Úprava obrázků v aplikaci Windows Media Center


Digitální obrázky můžete v aplikaci Windows Media Center změnit. Můžete například otočit obrázek nebo odstranit efekt červených očí. Obrázky můžete také tisknout a odstraňovat.

Obrázek obrazovky Retuš v aplikaci Media Center
Oříznutí obrázku v aplikaci Media Center
Zobrazit vše

Postup otočení obrázku

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 3. Chcete-li obrázek oříznout po směru hodinových ručiček o 90 stupňů, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Otočit. Pokud kliknete na obrázek vícekrát než jednou, otočí se o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček při každém kliknutí na tlačítko Otočit.

Poznámka

 • Při otáčení obrázku se mění původní soubor obrázku, nikoli jeho zobrazení v aplikaci Media Center.

Retušování obrázku

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, který chcete upravit, klikněte na příkaz Podrobnosti obrázku, klikněte na položku Retuše a proveďte některou z následujících akcí:

  • Efekt červených očí odstraníte kliknutím na příkaz Červené oči.

  • Chcete-li zvýšit kontrast, klikněte na příkaz Kontrast.

  • Chcete-li upravit oříznutí, klikněte na tlačítko Oříznout a kliknutím na tlačítka pod obrázkem přesuňte, zvětšete, zmenšete nebo otočte hranice oříznutí.

  • Chcete-li zobrazit náhled změn provedených v režimu celé obrazovky, klikněte na tlačítko Náhled. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Zpět.

 4. Po dokončení změn obrázku klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

 • Při retušování obrázku se mění původní soubor obrázku, nikoli jeho zobrazení v aplikaci Media Center.

Postup tisku obrázku

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 3. Přejděte na obrázek, který chcete vytisknout, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a potom klikněte na příkaz Podrobnosti.

 4. Chcete-li obrázek vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk a potom na příkaz Tisk.

Postup odstranění obrázku z počítače

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Obrázky a videa a klikněte na položku Knihovna obrázků.

 2. Přejděte na obrázek, který chcete odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odstranit a na tlačítko Ano.

Tipy

 • Obrázky můžete upravovat také během přehrávání prezentace, a to kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek během prezentace. Po dokončení klikněte na obrazovce Podrobnosti obrázku na položku Pokračovat v prezentaci a vyberte místo, kde jste přestali.

 • Při prohlížení obrázku přes celou obrazovku můžete zvětšit některou jeho část stisknutím klávesy Enter.Potřebujete další pomoc?