Systém Windows nabízí několik způsobů, jak najít soubory a složky. Neexistuje jediná optimální metoda pro všechny případy - v různých situacích může být výhodné použít různé metody.

Použití pole Hledat v nabídce Start

Pomocí vyhledávacího pole v nabídce Start můžete najít soubory, složky, programy a e-mailové zprávy uložené v počítači.

Chcete-li najít položku pomocí nabídky Start, postupujte takto:

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a zadejte do vyhledávacího pole požadované slovo nebo jeho část.
  Obrázek výsledků hledání v nabídce Start
  Výsledky hledání se začnou zobrazovat ihned, jak začnete psát do pole Hledat.

  Při psaní se v nabídce Start zobrazují položky, které vyhovují napsanému textu. Výsledky hledání jsou založeny na textu v názvu souboru a také v souboru jako takovém, stejně jako na značkách a jiných vlastnostech souboru.

Poznámka

Použití vyhledávacího pole ve složce nebo v knihovně

Často potřebujete najít soubor, o kterém víte, že je uložen v konkrétní složce či knihovně, např. Dokumenty nebo Obrázky. Vyhledávání souboru procházením může znamenat prohlídku stovek souborů a podsložek. Chcete-li si ušetřit čas a námahu, použijte vyhledávací pole v horní části otevřeného okna.

Obrázek vyhledávacího pole ve složce nebo v knihovně
Pole hledání ve složce nebo v knihovně

Pole Hledat filtruje aktuální zobrazení na základě zadaného textu. Prohledávají se názvy souborů i texty obsažené uvnitř souborů, stejně jako vlastnosti souborů, například značky. V knihovně jsou do hledání zahrnuty všechny složky obsažené v knihovně spolu se všemi jejich podsložkami.

Chcete-li vyhledat soubor nebo složku pomocí vyhledávacího pole, postupujte takto:

 • Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo jeho část.

  Při psaní je obsah složky nebo knihovny průběžně filtrován podle každého dalšího znaku, který napíšete. Jakmile uvidíte soubor, který hledáte, můžete přestat psát.

Předpokládejme například, že knihovna Dokumenty vypadá asi takto:

Obrázek obsahu knihovny před zadáním informací do vyhledávacího pole
Knihovna Dokumenty před zadáním textu do pole hledání

Nyní předpokládejme, že hledáte soubor s fakturou, takže do vyhledávacího pole napíšete "faktura". Při psaní je náhled takto automaticky filtrován:

Obrázek obsahu knihovny po zadání výrazu „faktura“ do vyhledávacího pole
Knihovna Dokumenty po zadání textu „faktura do pole hledání

V poli Hledat můžete použít také jiné postupy k rychlému upřesnění vyhledávání. Hledáte-li například soubor na základě jedné nebo více vlastností (například značka nebo datum poslední změny souboru), můžete pomocí vyhledávacích filtrů určit hledané hodnoty vlastností. Případně můžete výsledky dále upřesnit zadáním klíčových slov do pole Hledat. Informace o použití vyhledávacích filtrů a klíčových slov získáte v tématu Pokročilé tipy pro vyhledávání v systému Windows.

Rozšíření vyhledávání mimo konkrétní knihovnu nebo složku

Jestliže nemůžete najít požadovanou položku v dané knihovně nebo složce, můžete hledání rozšířit tak, aby zahrnovalo různá umístění.

 1. Zadejte slovo do vyhledávacího pole.

 2. Posuňte zobrazený seznam výsledků hledání na konec. V části Hledat znovu zde proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li hledat ve všech knihovnách, klikněte na položku Knihovny.

  • Chcete-li hledat v celém počítači, klikněte na položku Počítač. Tímto způsobem můžete hledat soubory, které neprošly indexováním (například systémové nebo programové soubory). Počítejte však s tím, že takové hledání bude pomalejší.

  • Chcete-li prohledat konkrétní umístění, klikněte na možnost Vlastní.

  • Chcete-li hledat online pomocí výchozího webového prohlížeče a výchozího poskytovatele hledání, klikněte na možnost Internet.Potřebujete další pomoc?