Přizpůsobení panelů nástrojů Internet Exploreru


Aplikace Internet Explorer má několik panelů nástrojů včetně panelu nabídek, panelu Oblíbené položky a panelu příkazů. K dispozici je také panel Adresa, kde můžete zadat webovou adresu, a stavový řádek, na kterém se zobrazují zprávy, jako například průběh stahování z webové stránky. Všechny tyto panely nástrojů lze přizpůsobit jedním či druhým způsobem.

Zobrazení nebo skrytí panelů nástrojů aplikace Internet Explorer

Panel nabídek, panel Oblíbené položky, panel příkazů a stavový řádek lze zobrazit nebo skrýt. Postup je následující:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, přejděte na položku Panely nástrojů a klikněte na panel nástrojů, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Přizpůsobení panelu příkazů

Panel příkazů je umístěn v pravém horním rohu okna aplikace Internet Explorer a nabízí snadný přístup téměř ke všem nastavením aplikace Internet Explorer. Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům.

Obrázek panelu příkazů
Panel příkazů aplikace Internet Explorer
Zobrazit vše

Změna tlačítek na panelu příkazů

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů, přejděte na příkaz Vlastní a klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat příkazy.

 3. Proveďte jednu či několik následujících změn:

  • Pokud chcete přidat tlačítko, klikněte na ně v seznamu Tlačítka k dispozici a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li odebrat tlačítko, klikněte na ně v seznamu Aktuální tlačítka a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li změnit pořadí, v němž jsou tlačítka zobrazována, klikněte na název tlačítka v seznamu Aktuální tlačítka a potom klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

  • Pokud chcete obnovit výchozí nastavení panelu příkazů, klikněte na tlačítkoObnovit.

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.

  Změny by se měly projevit okamžitě. Pokud jste přidali mnoho tlačítek, bude pravděpodobně třeba upravit velikost panelu příkazů, aby byla všechna tlačítka zobrazena. Další informace o změně velikosti panelu příkazů jsou uvedeny níže.

Zobrazení nebo skrytí textu tlačítek panelu příkazů

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů, přejděte na položku Vlastní nastavení a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit popisky jednotlivých tlačítek, klikněte na příkaz Zobrazit všechny textové popisky.

  • Chcete-li zobrazit popisky jen některých tlačítek, klikněte na příkaz Zobrazit vybrané popisky.

  • Chcete-li zobrazení textu zcela vypnout, klikněte na příkaz Zobrazit pouze ikony.

Zvětšení ikon panelu příkazů

Ikony panelu příkazů jsou ve výchozím nastavení malé, aby bylo zajištěno více místa pro obsah aplikace Internet Explorer. Používáte-li obrazovku s vysokým rozlišením nebo potřebujete ikony lépe vidět, můžete u nich nastavit větší velikost. Postupujte následovně:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů, přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Velké ikony.

  Chcete-li ikony zmenšit, proveďte stejné kroky a znovu klikněte na příkaz Velké ikony.

Změna velikosti panelu příkazů

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů a pak kliknutím zrušte znak zaškrtnutí u příkazu Uzamknout panely nástrojů (není-li vedle tohoto příkazu zobrazen znak zaškrtnutí, tento krok vynechejte).

 3. Přetáhněte oddělovač panelu příkazů Obrázek oddělovače panelu příkazů doleva nebo doprava.
 4. Po dokončení klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů a potom klikněte na příkaz Uzamknout panely nástrojů.

Přesunutí panelu příkazů

Panel příkazů lze přesunout z výchozího umístění v řádku záložek na panel Oblíbené položky nebo na jeho vlastní řádek. Přesunutí panelu příkazů na panel Oblíbené položky může poskytnout více místa k zobrazení více záložek. Přesunutí panelu příkazů na vlastní řádek může usnadnit vyhledání tlačítek na panelu příkazů a kliknutí na ně.

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na příkazový řádek a pak kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout panely nástrojů (pokud se vedle příkazu nezobrazuje žádný znak zaškrtnutí, tento krok vynechejte).

 3. Přesuňte panel příkazů kliknutím na oddělovač panelu příkazů Obrázek oddělovače panelu příkazů a jeho přetažením z řádku záložek na panel Oblíbené položky nebo na jeho vlastní řádek.
 4. Po dokončení klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů a potom klikněte na příkaz Uzamknout panely nástrojů.

Přizpůsobení panelu Oblíbené položky

Panel Oblíbené položky nahrazuje panel Odkazy, který byl součástí dřívějších verzí aplikace Internet Explorer. Poskytuje přístup na oblíbené weby i k informačním kanálům a oblastem Web Slice jediným kliknutím. Další informace o přidání odkazů, informačních kanálů a oblastí WebSlice na panel Oblíbené položky naleznete v tématu Přizpůsobení panelu Oblíbené položky.

Zobrazit vše

Uspořádání odkazů na panelu Oblíbené položky

 • Chcete-li uspořádat odkazy na panelu Oblíbené položky, přetáhněte je na nové místo.

Odebrání odkazu z panelu Oblíbené položky

 • Chcete-li z panelu Oblíbené položky odebrat odkaz, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

Přesunutí tlačítka Oblíbené položky na řádek záložek

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na příkazový řádek a pak kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout panely nástrojů (pokud se vedle příkazu nezobrazuje žádný znak zaškrtnutí, tento krok vynechejte).

 3. Tlačítko Oblíbené položky můžete přesunout kliknutím na oddělovač tlačítka Oblíbené položky Obrázek oddělovače tlačítka Oblíbené položky a jeho přetažením z panelu Oblíbené položky na řádek záložek.
 4. Po dokončení klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů a potom klikněte na příkaz Uzamknout panely nástrojů.

Změna umístění tlačítek Přejít/Zastavit/Aktualizovat

Příkazy Aktualizovat a Přejít sdílejí jedno tlačítko na konci panelu Adresa, které se mění v závislosti na tom, zda je stávající webová stránka načtená nebo ne. Chcete-li tato tlačítka nastavit jako samostatná tlačítka, proveďte následující kroky:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů, přejděte na položku Vlastní nastavení a pak klikněte na položku Zobrazit tlačítka Zastavit a Aktualizovat před panelem Adresa, aby bylo možné přepínat mezi zobrazováním samostatného tlačítka Zastavit a Obnovit v levé části panelu Adresa nebo zobrazením kombinovaných tlačítek v pravé části panelu Adresa.Potřebujete další pomoc?