Dosažení nejlepšího zobrazení na monitoru


Systém Windows zvolí nejlepší nastavení zobrazení (včetně rozlišení obrazovky, obnovovací frekvence a barvy) v závislosti na používaném monitoru. Toto nastavení se liší podle toho, zda máte monitor LCD nebo monitor s klasickou obrazovkou. Pokud chcete nastavení zobrazení upravit nebo se nastavení změnilo a chcete obnovit výchozí nastavení, použijte následující doporučení.

Monitory LCD (také nazývané displeje s plochou obrazovkou) masivně nahrazují klasické monitory CRT. Jsou podstatně lehčí a tenčí než mohutné monitory CRT, které obsahují těžké skleněné obrazovky. Monitory LCD jsou také dodávány v nejrůznějších formátech a velikostech, které zahrnují širokoúhlé obrazovky (s poměrem stran 16:9 nebo 16:10) nebo obrazovky se standardní šířkou (poměr stran 4:3). Ploché displeje se také používají v přenosných počítačích.

Obrázek monitoru LCD a monitoru CRT
Monitory LCD jsou mnohem tenčí a lehčí než starší monitory CRT.

U monitorů LCD a CRT je typické, že čím vyšší je rozlišení v bodech na palec (DPI), které pro zobrazení na obrazovce nastavíte, tím lépe budou písma vypadat. Pokud zvětšíte hodnotu DPI, zvýšíte rozlišení obrazovky. Použité rozlišení závisí na režimech rozlišení, které podporuje váš monitor. Při vyšších rozlišeních obrazovky, například 1900 x 1200 pixelů, jsou položky zobrazeny s větší ostrostí. Zároveň jsou menší, takže se jich na obrazovku vejde větší počet. Při nižších rozlišeních, například 800 × 600, se na obrazovku vejde méně položek, ale budou větší.

Windows Touto akcí můžete zvětšit nebo zmenšit velikost textu a dalších položek na obrazovce a současně zachovat optimální rozlišení monitoru. Další informace naleznete v části Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce.

Nastavení nejlepšího zobrazení na monitoru LCD

Pokud máte monitor LCD, ověřte rozlišení obrazovky. To vám pomůže určit čistotu obrázků na obrazovce. Dobrým zvykem je nastavit monitor LCD na nativní rozlišení, tj. na rozlišení, při kterém daný monitor zobrazuje nejlépe (závisí na velikosti monitoru). Nativní rozlišení monitoru zjistíte v nastavení obrazovky ve složce Ovládací panely.

  1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

  2. Klikněte na rozevírací seznam u pole Rozlišení. Vyhledejte rozlišení, které je označeno jako (doporučené). Jedná se o nativní rozlišení vašeho monitoru LCD. Většinou je to nejvyšší rozlišení, které váš monitor podporuje.

Nativní rozlišení vašeho monitoru LCD také zjistíte od výrobce nebo prodejce monitoru. (Monitory CRT nemají nativní rozlišení.)

Obrázek s možnostmi rozlišení panelu Rozlišení zobrazení
V ovládacím panelu Rozlišení obrazovky je uvedeno doporučené rozlišení pro váš monitor.

Monitory LCD s nastaveným nativním rozlišením obvykle zobrazují text v lepší kvalitě než klasické monitory. Monitory LCD mohou technicky podporovat i nižší rozlišení, než je jejich nativní rozlišení, ale text nemusí být ostrý a obrázek může být malý, umístěný ve středu obrazovky a černě ohraničený nebo naopak roztažený na celou obrazovku. Další informace naleznete v části Změna rozlišení obrazovky.

Vzhledem k tomu, že samostatné monitory jsou obvykle větší než displeje přenosných počítačů, typicky podporují vyšší rozlišení než přenosné počítače.

Rozlišení v závislosti na velikosti monitoru LCD

Velikost monitoru Doporučené rozlišení (v pixelech)
Velikost monitoru

19palcový monitor LCD se standardním poměrem stran

Doporučené rozlišení (v pixelech)

1280 × 1024

Velikost monitoru

20palcový monitor LCD se standardním poměrem stran

Doporučené rozlišení (v pixelech)

1600 × 1200

Velikost monitoru

20 a 22palcové širokoúhlé monitory LCD

Doporučené rozlišení (v pixelech)

1680 × 1050

Velikost monitoru

24palcový širokoúhlý monitor LCD

Doporučené rozlišení (v pixelech)

1920 × 1200

Velikost displeje přenosného počítače Doporučované rozlišení (v pixelech)
Velikost displeje přenosného počítače

13 až 15palcové displeje se standardním poměrem stran

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1400 × 1050

Velikost displeje přenosného počítače

13 až 15palcové širokoúhlé displeje

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1280 × 800

Velikost displeje přenosného počítače

17palcové širokoúhlé displeje

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1680 × 1050

Nastavení barev pro monitor LCD

Na monitoru LCD dosáhnete nejvěrnějších barev, pokud nastavíte 32bitové barvy. Tato hodnota odpovídá barevné hloubce určující počet hodnot barev, které lze přiřadit jednomu pixelu v obrázku. Barevná hloubka se může měnit v rozsahu od 1 bitu (černá a bílá) do 32 bitů (více než 16,7 milionů barev). Další informace naleznete v části Změna nastavení správy barev.

  1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

  2. Klikněte na odkaz Upřesnit nastavení a pak klikněte na kartu Monitor.

  3. V části Barvy vyberte možnost True Color (32 bitů) a pak klikněte na tlačítko OK.

Nejlepší zobrazení na monitoru s klasickou obrazovkou

Pro monitor s klasickou obrazovkou (CRT) je třeba zvolit nejvyšší dostupné rozlišení obrazovky, které poskytuje 32bitové barvy, a obnovovací frekvenci alespoň 72 Hz. Další informace naleznete v části Změna rozlišení obrazovky.

Jestliže obrazovka bliká nebo je sledování obrazovky nepříjemné, zvětšujte obnovovací frekvenci, dokud nebudete spokojeni. Čím vyšší je obnovovací frekvence obrazovky, tím je menší pravděpodobnost, že zaznamenáte blikání. (Protože monitory LCD neblikají, není u nich třeba nastavovat vyšší obnovovací frekvenci.) Další informace naleznete v části Oprava blikání monitoru (obnovovací frekvence).

Rozlišení v závislosti na velikosti monitoru CRT

Velikost monitoru Doporučované rozlišení (v pixelech)
Velikost monitoru

15palcový monitor CRT

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1024 × 768

Velikost monitoru

17 až 19palcový monitor CRT

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1280 × 1024

Velikost monitoru

20palcový nebo větší monitor CRT

Doporučované rozlišení (v pixelech)

1600 × 1200

Poznámka

  • Na rozdíl od monitorů LCD nejsou klasické monitory CRT obvykle dodávány v širokoúhlých formátech. Téměř všechny mají standardní poměr stran 4:3, jehož výsledkem je stejný poměr šířky k výšce obrazu (4:3).

Nastavení barev pro monitor s klasickou obrazovkou

Barvy a motivy systému Windows fungují nejlépe, je-li monitor nastaven na 32bitové barvy. Monitor lze nastavit na 24bitové barvy, nebudou však vidět všechny vizuální efekty. Nastavíte-li monitor na 16bitové barvy, nemusí se obrázky, které by měly být vyhlazené, zobrazit správně.

  1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

  2. Klikněte na odkaz Upřesnit nastavení a potom klikněte na kartu Monitor.

  3. V části Barvy vyberte možnost True Color (32 bitů) a pak klikněte na tlačítko OK. (Nemůžete-li vybrat 32bitové barvy, zkontrolujte, zda je nastaveno nejvyšší možné rozlišení, a opakujte akci.)

Zobrazit vše

Správa barev

Systém Windows také obsahuje rozšířené řízení správy barev. Systémy pro správu barev zajišťují, že barevný obsah je vykreslen na všech zařízeních co nejvěrněji. To platí zejména pro zařízení typu monitory a tiskárny. Další informace naleznete v části Změna nastavení správy barev.

Kalibrace displeje

Software pro kalibraci displeje pomáhá zajistit věrné zobrazení barev na obrazovce. Pokud máte v počítači již instalován software pro kalibraci displeje od jiného dodavatele, můžete tento software použít ke kalibraci obrazovky. S kalibračním softwarem jsou často dodávána kalibrační zařízení pro monitory. Nejlepších výsledků při zobrazení barev na obrazovce dosáhnete při použití kalibračního zařízení se softwarem pro kalibraci, který je s tímto zařízením dodáván.

Také systém Windows obsahuje funkci pro kalibraci obrazovky. Další informace naleznete v části Kalibrace displeje.

Nastavení jasu a kontrastu

U externích obrazovek se jas a kontrast nastavují pomocí ovládacích prvků na monitoru, nikoli v systému Windows. Většina monitorů CRT a LCD je na předním panelu vybavena tlačítky nebo jinými ovládacími prvky, které slouží k ovládání jasu a kontrastu. Některé modely otevřou nabídku na obrazovce, ve které můžete nastavit parametry monitoru. Pokud nevíte, jak tyto prvky používat, prohlédněte si uživatelskou příručku dodávanou s vaším monitorem nebo web výrobce. Další informace naleznete v části Úprava jasu a kontrastu monitoru.

Jas většiny displejů přenosných počítačů se upravuje v systému Windows. Při použití přenosného počítače můžete upravit jas na panelu Možnosti napájení. Další informace naleznete v části Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

Vylepšení vzhledu textu

Operační systém Windows podporuje technologii ClearType, která je ve výchozím nastavení zapnutá. Technologie ClearType optimalizuje zobrazení počítačových písem s ohledem na jejich zřetelné a vyhlazené zobrazení. Při delším čtení pomáhá snadnějšímu čtení textu a snižuje namáhání očí. Nejlepších výsledků je dosahováno na zařízeních LCD, jako jsou například ploché displeje, displeje přenosných počítačů nebo displeje menších přenosných zařízení.

Je vhodné zkontrolovat, zda nebyla technologie ClearType z nějakého důvodu vypnuta. To platí zejména v případě, že se text na monitoru zobrazuje rozmazaně. Funkci ClearType lze také vyladit podle konkrétního monitoru. Pokyny k provedení obou těchto úloh naleznete v tématu Zlepšení čitelnosti textu pomocí technologie ClearType.