Složky: nejčastější dotazy


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy o používání složek v systému Windows 7.

Zobrazit vše

Co je to složka a jak se liší od knihovny?

Složka je místo, kam se ukládají soubory. Každý soubor je uložen v některé složce nebo podsložce (složka uvnitř jiné složky). Přístup ke všem svým složkám můžete získat kliknutím na položku Počítač v navigačním podokně (podokno vlevo) libovolné otevřené složky.

V určitých ohledech se knihovna složce podobá. Otevřete-li například knihovnu, zobrazí se jeden nebo více souborů. Do knihovny ale nemůžete ukládat soubory a složky. Tento rozdíl je malý, ale důležitý. Do knihoven můžete zahrnout složky z různých umístění, takže pak vidíte všechny soubory na jednom místě. Tímto způsobem si udržíte v souborech přehled a nemusíte je hledat na několika různých místech.

Obrázek navigačního podokna zobrazujícího knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami
Navigační podokno zobrazující knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami

Další informace o zahrnutí složek naleznete v tématu Zahrnutí složek do knihovny.

Mám uložit soubory do složky nebo do knihovny?

Nezáleží na tom. Uložíte-li soubor do složky, objeví se v knihovně, v níž je daná složka zahrnuta. Uložíte-li jej do knihovny, bude fyzicky uložen do výchozího ukládacího umístění dané knihovny. Uložíte-li například textové soubory do knihovny Dokumenty, ve skutečnosti je neukládáte do knihovny, ale do složky Dokumenty.

Chcete-li zjistit, která složka slouží jako výchozí umístění pro uložení knihovny naleznete v tématu Přizpůsobení knihovny.

Mohu změnit ikonu složky?

Ano, místo výchozíikony složky můžete nastavit jiný obrázek.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Vlastní.

 3. Ve skupinovém rámečku Ikony složek klikněte na možnost Změnit ikonu a proveďte některý z následujících kroků:

  • Klikněte na ikonu ve výchozím seznamu, klikněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte na tlačítko OK.

  • Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte na soubor s ikonou, klikněte na tlačítko Otevřít, na tlačítko OK a poté ještě jednou na tlačítko OK.

  • Klikněte na tlačítko Procházet. V seznamu Soubory ikon klikněte na položku Všechny soubory, přejděte ke kompatibilnímu souboru (například k souboru typu BMP), klikněte na tlačítko Otevřít, klikněte na tlačítko OK a znovu klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li změnit ikonu složky zpět na výchozí obrázek, klikněte na možnost Obnovit výchozí, na tlačítko OK a znovu na tlačítko OK.

Poznámka

 • Některé možnosti, například možnost změnit ikonu složky, nejsou k dispozici, přistupujete-li ke složce prostřednictvím knihovny.

Kde jsou nabídky, které byly v předchozích verzích systému Windows umístěny v horní části otevřené složky?

Nabídky jsou ve výchozím stavu skryté, protože k většině běžných příkazů nabídky lze nyní získat přístup na panelu nástrojů. Chcete-li zobrazit nabídky, stiskněte klávesu ALT nebo klikněte na tlačítko Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a pak klikněte na možnost Panel nabídek.

Kam zmizel seznam složek?

Seznam složek (nazývaný také strom složek) najdete v navigačním podokně (podokno vlevo) libovolné otevřené složky pod složkou Počítač.

Obrázek seznamu složek v navigačním podokně
Seznam složek v navigačním podokně

Pokud není navigační podokno zobrazeno, klikněte na tlačítko Uspořádat, přejděte na položku Rozložení a klikněte na položku Navigační podokno. Další informace naleznete v části Práce s navigačním podoknem.

Proč si systém Windows nepamatuje velikost okna složky a jeho umístění na ploše?

V systému Windows Vista se okno složky otevře se stejnou velikostí a ve stejném umístění na ploše jako při posledním zavření na základě umístění, kde je složka uložena. Pokud například změníte velikost složky Hudba a následně ji zavřete, bude mít při dalším otevření stejnou velikost.

Systém Windows 7 si zapamatuje jednu velikost a nastavení umístění pro všechny složky a knihovny. Při každém otevření se tedy aplikace Windows Explorer otevře ve stejné velikosti a umístění na ploše jako při posledním ukončení bez ohledu na to, kterou složku nebo knihovnu otevřete.

Co je to panel adresy a jaké informace se na něm zobrazují?

Panel adresy se nachází vedle vyhledávacího pole v horní části každého otevřeného okna. Zobrazuje se v něm aktuální umístění. Kliknutím na umístění na panelu adresy přejdete přímo na toto umístění.

Obrázek panelu adresy
Panel Adresa

Další informace naleznete v části Přecházení pomocí panelu adresy.Potřebujete další pomoc?