Poznámky k verzi pro Windows Essentials 2012

Windows Live Writer 2012

Tato stránka obsahuje nejnovější a doplňující informace o programu Windows Live Writer 2012.

Zobrazit vše

Při přihlašování k sadě Windows Essentials se může zobrazit chybová zpráva, že byl účet zablokován

Pokud se zobrazí chybová zpráva „Uživatelský účet byl zablokován“, spusťte webový prohlížeč, přejděte na stránku účtu Microsoft a přihlaste se pomocí stejného účtu Microsoft. Po přihlášení online se vraťte do programu Writer a zkuste se znovu přihlásit k sadě Windows Essentials pomocí stejného účtu Microsoft.

Některé obrázky zkopírované z aplikace Microsoft Word nemusí být možné vložit do příspěvku blogu

Protože program Writer nepodporuje vykreslování obrázků pomocí jazyka VML (Vector Markup Language), nemusí se zobrazit obrázky zkopírované z aplikace Word do blogu v programu Writer, pokud je v aplikaci Word zapnut jazyk VML.

Postup vypnutí vykreslování obrázků pomocí jazyka VML

  1. Spusťte aplikaci Microsoft Word.

  2. Klikněte na kartu Soubor nebo na tlačítko Microsoft Office a poté na položku Možnosti nebo Možnosti aplikace Word.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Word klikněte na položku Upřesnit.

  4. V části Obecné klikněte na tlačítko Webové možnosti.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Při zobrazování grafických prvků v prohlížečích spoléhat na formát VML a klikněte na tlačítko OK.

Po zkopírování seznamů z aplikace Microsoft Word nebo Outlook a jejich vložení do blogu jsou odrážky a číslování převedeny na text

Pokud zkopírujete seznam s odrážkami nebo číslováním z aplikace Word nebo Outlook a vložíte ho do blogu v programu Writer, budou odrážky a číslování převedeny na text.

Postup přidání odrážek nebo číslování do seznamu

  1. Odstraňte odrážky nebo číslování převedené na text.

  2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Odrážky nebo Číslování.