Faxování: nejčastější dotazy


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé dotazy týkající se používání složek v programu Windows Fax a skener.

Zobrazit vše

Co je program Windows Fax a skener?

Windows Fax a skener je program, který umožňuje odesílání a příjem faxů a skenování dokumentů nebo obrázků pomocí počítače. Při příjmu faxů můžete pomocí programu Windows Fax a skener odpovědět na faxy nebo je předat e‑mailem či faxem ostatním uživatelům. Pokud skenujete dokumenty nebo obrázky a uložíte je v počítači, můžete program Windows Fax a skener použít také k jejich odeslání e‑mailem nebo faxem ostatním. Program Windows Fax a skener navíc umožňuje vytvoření úvodních stránek faxu, přizpůsobení informací o odesílateli a výběr příjemců ze složky Kontakty v systému Windows.

Otevření programu Windows Fax a skener

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
  2. Chcete-li použít zobrazení faxu, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.
    nebo
    Chcete-li použít zobrazení skenování, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Skenování.

Další informace o faxování pomocí programu Windows Fax a skener naleznete v tématu Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů.

Jaká zařízení nebo vybavení potřebuji k odesílání a příjmu faxů pomocí programu Windows Fax a skener?

Má-li počítač integrovaný faxový modem nebo pokud používáte externí faxový modem, bude také nutné k počítači připojit analogovou telefonní linku. Faxy nelze odesílat nebo přijímat pomocí digitální telefonní linky. Chcete-li odesílat a přijímat faxy pomocí faxového serveru, musí být počítač připojený k síti, musíte znát adresu faxového serveru a musíte mít oprávnění jej používat. Další informace naleznete v části Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů.

Bude můj samostatný fax nebo multifunkční tiskárna s možnostmi faxu pracovat s funkcí Windows Fax a skener?

Ne. Windows Program Fax a skener pracuje s integrovanými a externími faxovými modemy, ale není určen pro práci se samostatnými faxy nebo multifunkčními tiskárnami s možnostmi faxu. Někteří výrobci tiskáren mohou nabízet ovladače, které tiskárně umožňují fungovat jako faxový modem s funkcí Windows Fax a skener. Další informace získáte od výrobce tiskárny.

Je nutné přijímat faxy zvednutím telefonu nebo to funkce Windows Fax a skener udělá za mě?

Je to na vás. Faxy můžete přijímat ručně nebo můžete nastavit funkci Windows Fax a skener na automatický příjem každého telefonního hovoru jako faxu po zadaném počtu zvonění. Další informace naleznete v části Příjem faxů pomocí programu Fax a skener systému Windows.

Pokud má jiný uživatel faxový přístroj, může přijmout fax, který odešlu z počítače?

Ano. Faxy odeslané pomocí programu Windows Fax a skener lze přijímat pomocí faxových přístrojů, faxových serverů a ostatních počítačů, kde se používá funkce Windows Fax a skener. Jednou z výhod odesílání a přijímání faxů pomocí počítače je, že můžete ukládat a procházet faxy, které odešlete nebo přijmete, stejně jako jakýkoli jiný soubor v počítači bez nutnosti tisku kopií.

Program Windows Fax a skener převede přílohy souborů na obrázky ve formátu TIFF (soubory s názvy končícími příponou .TIFF), takže je lze přijímat v libovolném faxovém zařízení. Pokud příjemce používá samostatné faxové zařízení (zařízení, které není připojeno k počítači), bude každá stránka příchozího faxu, včetně přílohy, vytištěna v pořadí, v jakém byl fax přijat. Pokud příjemce používá program Windows Fax a skener nebo jiný faxový program, bude váš fax doručen jako soubor TIFF, který můžete zobrazit na monitoru a v závislosti na možnostech programu vytisknout nebo s ním pracovat jako s kterýmkoli jiným souborem v počítači.

Mohu funkci Windows Fax a skener použít k odfaxování vytištěného dokumentu nebo obrázku?

Ano, pokud můžete naskenovat obrázek nebo dokument do souboru. Po uložení naskenovaného souboru do počítače můžete vytvořit fax a odeslat naskenovaný soubor jako jeho přílohu. Pokud chcete k faxu připojit dokument nebo obrázek, přetáhněte příslušný soubor do okna Nový fax.

Dokument nebo obrázek můžete také naskenovat a naskenovaný soubor potom odeslat jako přílohu faxu nebo e-mailové zprávy. Další informace naleznete v části Odeslání naskenovaného dokumentu faxem nebo e-mailem.

Je možné fax odeslat více osobám?

Ano. Když fax vytvoříte nebo předáte, stačí zadat čísla faxů jednotlivých příjemců oddělená středníky do pole Komu. Můžete také vybrat jednoho nebo více příjemců ze složky Kontakty systému Windows (pokud ji používáte k uložení čísel faxů kontaktů). Další informace naleznete v části Odesílání faxů pomocí programu Fax a skener systému Windows a Odeslání naskenovaného dokumentu faxem nebo e-mailem.

Je možné předat dál faxy, které přijmu?

Ano. V programu Windows Fax a skener klikněte pravým tlačítkem myši na fax, který chcete předat dál, a potom klikněte na příkaz Předat dál jako fax. Fax můžete předat dál také jako přílohu e-mailové zprávy. V programu Windows Fax a skener klikněte pravým tlačítkem myši na fax, který chcete předat dál, a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Předat dál jako e‑mail.

Je při odesílání faxu třeba odeslat i titulní stránku faxu?

Ne, ale odeslání titulní stránky může zabránit tomu, aby zobrazený či vytištěný obsah faxu nemohly neúmyslně zahlédnout osoby, kterým nebyl fax určen (to může být důležité, pokud fax obsahuje osobní nebo důvěrné informace). Další informace o vytváření a odesílání titulních stránek faxem naleznete v tématech Vytvoření nebo úprava titulní stránky faxu a Odesílání faxů pomocí programu Fax a skener systému Windows.Potřebujete další pomoc?