Zakázání antivirového softwaru


Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům a dalším bezpečnostním hrozbám. Antivirový software byste ve většině případů zakazovat neměli. Pokud jste nuceni antivirový software dočasně zakázat z důvodu instalace jiného softwaru, je vhodné jej po dokončení instalace znovu povolit. Pokud jste připojeni k Internetu nebo k jiné síti v době, kdy je zakázán antivirový software, počítač je vystaven hrozbě útoků.

Systém Windows antivirový software neobsahuje, ale často dokáže rozpoznat a monitorovat antivirový software, který jste do počítače nainstalovali vy nebo výrobce. Stav antivirového softwaru je obvykle zobrazen v Centru akcí.

  1. Otevřete ovládací panel Centrum akcí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a poté klikněte v části Systém a zabezpečení na položku Zkontrolovat stav počítače.

  2. Kliknutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Zabezpečení oddíl rozbalte.

    Pokud systém Windows zjistí antivirový software, bude software uveden v části Antivirová ochrana.

  3. Je-li software povolen, informace o jeho zakázání naleznete v dokumentaci dodané se softwarem.

Systém Windows nerozpozná každý antivirový software a některý antivirový software neoznamuje systému Windows svůj stav. Není-li antivirový software v Centru akcí zobrazen a nejste-li si jisti, jak jej nalézt, zkuste některou z následujících akcí:

  • Zadejte název softwaru nebo vydavatele do vyhledávacího pole v nabídce Start.

  • Hledejte ikonu antivirového programu v oznamovací oblastí na hlavním panelu.Potřebujete další pomoc?