Názvy souborů a přípony názvů souborů: nejčastější dotazy


V následující části najdete odpovědi na běžné otázky týkající se názvů souborů a přípon názvů souborů.

Zobrazit vše

Co je přípona názvu souboru?

Přípona názvu souboru je sada znaků, které pomáhají Windows porozumět typu informací obsažených v souboru a v jakém programu by se měly otevírat. Název přípona mají proto, že se zobrazují na konci názvu souboru za tečkou. V názvu souboru mujsoubor.txt je přípona txt. Říká systému Windows, že se jedná o textový soubor, který by se měl otevírat v souborech spojených s danou příponou, například WordPad nebo Poznámkový blok.

Jak lze určovat, které programy budou spojené s určitou příponou názvu souboru?

Každý program nainstalovaný ve vašem počítači je určený k otevření jednoho nebo více konkrétních typů souborů, z nichž každý je označený příponou názvu souboru. Máte-li v počítači více programů, které mohou daný typ souboru otevřít, pak je jeden z nich nastaven jako výchozí. Informace o tom, jak změnit program, který se automaticky otevře při dvojím kliknutí na soubor, získáte v tématu Změna programu otevírajícího určitý typ souborů.

Jak dlouhý může být název souboru?

To závisí na délce úplné cesty k souboru (například C:\Program Files\filename.txt). Systém Windows omezuje jednu cestu na 260 znaků. Proto se může při kopírování souboru s velmi dlouhým názvem do umístění, jehož cesta je delší než původní umístění souboru, občas zobrazit chybová zpráva.

Jaké znaky není možné v názvu souboru používat?

V názvu souboru nelze použít žádný z následujících znaků: \ / ? : * " > < |

Jak lze prohlížet přípony názvů souborů v názvu souboru?

Systém Windows přípony názvů souborů skryje, aby se názvy souborů snáze četly. Můžete však nastavit přípony tak, aby byly viditelné. Další informace naleznete v kapitole Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů.

Jak lze příponu názvu souboru změnit?

Přípony názvů souborů by se obvykle neměly měnit, protože by v takovém případě nemuselo být možné soubor otevřít nebo upravit. Někdy může však být změna přípony názvu souboru užitečná – například když potřebujete změnit textový soubor (.TXT) na soubor HTML (.htm), abyste jej mohli otevřít ve webovém prohlížeči.

Změna přípony názvu souboru

  1. Ujistěte se, že jsou přípony názvu souboru viditelné. Postup je uveden v tématu Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor, který chcete změnit, a potom na příkaz Přejmenovat.

  3. Odstraňte příponu názvu souboru, zadejte novou příponu a stiskněte klávesu ENTER.

  4. Systém Windows zobrazí varování, že změna přípony názvu souboru by mohla způsobit, že soubor přestane správně pracovat. Pokud jste si jistí, že zadaná přípona bude fungovat s používaným programem, potvrďte změnu kliknutím na tlačítko Ano.Potřebujete další pomoc?