DirectX: nejčastější dotazy


Rozhraní DirectX je technologie, která pomáhá vytvářet speciální vizuální a zvukové efekty ve hrách. Pomáhá zvyšovat výkon počítače v náročných multimediálních programech, jako například hrách a filmech.

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé otázky k rozhraní DirectX.

Zobrazit vše

Jaké různé součásti obsahuje rozhraní DirectX?

  • Direct3D. Tato součást umožňuje zobrazení trojrozměrných animací na monitoru počítače. Součást Direct3D je navržena tak, aby poskytovala výkonné propojení mezi grafickou kartou v počítači a softwarovým programem, který umožňuje vykreslování trojrozměrných (3D) objektů. Čím rychleji počítač zpracovává animace, tím realističtěji se budou zobrazovat 3D objekty, světla a pohyb na monitoru.

  • DirectDraw. Tato součást vytváří dvojrozměrné (2D) vizuální efekty. Grafická karta v počítači a mnoho softwarových programů spolu komunikují pomocí součásti DirectDraw před odesláním dokončeného obrazu do monitoru. Součást DirectDraw využívají počítačové hry, 2D grafické programy a systémové funkce systému Windows.

  • DirectSound. Tato součást zvyšuje výkon zvukových efektů v počítači a umožňuje mnoho jemných efektů při směšování a přehrávání zvuku. Poskytuje propojení mezi softwarovými programy a hardwarem v počítači. Součást DirectSound poskytuje multimediálním softwarovým programům (například hrám a filmům) hardwarovou akceleraci, možnosti směšování a přístup ke zvukové kartě.

Potřebuji rozhraní DirectX?

Ano. Rozhraní DirectX umožňuje používat multimediální software se složitými zvuky a pohyblivými obrázky. Rozhraní DirectX je obsaženo v této verzi systému Windows a je vyžadováno většinou her.

Kde lze získat rozhraní DirectX?

Rozhraní DirectX je standardně dodáváno s touto verzí systému Windows a také s většinou her, které je vyžadují.

Kterou verzi rozhraní DirectX mám v počítači?

V této verzi systému Windows je minimálně verze DirectX 10. Informace o zjištění, která verze rozhraní DirectX je v počítači nainstalovaná, naleznete v tématu Jaká verze rozhraní DirectX je v počítači?

Lze odinstalovat rozhraní DirectX?

Ne, jedná se o nedílnou součást operačního systému Windows a nelze jej odstranit.