Začínáme s programem Microsoft Security Essentials

Žádné zvláštní kroky nejsou zapotřebí. Program Microsoft Security Essentials pracuje na pozadí a chrání váš počítač. Automaticky několikrát denně kontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace, a při své práci nezpomaluje váš počítač.

Jednoduché barevné rozlišení, jednoduché akce

Pokud chcete vědět, jaký je stav vašeho počítače, stačí se podívat na ikonu programu Microsoft Security Essentials v oznamovací oblasti zcela vpravo na hlavním panelu. Zelená znamená, že je vše v pořádku, žlutá znamená, že váš počítač může být případně nechráněn, a červená znamená, že váš počítač je ohrožen.

Pokud uvidíte červenou nebo žlutou, kliknutím na ikonu se dozvíte podrobnosti a budete moci podniknout patřičné kroky. Nejlepším postupem obvykle je zvolit možnost Vyčistit počítač, aby hrozby mohly být odstraněny.

Pokud chcete, aby hrozby byly automaticky odstraněny vždy, když jsou zjištěny, spusťte program Microsoft Security Essentials, klikněte na kartu Nastavení a vyberte položku Výchozí akce.

Okamžité provedení kontroly

Po spuštění programu Microsoft Security Essentials se budete nacházet na kartě Domů. Můžete vybrat Rychlou kontrolu nebo Úplnou kontrolu (a poté kliknout na tlačítko Zkontrolovat).

Rychlá kontrola bude hledat viry všude, kde by se s velkou pravděpodobností mohly ukrývat. Jedná se o dobrou volbu, pokud pouze chcete ověřit stav svého počítače.

Pokud se ale z nějakého důvodu domníváte, že váš počítač mohly infikovat viry nebo spyware, doporučujeme provést úplnou kontrolu. Váš počítač bude v průběhu této kontroly trochu pomalejší, ale úplná kontrola prověří výskyt možných problémů naprosto všude.

Plánování kontrol

Ve výchozím nastavení spouští program Microsoft Security Essentials kontrolu počítače jednou týdně v době, kdy se pravděpodobně oddáváte spánku (v neděli ve 2 hodiny ráno).

Pokud toto nastavení chcete upravit, spusťte program Microsoft Security Essentials a klikněte na kartu Nastavení. V rámci položky Naplánovaná kontrola můžete změnit den a čas a také typ kontroly.

Kontrola dalších oblastí kromě pevného disku

Může být užitečné zkontrolovat externí jednotky a jednotky USB, protože i ty mohou být infikovány.

Spusťte program Microsoft Security Essentials a klikněte na kartu Nastavení. Vyberte položku Upřesnit a zaškrtněte políčko Zkontrolovat vyměnitelné jednotky. Při každém spuštění kontroly budou zkontrolovány také vyměnitelné jednotky (pokud jsou k počítači připojeny). Pokud chcete spustit kontrolu okamžitě, vraťte se na kartu Domů a klikněte na tlačítko Zkontrolovat.