V systému Windows 7 lze mnohem snadněji než dříve sdílet dokumenty, hudbu, fotografie a další soubory s lidmi doma i na pracovišti.

Pokud je pro vás sdílení souborů nové, pomůže vám tento článek porozumět, proč je užitečné a zejména, jak ve Windows 7 funguje. Podrobné pokyny naleznete v tématu Sdílení souborů s jinou osobou.

Domácí skupiny - snadné sdílení doma

Nejjednodušším způsobem, jak sdílet soubory v domácí síti, je vytvořit domácí skupinu a připojit se k ní. Domácí skupina je skupina počítačů, která sdílí obrázky, hudbu, videa, dokumenty a dokonce i tiskárny. Součástí domácí skupiny mohou být pouze počítače se systémem Windows 7.

Při vytvoření domácí skupiny a připojení k této skupině informujete systém Windows o tom, které složky či knihovny chcete sdílet - a které chcete ponechat soukromé. Systém Windows potom pracuje na pozadí a přepíná mezi příslušnými nastaveními. Jiní lidé nemohou měnit soubory, jejichž sdílení jste povolili, pokud jim k tomu neudělíte oprávnění. Domácí skupinu lze chránit heslem, které můžete kdykoli změnit.

Domácí skupiny jsou k dispozici ve všech edicích systému Windows 7. V edicích Home Basic a Starter však nemůžete domácí skupinu vytvořit, pouze se k ní můžete připojit. Počítače, které jsou součástí domény, se mohou připojit k domácí skupině, ale nemohou povolit sdílení svých souborů. Mohou pouze přistupovat ke sdíleným souborů z jiných počítačů.

Poznámka

  • V systému Windows Server 2008 R2 nejsou domácí skupiny k dispozici.

Sdílení s kýmkoli, s někým - nebo s nikým

Domácí skupiny nabízejí rychlý a pohodlný způsob, jak automaticky sdílet hudbu, obrázky a další položky. Jak však zacházet se soubory a složkami, které nejsou automaticky sdíleny? Jak postupovat, když nejste na pracovišti?

K tomu slouží nová nabídka Sdílet s.

Obrázek nabídky Sdílet s
Nabídka Sdílet s

Pomocí nabídky Sdílet s můžete vybírat jednotlivé soubory a složky a sdílet je s ostatními uživateli. Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit podle typu položky, kterou jste vybrali, a typu sítě, ke které je váš počítač připojen. (Pokud si nejste jistí, jaký typ sítě používáte, přejděte na téma Jaký je rozdíl mezi doménou, pracovní skupinou a domácí skupinou?)

Nejběžnější možnosti nabídky jsou tyto:

  • Nikdo: Vyberete-li tuto možnost, bude položka soukromá a přístup k ní budete mít pouze vy.

  • Domácí skupina (čtení): Vyberete-li tuto možnost, bude položka dostupná pro vaši domácí skupinu s oprávněním pouze pro čtení.

  • Domácí skupina (čtení/zápis): Vyberete-li tuto možnost, bude položka dostupná pro vaši domácí skupinu s oprávněním pro čtení i zápis.

  • Určití lidé: Vyberete-li tuto možnost, spustí se průvodce Sdílení souborů, ve kterém můžete vybrat konkrétní osoby, se kterými chcete položky sdílet.

Poznámka:

  • Jestliže soubor nebo složka nejsou sdíleny a rozhodnete se je s nikým nesdílet, zobrazí se dotaz, zda chcete sdílení zastavit. Nebojte se, složka nebo soubor ještě nebyly nasdíleny. V tomto případě jen potvrdíte, že chcete pokračovat v nesdílení souboru.

Účel oprávnění

Ve Windows máte možnost rozhodnout se ne jen, kdo soubor uvidí, ale také, co s ním mohou příjemci provádět. Tomu se říká oprávnění ke sdílení. Máte dvě možnosti:

  • Čtení: Toto je možnost typu „dívejte se, ale nedotýkejte se“. Příjemci mohou soubor otevřít, nemohou ho však změnit ani odstranit.

  • Čtení/zápis: Toto je možnost typu „dělejte cokoli“. Příjemci mohou soubor otevřít, změnit i odstranit.

Jak zjistíte, u kterých položek jste povolili sdílení?

Ve Windows 7 je jednodušší určit, co se sdílí, na základě informací v podokně podrobností v aplikaci Windows Explorer. (Průzkumník Windows spustíte takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na své uživatelské jméno.)

Klikněte na libovolný soubor nebo složku. V podokně podrobností v dolní části okna zjistíte, zda je položka sdílena a s kým.

Obrázek podokna podrobností v Průzkumníkovi Windows
Windows Explorer zobrazí soubory, které jste nasdíleli, a soubory, které s vámi nasdíleli ostatní.

Sdílení veřejných složek

Nabídka Sdílet s představuje nejjednodušší a nejsnadnější způsob, jak v systému Windows 7 povolit sdílení položek. Existuje však další možnost: veřejné složky.

Představte si tyto složky jako rozevírací seznamy, jakmile do některého zkopírujete soubor nebo složku, bude daný soubor nebo složka ihned k dispozici ostatním uživatelům vašeho počítače nebo lidem ve vaší síti.

Veřejnou složku naleznete v každé z vašich knihoven. Jsou to například složky Veřejné dokumenty, Veřejná hudba, Veřejné obrázky a Veřejná videa Sdílení veřejných složek je ve výchozím nastavení vypnuto (kromě členů domácí skupiny). Pokyny k zapnutí naleznete v části Sdílení souborů s jinou osobou.

Obrázek veřejných složek
Veřejné složky jsou součástí knihoven systému Windows.

Můžete si klást otázku, proč byste měli veřejné složky používat.

Jsou užitečné, pokud chcete dočasně sdílet dokument nebo jiný soubor s několika lidmi. Představují také praktický způsob, jak mít přehled o tom, jaké položky sdílíte s ostatními - co je ve veřejné složce, to je sdíleno.

A jaké jsou nevýhody? Nemůžete osobám omezit přístup pouze na zobrazení některých souborů ve složce Veřejné. Je to založeno na principu „všechno nebo nic“. Rovněž nelze detailně nastavovat oprávnění. Pokud to však není důležité, představují veřejné složky pohodlný alternativní způsob sdílení.

ID článku: MSW700052Potřebujete další pomoc?