E-mail (tedy elektronická pošta) je rychlý a pohodlný způsob komunikace s ostatními. E-mail můžete použít k následujícím činnostem:

 • Odesílá a přijímá zprávy E-mailové zprávy je možné posílat všem osobám, které mají e-mailovou adresu. Zpráva je doručena do e-mailové schránky příjemce během několika sekund nebo minut bez ohledu na to, zda je příjemcem soused od vedle nebo osoba, která žije na druhém konci světa. Můžete přijímat zprávy od kohokoli, kdo zná vaši e-mailovou adresu, zprávy si přečíst a pak na ně odpovědět.

 • Odesílá a přijímá soubory. Kromě běžných textových e-mailových zpráv můžete v e-mailové zprávě odeslat téměř jakýkoli typ souboru včetně dokumentů, obrázků a hudby. Soubor odeslaný s e-mailovou zprávou se nazývá příloha.

 • Odesílá zprávy skupinám osob. E-mailovou zprávu je možné odeslat mnoha lidem současně. Příjemci pak mohou odpovědět celé skupině, což umožňuje skupinové diskuse.

 • Předává zprávy dál. Když obdržíte e-mailovou zprávu, můžete ji předat dál ostatním bez přepisování.

Výhodou e-mailu oproti telefonu nebo klasické poště je pohodlná práce: Zprávy lze posílat v kteroukoli denní či noční dobu. Pokud příjemci nejsou u počítače a online (připojení k Internetu), když jim posíláte zprávu, naleznou ji druhý den při kontrole e-mailové pošty. Pokud jsou online, mohou odpovědět během několika minut.

E-mail je také zdarma. Na rozdíl od klasické pošty zde nepotřebujete známku, a to bez ohledu na to, jak daleko příjemce bydlí. Jediné poplatky, které se uplatňují, jsou poplatky za připojení k Internetu nebo za konkrétní e-mailovou aplikaci.

Co potřebuji, než budu moci používat e-mail?

Chcete-li používat e-mail, budete potřebovat 3 věci:

 • Připojení k Internetu. Chcete-li připojit svůj počítač k Internetu, musíte se nejprve přihlásit k poskytovateli internetových služeb. Poskytovatel internetových služeb zajišťuje přístup k Internetu, obvykle za měsíční poplatek. Potřebujete také modem. Další informace získáte v části Co potřebuji k připojení k Internetu?

 • E-mailový program nebo e-mailovou webovou službu. Programy pro zasílání e-mailů si můžete stáhnout nebo zakoupit u společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Často mají více funkcí a rychleji se v nich vyhledává než ve většině e-mailových služeb založených na webu. Před nastavením e-mailového programu budete potřebovat určité informace od poskytovatele internetových služeb: zpravidla e-mailovou adresu, heslo, názvy serverů příchozí a odchozí elektronické pošty a další údaje.

  Pokud e-mailový program nechcete stahovat ani kupovat, můžete se zdarma přihlásit k webové e-mailové službě, jako je například Gmail, Windows Live Hotmail nebo Yahoo! Mail. Tyto služby umožňují kontrolu e-mailu pomocí webového prohlížeče z libovolného počítače připojeného k Internetu, a to i z počítače, který patří někomu jinému nebo je na veřejném místě, například v knihovně.

 • E‑mailová adresa. E-mailovou adresu můžete získat od poskytovatele internetových služeb nebo webové e-mailové služby při přihlášení. E-mailová adresa se skládá z uživatelského jména (nemusí to být skutečné jméno, stačí přezdívka), znaku @ a názvu poskytovatele internetových služeb nebo webové e-mailové služby, například adresa@example.com.

Vytváření a odesílání e-mailových zpráv

Obrázek ukázkové e‑mailové zprávy
Vzor e-mailové zprávy

Následující příklad uvádí, jak se ve většině e-mailových programů vyplňuje okno zprávy. Tyto kroky se mohou lišit podle toho, jaký e-mailový program nebo webovou službu používáte:

 1. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu alespoň jednoho příjemce. Pokud posíláte zprávu většímu počtu příjemců, zadávejte mezi jednotlivé e-mailové adresy středník (;).

  Do pole Kopie můžete zadat e-mailové adresy případných druhotných příjemců, kteří by o zprávě měli vědět, ale nemusí na základě zprávy nic dělat. Obdrží stejnou zprávu jako příjemci uvedení v poli Komu. Pokud žádní druhotní příjemci neexistují, nechejte toto pole prázdné. Některé e-mailové programy nabízejí také pole Skrytá kopie, které umožňuje odesílání zpráv více příjemcům, přičemž určitá jména a e-mailové adresy jsou ostatním příjemcům skryty.

 2. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.

 3. Do velké prázdné plochy zadejte zprávu.

  Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klikněte na panelu nástrojů umístěném těsně pod panelem nabídek na tlačítko Vložit souborObrázek tlačítka Přiložit soubor ke zprávě. Vyhledejte soubor, vyberte jej a poté klikněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v záhlaví zprávy v poli Připojit.
Obrázek souboru připojeného k e‑mailové zprávě
Soubor připojený k e-mailové zprávě

Hotovo! Zprávu odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat. Zpráva prolétne po Internetu až k příjemcům.

Poznámka

 • Chcete-li změnit styl, typ písma, velikost nebo barvu textu, vyberte text a klikněte na jedno z tlačítek nebo položek nabídky, které umožňují změnu formátování textu.

Čtení e-mailových zpráv

Většina e-mailových programů a webových e-mailových služeb nabízí složku pro doručenou poštu, v níž můžete číst přijaté zprávy. Příjem nových zpráv může vyžadovat kliknutí na tlačítko označené Odeslat/Přijmout nebo podobným textem. Chcete-li zobrazit seznam přijatých e-mailových zpráv, klikněte v seznamu Složky e-mailového programu na položku Doručená pošta. E-mailové zprávy by se měly zobrazit v seznamu zpráv. Tento seznam zpravidla zobrazuje odesílatele, předmět zprávy a čas, kdy byla přijata.

Chcete-li si zprávu přečíst, klikněte na ni v seznamu zpráv. Obsah zprávy se může zobrazovat pod seznamem zpráv v podokně náhledu. Pokud tomu tak je, dvakrát klikněte na seznam zpráv, abyste si zprávu mohli přečíst v samostatném okně.

Obrázek e‑mailového programu znázorňující seznam složek, seznam zpráv a podokno náhledu
Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy, klikněte na složku Doručená pošta

Chcete-li odpovědět na zprávu, klikněte na tlačítko Odpovědět.

E-mailová etiketa

Stejně jako telefonický rozhovor nebo osobní jednání má také e-mailová komunikace svá pravidla chování. Těmto pravidlům se říká e-mailová etiketa neboli netiketa (slovo, které vzniklo kombinací slov Internet a etiketa, jinak též pravidla chování online). Chcete-li efektivně komunikovat, dodržujte následující pravidla:

 • Zacházejte opatrně s humorem a emocemi. E-mail špatně přenáší emoce a příjemce by nemusel váš tón správně pochopit. Sarkastický humor je obzvláště nebezpečný, protože příjemce by si jej mohl špatně vyložit a urazit se. Chcete-li sdělit své emoce, doporučujeme použít emotikony (další informace naleznete v tomto článku v tématu Použití emotikon).

 • Přemýšlejte, než poštu odešlete. Psaní a posílání e-mailových zpráv je rychlé a snadné, někdy až příliš. Doporučujeme zprávu nejprve dobře promyslet a nepsat, když jste rozčilení.

 • Používejte jasný a stručný předmět zprávy. Shrňte obsah zprávy do několika slov. Lidé, kteří dostávají mnoho e-mailových zpráv, mohou podle předmětu určit jejich prioritu.

 • Pište krátké zprávy I když e-mailové zprávy mohou být libovolně dlouhé, e-mail je určen k rychlé komunikaci. Mnoho lidí nemá čas ani trpělivost na čtení více než pár odstavců.

 • Doporučujeme nepoužívat VELKÁ PÍSMENA Mnoho lidí vnímá věty napsané velkými písmeny jako agresivní, vadí jim nebo je uráží.

 • Pozor na informace citlivé nebo důvěrné Kdokoli z příjemců může poslat vaši zprávu dál, ať už záměrně, nebo omylem.

Kromě toho si dávejte pozor na chyby v psaní slov nebo gramatické chyby, hlavně ve formální nebo obchodní komunikaci. Nedbalými e-mailovými zprávami o sobě podáváte neprofesionální obraz. Než zprávy odešlete, přečtěte si je. Pokud je součástí vašeho programu funkce kontroly pravopisu, používejte ji.

Použití emotikon

Protože je často obtížné vyjádřit své emoce, záměr nebo tón pouhým textem, uživatelé Internetu již dříve vynalezli emotikony (vytvořeno kombinací slov emoce a ikony), což jsou sekvence znaků klávesnice, které symbolizují výrazy obličeje. Například :) vypadá při pohledu ze strany jako usmívající se obličej. Zde je uvedeno několik příkladů emotikon.

Emotikona Význam
Emotikona

:) nebo :-)

Význam

Usmívám se, jsem šťastný/á nebo žertuji.

Emotikona

:( nebo :-(

Význam

Mračím se nebo jsem nešťastný/á.

Emotikona

;-)

Význam

Mrkám.

Emotikona

:-|

Význam

Je mi to jedno, lhostejno.

Emotikona

:-o

Význam

Jsem překvapený/á nebo mám obavy.

Emotikona

:-x

Význam

Nic neříkám.

Emotikona

:-p

Význam

Vyplazuji jazyk (obvykle v žertu).

Emotikona

:-D

Význam

Směji se.

Jak nakládat s nevyžádanou poštou

Tak jako můžete dostat nevyžádané reklamní materiály, letáky a katalogy klasickou poštou, pravděpodobně vám do e-mailové schránky bude také doručena nevyžádaná pošta (také se jí říká spam). Jako nevyžádaná pošta vám mohou být doručeny reklamy, podvodné návody, pornografie nebo i právoplatné nabídky. Jelikož je pro dealery posílání takovýchto nevyžádaných nabídek velmi levné, mnozí lidé jich dostávají velké množství.

Spousta e-mailových programů a webových e-mailových služeb obsahuje filtr spamů známý také jako filtr nevyžádané pošty. Tyto filtry analyzují obsah zprávy, která vám byla odeslána, a přesunou podezřelé zprávy do speciální složky nevyžádané pošty, kde je můžete kdykoli zobrazit nebo odstranit. Pokud nevyžádaná e-mailová zpráva pronikne přes filtr do vaší složky s doručenou poštou, nabízí spousta e-mailových programů možnost určit, aby jakékoli budoucí zprávy od daného odesílatele byly automaticky přesunuty do složky s nevyžádanou poštou.

Způsob omezení nevyžádané pošty

 • Svou e-mailovou adresu rozdávejte s rozmyslem. Doporučujeme nezveřejňovat skutečnou e-mailovou adresu v diskusních skupinách, na webech nebo ve veřejných oblastech Internetu.

 • Než zadáte svou e-mailovou adresu na nějaký web, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu, abyste se ujistili, zda tím nedáváte svolení s předáním vaší e-mailové adresy jiným společnostem.

 • Nikdy neodpovídejte na nevyžádané e-mailové zprávy. Odesílatel zjistí, že vaše e-mailová adresa je platná, a mohl by ji prodat jiným společnostem. Je pravděpodobné, že potom budete dostávat ještě více nevyžádané pošty.Potřebujete další pomoc?