete vytvořit klávesovou zkratku.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. V dialogovém okně Vlastnosti zástupce klikněte na kartu Zkratka.

  4. Klikněte na položku Klávesová zkratka, stiskněte klávesu, kterou chcete použít v kombinaci s klávesami CTRL+ALT (klávesové zkratky automaticky začínají klávesami CTRL+ALT), a poté klikněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

    Pokud používáte program, který používá klávesovou zkratku využívající stejnou kombinaci kláves jako právě vytvořená klávesová zkratka, nemusí vaše klávesová zkratka fungovat.

Další informace o klávesových zkratkách systému Windows 7 naleznete v tématu Klávesové zkratky.

Poznámky

  • Až do stisknutí některé klávesy bude v poli Klávesová zkratka zobrazena položka Žádná. Poté bude tato položka nahrazena položkou Ctrl+Alt+stisknutá klávesa.

  • K vytvoření klávesové zkratky nelze používat klávesy Esc, Enter, Tab, Spacebar, PrtScn, Shift nebo Backspace.