Brána firewall: nejčastější dotazy


Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje, nebo jim umožní projít do počítače. Přestože jste přesvědčeni, že váš počítač neobsahuje žádné informace, které by mohly kohokoli zajímat, mohl by jej zcela vyřadit z provozu červ nebo by jej mohl některý uživatel zneužít k šíření červů či virů do jiných počítačů bez vašeho vědomí.

Zde jsou odpovědi na některé běžné otázky, které se týkají brány firewall.

Zobrazit vše

Co znamená povolení komunikace programu přes bránu firewall?

Povolení komunikace programu přes bránu firewall (někdy označované jako zrušení blokování) je situace, kdy určitému programu povolíte odesílat informace přes bránu firewall. Komunikaci programu přes bránu firewall můžete také povolit otevřením jednoho nebo více portů. Další informace naleznete v tématu Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows Firewall.

Jak se mohu ujistit, že brána Windows Firewall je zapnutá?

V této verzi systému Windows je brána Windows Firewall ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li ověřit, zda nebyla vypnuta, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Brána Windows Firewall takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text firewall a poté klikněte na položku Brána Windows Firewall.

 2. V levém podokně klikněte na možnost Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. U každého typu síťového umístění klikněte na přepínač Zapnout bránu Windows Firewall a potom klikněte na tlačítko OK. Doporučujeme bránu firewall zapnout u všech typů síťových umístění.

Jaká jsou doporučená nastavení pro bránu Windows Firewall?

Doporučujeme výchozí nastavení brány firewall:

 • Brána firewall je zapnutá.

 • Brána firewall je zapnutá pro všechna síťová umístění (domácí nebo pracovní, veřejné nebo doménu).

 • Brána firewall je zapnutá pro všechna síťová připojení.

 • Brána firewall blokuje všechna příchozí připojení s výjimkou těch, která jste výslovně povolili.

Čemu nemůže brána firewall zabránit?

 • E-mailové viry

  E-mailové viry jsou připojeny k e-mailovým zprávám. Brána firewall nedokáže zjistit obsah emailových zpráv, takže vás nemůže před těmito typy virů chránit. Měli byste používat antivirový program, který vyhledá a odstraní podezřelé přílohy e-mailových zpráv dříve, než je otevřete. I když používáte antivirový program, neměli byste otevřít přílohu e-mailu, pokud si nejste naprosto jistí, že je bezpečná.

 • Podvody phishing

  Phishing je technika používaná k podvodnému získání osobních nebo finančních informací od uživatelů počítače, například hesla k bankovnímu účtu. Běžný online podvod phishing začíná e-mailovou zprávou, která zdánlivě pochází z důvěryhodného zdroje, ale ve skutečnosti odkazuje příjemce, aby poskytli informace na falešném webu. Brány firewall nedokážou zjistit obsah e-mailových zpráv, takže vás nemůžou před tímto typem útoku chránit.

Pokud mám směrovač s integrovanou bránou firewall, je třeba zapnout také bránu Windows Firewall?

Ano, protože brány firewall založené na směrovačích poskytují ochranu pouze před počítači v Internetu, nikoli před počítači v domácí síti. Pokud se například mobilní nebo cizí počítač připojí k některé jiné síti, infikuje se počítačovým červem, a pak se připojí k domácí síti, brána firewall založená na směrovači nezabrání šíření červa. Brána firewall spuštěná v každém počítači v síti však může pomoci šíření červů kontrolovat.

Spuštění více programů brány firewall v počítači zároveň by však mohlo způsobit konflikty. Nejvhodnější je použít kromě brány firewall založené na směrovači pouze jeden program brány firewall.

Co dalšího kromě brány firewall potřebuji k zabezpečení počítače?

Měli byste udělat dvě věci:

 • Zapněte funkci Automatické aktualizace systému Windows a zajistěte, aby se aktualizace instalovaly do počítače automaticky. Další informace naleznete v tématu Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace.

 • Používejte program Microsoft Security Essentials nebo jiný program na ochranu proti virům a malwaru a prostřednictvím pravidelného stahování aktualizací z webu výrobce daného programu zajistěte, aby byl stále aktuální. Mnohé z těchto programů se aktualizují automaticky. Tyto programy pomáhají chránit počítač před spywarem a škodlivým softwarem.

Jak povolím ostatním počítačům komunikaci s mým počítačem přes bránu Windows Firewall?

Pokud máte potíže s povolením komunikace ostatním počítačům s vaším počítačem přes bránu Windows Firewall, můžete zkusit pomocí poradce při potížích s příchozími připojeními automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

Spusťte Poradce při potížích s příchozími připojeními takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Klikněte na možnost Zobrazit vše a poté na položku Příchozí připojení.

Další informace o řešení potíží s bránou firewall najdete v článcích Poradce při potížích s bránou Windows Firewall s pokročilým zabezpečením: Diagnostika a nástrojePoradce při potížích s nastavením brány Windows Firewall v systému Windows XP Service Pack 2 pro pokročilé uživatele.

Službu Brána Windows Firewall není možné spustit nebo se zobrazuje kód chyby 0x80070424 nebo 0x6D9. Co mám dělat?

Informace o tom, jak spustit poradce při potížích, který může opravit tento problém i jiné problémy, naleznete v článku Automatická diagnostika a oprava problémů se službou Brána Windows Firewall.Potřebujete další pomoc?