Vyhledání názvu počítače


Název identifikuje počítač v síti.

Následující video uvádí, jak zjistit název počítače (0:46)

Vyhledání názvu počítače

  • Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

    V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny najdete název i úplný název počítače, je-li počítač součástí domény.Potřebujete další pomoc?