Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center


Aplikace Windows Media Center ve Windows 7 umožňuje přehrávání mnoha různých typů souborů. Aplikaci Media Center můžete také používat jako výchozí přehrávač určitých typů souborů. Jestliže na tyto typy souborů kliknete dvakrát, automaticky se otevřou v aplikaci Media Center. Další informace naleznete v části Změna výchozího přehrávače hudby nebo videa.

Chcete-li otevřít soubor v aplikaci Media Center, bude v aplikaci Media Center pravděpodobně nejdříve potřeba nastavit, kam ukládáte své soubory. Postup je uveden v tématu Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

Instalací nových kodeků do systému Windows je možné přidat podporu některých dalších formátů souborů. Další informace naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Typy hudebních souborů

Následující tabulka uvádí typy hudebních souborů podporovaných v aplikaci Media Center.

Typy hudebních souborů (formát) Přípony souboru
Typy hudebních souborů (formát)

Soubory Windows Media Audio

Přípony souboru

.asx, .wm, .wma a .wmx

Typy hudebních souborů (formát)

Audiosoubory systému Windows

Přípony souboru

.wav

Typy hudebních souborů (formát)

Zvukové soubory MP3

Přípony souboru

.mp3 a .m3u

Typy hudebních souborů (formát)

Soubory AAC

Přípony souboru

.aac

Typy videosouborů

Následující tabulka uvádí typy videosouborů podporovaných v aplikaci Media Center.

Typy videosouborů (formát) Přípony souboru
Typy videosouborů (formát)

Soubory médií systému Windows

Přípony souboru

.wm, .wmv a .asf

Typy videosouborů (formát)

Soubory AVCHD (včetně audia Dolby Digital)

Přípony souboru

.m2ts a .m2t

Typy videosouborů (formát)

Soubory Apple QuickTime

Přípony souboru

.mov a .qt

Typy videosouborů (formát)

soubory AVI

Přípony souboru

.avi

Typy videosouborů (formát)

Televizní záznam ve formátu Windows DVR

Přípony souboru

.wtv a .dvr-ms

Typy videosouborů (formát)

Filmové soubory MPEG-4

Přípony souboru

.mp4, .mov a .m4v

Typy videosouborů (formát)

Filmové soubory MPEG-2

Přípony souboru

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod a .vob

Typy videosouborů (formát)

Filmové soubory MPEG-1

Přípony souboru

.m1v

Typy videosouborů (formát)

Soubory pohybu JPEG

Přípony souboru

.avi a .mov

Poznámka:

  • Některé typy videosouborů nemusejí být při zobrazení v zařízení Media Center Extender k dispozici. Některá zařízení Extender například nepodporují soubory AVCHD nebo Apple QuickTime.

Typy obrázkových souborů

Následující tabulka uvádí typy obrázkových souborů podporovaných v aplikaci Media Center.

Typy obrázkových souborů (formát) Přípony souboru
Typy obrázkových souborů (formát)

Soubory JPEG

Přípony souboru

.jpg a .jpeg

Typy obrázkových souborů (formát)

Soubory JPEG XR

Přípony souboru

.hdp a .wdp

Typy obrázkových souborů (formát)

soubory TIFF

Přípony souboru

.tif a .tiff

Typy obrázkových souborů (formát)

Soubory RAW

Přípony souboru

.raw

Typy obrázkových souborů (formát)

GIF

Přípony souboru

.gif

Typy obrázkových souborů (formát)

Rastrové soubory

Přípony souboru

.bmp

Typy obrázkových souborů (formát)

Soubory PNG

Přípony souboru

.png

Poznámka:

  • Animované soubory typu GIF nejsou plně podporovány. Pro tento formát souboru lze zobrazit statický obraz, ale ne animaci.Potřebujete další pomoc?