Přepisovatelné disky CD (například disky CD-RW) a přepisovatelné disky DVD (například DVD-RW, DVD+RW nebo DVD+RAM) mohou být mnohokrát vymazány a opět použity. Po vymazání přepisovatelného disku CD, DVD nebo Blu-ray můžete disk naformátovat a opět na něj vypálit soubory. Další informace naleznete v části Zápis na disk CD nebo DVD v aplikaci Průzkumník systému Windows.

Zobrazit vše

Postup vymazání všech souborů na disku

Soubory na přepisovatelných discích, jako jsou CD-RW, DVD-RW, DVD+RW nebo DVD-RAM, lze vymazat všechny najednou. Tento postup je možné provést jak pro disky, které používají formát Aktivní systém souborů, tak pro disky ve formátu Standardní. Následující kroky pro vymazání disku nelze použít pro zapisovatelné disky, například CD-R, DVD-R nebo DVD+R.

 1. Vložte přepisovatelný disk, například CD-RW, DVD-RW, DVD+RW nebo DVD-RAM, do vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray v počítači.

 2. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 3. V Průzkumníku Windows klikněte na ikonu vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray.

 4. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Smazat tento disk a dále postupujte podle pokynů průvodce.

Postup odstranění jednoho nebo více souborů na disku

Pokud je přepisovatelný disk (například CD-RW nebo DVD-RW) či zapisovatelný disk (jako je CD-R nebo DVD-R) formátován jako Aktivní systém souborů, je možné odstranit jeden soubor, více souborů nebo všechny soubory na disku.

 1. Vložte zapisovatelný nebo přepisovatelný disk do vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray.

 2. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 3. Dvakrát klikněte na ikonu vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray v Průzkumníku Windows. Zobrazí se soubory na disku.

 4. Vyberte soubory nebo složky, které chcete odstranit.

  Chcete-li vybrat více souborů, stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom klikněte na soubory, které chcete odstranit.

 5. Stiskněte klávesu DELETE.Potřebujete další pomoc?