Začínáme s Windows Media Playerem


Program Windows Media Player poskytuje intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní, jehož pomocí můžete přehrávat digitální multimediální soubory, uspořádávat kolekce digitálních multimédií, vypalovat oblíbenou hudbu na disky CD, kopírovat hudbu z disků CD, synchronizovat digitální mediální soubory s přenosným zařízením a nakupovat digitální multimediální obsah z internetových obchodů.

Spuštění programu Windows Media Player

Chcete-li spustit program Windows Media Player, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a dále na položku Windows Media Player .

Dva způsoby použití multimédií: knihovna přehrávače a režim Přehrávání

V programu Windows Media Player můžete přepínat mezi dvěma režimy: knihovnou přehrávače, která poskytuje kontrolu nad různými funkcemi přehrávače, a režimem Přehrávání, který poskytuje zjednodušený přehled multimédií ideální pro přehrávání.

Z režimu Knihovna přehrávače můžete do režimu Přehrávání přejít kliknutím na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu přehrávače. Do knihovny přehrávače se vrátíte zpět kliknutím na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu přehrávače.
Obrázek knihovny přehrávače
Knihovna přehrávače

Knihovna přehrávače umožňuje přístup ke sbírce digitálních multimédií a jejímu uspořádání. V navigačním podokně si můžete zvolit kategorii, například Hudba, Obrázky nebo Videa, kterou chcete zobrazit v podokně podrobností. Chcete-li například zobrazit všechnu hudbu uspořádanou podle žánrů, dvakrát klikněte na položku Hudba a pak klikněte na položku Žánr. Poté můžete přetažením položek z podokna podrobností do podokna seznamu sestavit seznamy stop, vypálit disky CD či DVD nebo provést synchronizaci se zařízeními, například přenosnými přehrávači hudby.

Při přepínání mezi různými zobrazeními v knihovně přehrávače můžete své kroky zpětně procházet pomocí tlačítek Zpět a Vpřed v levém horním rohu přehrávače.

Obrázek tlačítek Zpět a Vpřed
Tlačítka Zpět a Vpřed

V režimu Přehrávání můžete sledovat disky DVD a videa nebo zjistit, která skladba právě hraje. Můžete se rozhodnout, zda má být zobrazena pouze aktuálně přehrávaná položka nebo výběr dostupných položek, který se zobrazí kliknutím pravým tlačítkem myši v okně přehrávače a kliknutím na příkaz Zobrazit seznam.

Obrázek režimu Přehrávání
Režim Přehrávání

Další informace o úkolech, které můžete provádět v knihovně přehrávače a režimu Přehrávání, získáte kliknutím na odkazy v následujících sekcích:

Přehrávání z hlavního panelu

Program Media Player lze ovládat i v případě, že je minimalizovaný. Pomocí ovládacích prvků v náhledu miniatur můžete přehrát nebo pozastavit aktuální položku, přesunout se na následující položku nebo se vrátit na předchozí položku. Náhled miniatur lze zobrazit umístěním ukazatele myši na ikonu programu Windows Media Player na hlavním panelu.

Sestavení knihovny médií

Program Windows Media Player hledá soubory pro přidání do knihovny přehrávače ve specifických knihovnách systému Windows ve vašem počítači: Hudba, Videa, Obrázky a Nahrané pořady.

Při sestavování knihovny médií do ní můžete zahrnout složky z knihoven v jiných umístěních v počítači či externích zařízeních, jako je přenosný pevný disk. Další informace o přidávání souborů do knihovny přehrávače získáte v tématu Přidání položek do knihovny programu Windows Media Player.

Vytvoření digitálních hudebních souborů kopírováním disků CD

Do knihovny přehrávače můžete přidat hudbu zkopírovanou z disků CD v jednotce CD a uložit ji do počítače ve formě digitálních souborů. Tento proces se nazývá kopírování.

Obrázek probíhajícího kopírování z disku CD
Kopírování hudebního disku CD

Další informace o kopírování disků CD získáte v tématu Kopírování hudby z disku CD.

Použití karet k provádění základních úloh

Karty v pravém horním rohu přehrávače slouží k otevření podokna seznamu v knihovně přehrávače, díky kterému se můžete zaměřit na konkrétní úlohy, například vytvořit seznamy oblíbených skladeb, vypálit vlastní seznam skladeb na zapisovatelný disk CD nebo synchronizovat seznamy stop v knihovně médií s přenosným přehrávačem médií.

Obrázek karet Přehrát, Vypálit a Synchronizovat
Karty Přehrát, Vypálit a Synchronizovat

Nejprve klikněte na kartu odpovídající úloze, kterou chcete v knihovně přehrávače provádět. Chcete-li podokno seznamu skrýt, klikněte na aktuálně otevřenou kartu.

Informace o akcích, které lze na jednotlivých kartách provádět, získáte z odkazů v následujících částech:

Přehrát

V seznamu pod kartou Přehrát jsou zobrazeny právě přehrávané položky a položky, které jste v knihovně přehrávače vybrali pro přehrávání. Pokud jste například pro přehrávání vybrali určité album, objeví se celé album na kartě Přehrát.

Kartu Přehrát lze použít také k vytváření a ukládání vlastních seznamů stop. Další informace o vytváření seznamů stop naleznete v tématu Vytvoření nebo změna normálního seznamu stop v programu Windows Media Player.

Vypálit

Pokud chcete poslouchat výběr hudby, i když nejste u počítače, můžete si vypálit disk CD s libovolnou kombinací skladeb. Pomocí přehrávače můžete například vypálit hudební disky CD a přehrát je na libovolném standardním přehrávači disků CD. Karta Vypálit umožňuje:

Obrázek probíhajícího vypalování na disk CD
Vypálení disku CD

Synchronizovat

Pomocí přehrávače můžete synchronizovat hudbu, videa a obrázky s celou řadou přenosných zařízení, jako jsou přenosné přehrávače médií, paměťové karty a některé mobilní telefony. Stačí připojit podporované zařízení k počítači a přehrávač vybere metodu synchronizace (automatickou nebo ruční), která je pro dané zařízení nejvhodnější. Poté můžete s tímto zařízením synchronizovat soubory a seznamy stop v knihovně přehrávače. Tato karta umožňuje:

Pokud máte potíže s používáním knihovny programu Windows Media Player, můžete pomocí poradce při potížích s nastavením programu Windows Media Player automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

Chcete-li spustit poradce při potížích s nastavením programu Windows Media Player, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a poté na položku Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Klikněte na možnost Zobrazit vše a poté na položku Nastavení programu Windows Media Player.Potřebujete další pomoc?