Sdílení souborů a tiskáren: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné týkající se sdílení souborů a tiskáren ve Windows 7.

Zobrazit vše

Jaké jsou různé možnosti sdílení souborů v systému Windows?

Systém Windows poskytuje tři hlavní způsoby sdílení souborů přímo z počítače: Sdílení veřejné složky, sdílení samostatných složek a domácí skupiny.

Výhodou složky Veřejné je jednoduchost. Všechny počítače se systémem Windows mají složky Veřejné. Veřejné složky může sdílet kdokoli s uživatelským účtem a heslem v počítači. A jaké jsou nevýhody? Přesně tak. Má k nim přístup každý.

Chcete-li mít vyšší kontrolu nad tím, kdo má ke konkrétnímu souboru nebo složce přístup, můžete sdílet jen daný soubor nebo složku. Nastavení tohoto typu sdílení vyžaduje o něco více úsilí, ale máte možnost přesně určovat, kdo vaše soubory či složky uvidí nebo je bude moci měnit. Díky této metodě nemusíte kopírovat nebo přesouvat soubory; můžete je sdílet z libovolného umístění v počítači.

Nejjednodušším způsobem sdílení souborů v domácí síti je vytvoření domácí skupiny nebo připojení k domácí skupině. Domácí skupina je skupina počítačů, která sdílí obrázky, hudbu, videa, dokumenty a dokonce i tiskárny. Součástí domácí skupiny mohou být pouze počítače se systémem Windows 7.

Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v tématu Základy sdílení souborů

Jak se sdílejí soubory uložené v jednotlivých složkách?

Jednotlivé soubory a složky – a dokonce celé knihovny– můžete sdílet s ostatními uživateli pomocí nové nabídky Sdílet s. Dostupné možnosti závisí na souboru, který sdílíte, a na typu sítě, k níž je počítač připojený – domácí skupina , pracovní skupina nebo doména. Přehled naleznete v tématu Sdílení souborů s jinou osobou.)

(Další informace o různých typech sítí naleznete v tématu Jaký je rozdíl mezi doménou, pracovní skupinou a domácí skupinou?.)

Jak se sdílejí soubory uložené ve složce Veřejné?

Veřejné složky představují pohodlný způsob sdílení souborů v počítači. Soubory ve veřejných složkách je možné sdílet s ostatními uživateli, kteří používají stejný počítač nebo počítače ve stejné síti. Jakýkoli soubor nebo složka, které umístíte do složky Veřejné, jsou automaticky sdílené s uživateli, kteří mají do této složky přístup.

Obrázek složek Veřejné
Veřejné složky v knihovnách systému Windows

Další informace naleznete v části Sdílení souborů pomocí složek Veřejné.

Jak se sdílejí soubory pomocí domácí skupiny?

Při nastavování počítače s touto verzí systému Windows je domácí skupina vytvořena automaticky, pokud již ve vaší domácí síti neexistuje.

Pokud domácí skupina již existuje, můžete se k ní připojit. Po vytvoření domácí skupiny nebo připojení k ní vyberte knihovny, které chcete sdílet. Můžete zabránit sdílení konkrétních souborů nebo složek a později můžete sdílet další knihovny. Domácí skupinu můžete pomoci chránit heslem, které lze kdykoli změnit.

Další informace o používání domácí skupiny naleznete v tématu Domácí skupina: doporučené odkazy

Co to je sdílení tiskáren a jak probíhá?

Při sdílení může jednu tiskárnu používat více počítačů v síti.

Sdílení tiskárny vyžaduje několik kroků. Nejprve je nutné zapnout sdílení souboru a tiskárny a pak tiskárnu nasdílet. Když budou chtít vaši tiskárnu používat jiní uživatelé, mohou ji pomocí několika kroků přidat do svých počítačů.

Další informace naleznete v části Sdílení tiskárny.

PoznámkaPotřebujete další pomoc?