Odeslání naskenovaného dokumentu faxem nebo e-mailem


Po naskenování dokumentu nebo obrázku jej můžete pomocí programu Windows Fax a skener někomu odeslat e-mailem nebo faxem.

Zobrazit vše

Odeslání naskenovaného dokumentu nebo obrázku faxem

Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, zda je počítač připraven na odeslání faxu. Další informace naleznete v části Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
 2. Chcete-li použít zobrazení skenování, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Naskenované soubory.

 3. Chcete-li odfaxovat dokument nebo obrázek, který jste již naskenovali, klikněte na název příslušného souboru v seznamu naskenovaných souborů a potom klikněte na tlačítko Předat dál jako fax na panelu nástrojů.
  – nebo –
  Chcete-li naskenovat dokument či obrázek a připojit jej k faxu, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Nový a potom klikněte na položku Fax ze skeneru. Postupujte podle pokynů ke skenování dokumentu nebo obrázku.

  Po naskenování dokumentu nebo obrázku systém Windows automaticky otevře nový fax a připojí k němu naskenovaný soubor. Další informace naleznete v části Odesílání faxů pomocí programu Fax a skener systému Windows.

 4. V okně Nový fax zadejte faxová čísla jednoho či více příjemců a veškeré další potřebné informace, například předmět nebo poznámku na titulní stránku.

 5. Až budete se zprávou spokojeni, klikněte na tlačítko Odeslat.

Odeslání naskenovaného dokumentu nebo obrázku e-mailem

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
 2. Chcete-li použít zobrazení skenování, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Naskenované soubory.

 3. Klikněte na dokument nebo obrázek v seznamu naskenovaných souborů a potom na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Předat dál jako e‑mail.

 4. V e-mailové zprávě, která se zobrazí, zadejte e-mailové adresy primárních příjemců do pole Komu. Do pole Kopie zadejte e-mailové adresy sekundárních příjemců, kterým chcete odeslat kopii e-mailu. Pokud v některém poli zadáváte více adres, je obvykle nutné oddělit je středníky. Podrobnosti o zadávání více adres najdete v nápovědě k dané aplikaci.

 5. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy a do těla e-mailové zprávy napište zprávu.

 6. Až budete se zprávou spokojeni, klikněte na tlačítko Odeslat.Potřebujete další pomoc?