Fitness

Jak pomocí sledování cvičení získám přehled o cvičení?

Sledování cvičení vám umožňuje sledovat kondiční aktivity a vést záznam o každodenních trénincích. Sledovaná data můžete synchronizovat mezi různými zařízeními připojením k HealthVault, což je bezplatná online služba společnosti Microsoft.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sledování cvičení v oddílu Sledování.

 2. Podle toho, jestli chcete přidat aerobní aktivitu nebo posilování, klepněte nebo klikněte na tlačítko + Cvičení.

 3. Můžete si buď zvolit nějaké cvičení ze svého seznamu oblíbených cvičení, nebo zadat název cvičení do vyhledávacího pole a vybrat některý z návrhů. Můžete taky stisknutím klávesy Enter zobrazit další výsledky.

 4. Detaily cvičení můžete změnit, což závisí na tom, jestli jde o aerobní aktivitu nebo posilování.

 5. Když zaškrtnete políčko Uložit jako nový cyklus dole, můžete navíc přidat sadu cvičení jako cyklus.

 6. Později taky můžete cvičení upravit.

Karty s analýzou vám poskytují další informace o cvičeních, která jste přidali do sledování.

Lékařství

Zobrazit vše

Jak změním nebo přeuspořádám sledování v oddílu Sledování zdraví?

Pomocí oddílu Sledování zdraví můžete sledovat svou váhu, cholesterol, krevní tlak a očkovací kalendáře. Všechny údaje jsou na jednom místě, takže máte dokonalý přehled.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sledování zdraví v oddílu Sledování.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Spravovat sledování v pravém horním rohu a klepnutím nebo kliknutím na název sledování vyberte nebo zrušte výběr konkrétního sledování.

 3. Klepnutím nebo kliknutím mimo rozevírací seznam se tento seznam zavře a zobrazí se seznam sledování.

Sledování můžete přeuspořádat takto:

 1. Podle popisu v předchozí části zrušte výběr všech sledování v rozevíracím seznamu Spravovat sledování.

 2. Vyberte požadovaná sledování v pořadí, v jakém se mají zleva doprava zobrazovat na stránce. Pokud chcete vidět třeba sledování krevního tlaku a za ním sledování cholesterolu, měli byste zrušit výběr všech sledování a klepnout nebo kliknout na Krevní tlak a potom na Cholesterol.

 3. Klepnutím nebo kliknutím mimo rozevírací seznam se tento seznam zavře a zobrazí se seznam sledování.

Jak můžu efektivně upřesnit konkrétní potíže při kontrole příznaků?

Kontrola příznaků vám umožňuje zvolit konkrétní část těla, vybrat ze seznamu souvisejících příznaků a pak, než si přečtete o konkrétních potížích, upřesnit seznam možných potíží.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte v seznamu Kontrola příznaků.

 2. Klepněte nebo klikněte na rozevírací seznam Pohlaví a vyberte vhodný model těla, který nejvíc připomíná osobu s příznaky. To vám pomůže zobrazit relevantnější sadu příznaků vycházející ze zvoleného modelu.

 3. Klepněte nebo klikněte na relevantní část těla nebo zvolte z Neurčitých příznaků.

 4. V seznamu příznaků klepněte nebo klikněte na jeden nebo několik příznaků.

 5. Klepnutím nebo kliknutím na Příznaky v druhé úrovni příznaků upřesněte seznam možných potíží.

 6. Ve výsledném seznamu potíží zvolte potíže, o kterých se chcete dozvědět víc.

Můžete taky použít funkci Lidské tělo ve 3D a hlouběji prozkoumat konkrétní tělo, které je ovlivněné hledanými potížemi.

Jak si prohlédnu konkrétní část těla pomocí funkce Lidské tělo ve 3D?

Lidské tělo ve 3D vám umožňuje zvolit soustavy různých orgánů v lidském těle a vybrat konkrétní části těla, o kterých se chcete dozvědět víc.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte v seznamu Lidské tělo ve 3D.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na ikonu pohlaví pod lidským tělem zvolte model s příslušným pohlavím.

 3. Podle toho, co hledáte, vyberte relevantní soustavu orgánů, například nervovou soustavu nebo svalovou soustavu.

 4. Otáčením a posunováním zobrazte příslušnou část těla. Určitou oblast můžete taky přiblížit klepnutím nebo kliknutím.

 5. Klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte konkrétní část těla nebo orgán a přečtěte si související článek, kde najdete další informace.

 6. Kromě toho můžete na kartách Související anatomie a Související soustavy zobrazit příbuzné články.

 7. Výchozí zobrazení kdykoli obnovíte klepnutím nebo kliknutím na tlačítko aktualizace pod lidským tělem.

Funkci Kontrola příznaků můžete použít taky ke zjištění možných příznaků a souvisejících potíží.

Výživa

Zobrazit vše

Jak si přizpůsobím svůj denní energetický cíl?

Denní energetický cíl je energetický příjem, který je vám doporučený na základě vašeho životního stylu, váhového cíle a jiných informací z profilu. Můžete použít vypočítaný doporučený energetický cíl nebo si nastavit vlastní energetický cíl v podokně Přizpůsobení.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem, vyberte Sledování a pak vyberte Sledování jídelníčku.

 2. Klepněte nebo klikněte na kartu Najděte si doporučený denní energetický cíl nebo klepnutím na Můj profil v oddílu Rychlý přístup otevřete podokno Přizpůsobení.

 3. V podokně Přizpůsobení vyplňte oddíly Můj profil a Můj cílový příjem kalorií a získejte doporučený denní cílový příjem kalorií na základě vaší cílové váhy nebo nastavte vlastní cílový příjem kalorií podle vaší volby.

 4. Po klepnutí nebo kliknutí mimo podokno Přizpůsobení se přizpůsobený cílový příjem kalorií aktualizuje.

Jak můžu vyhledat jídla a přidat je do Sledování jídelníčku?

Pomocí Sledování jídelníčku můžete sledovat jídelníček a počítat kalorie.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem, vyberte Sledování a pak vyberte Sledování jídelníčku.

 2. Přidejte potravinu do příslušného potravinového oddílu.

 3. Jídla vyhledáte zadáním dotazu do vyhledávacího pole. Ze seznamu návrhů vyberte jednu možnost nebo zobrazte další výsledky stisknutím klávesy Enter.

 4. Při přidávání položek potravin do Sledování jídelníčku můžete ke zrychlení použít karty Nejnovější a Oblíbené. Pomocí karty Vlastní můžete taky přidávat vlastní jídla.

 5. Klepnutím nebo kliknutím na Hotovo přidáte vybrané položky potravin do sledování. Pokud chcete přidávání jídel zrušit, klepněte nebo klikněte mimo automaticky otevíranou oblast Přidat jídlo.

Jak přidám vlastní jídla do existujícího seznamu potravin a jaké podrobnosti můžu přidat?

Kromě obsáhlého seznamu jídel, ze kterých můžete při sledování jídelníčku vybírat, si do aplikace Zdraví a fitness Bing můžete přidat vlastní jídla a informace o výživě.

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a v oddílu Sledování vyberte Sledování jídelníčku.

 2. Přidejte potravinu do příslušného potravinového oddílu.

 3. Přejděte na kartu Vlastní v oddílu Přidat jídlo.

 4. Klepněte nebo klikněte na záhlaví Zadání vlastního jídla v tomto oddílu.

 5. Pokud zadáte vyhledávací dotaz a stisknete klávesu Enter, zobrazí se na konci seznamu výsledků hledání Přidat jako vlastní jídlo.

 6. Zadejte podrobnosti jako Název jídla, Velikost porce a Počet kalorií, které jídlo obsahuje.

 7. Po zadání podrobnosti klepněte nebo klikněte na Uložit. Vlastní jídlo by se teď mělo zobrazovat na kartě Vlastní.

Navíc můžete zadat, kolik gramů tuků, bílkovin a sacharidů vlastní jídlo obsahuje. Spolu se zkonzumovanými kaloriemi tak můžete sledovat jejich procentuální konzumaci v konkrétní den.

Jak můžu porovnat různé potraviny?

Porovnání potravin vám pomůže pochopit, co konzumujete, abyste se při volbě mezi různými potravinami a velikostmi jejich porcí mohli kvalifikovaněji rozhodovat. Tato funkce umožňuje porovnat všechny výživové údaje dvou jídel.

 1. V oddílu Rychlý přístup vyberte Jídlo.

 2. Vyhledejte konkrétní potravinu a klepněte nebo klikněte na jednu z navrhovaných možností.

 3. Na stránce s podrobnostmi potraviny klepněte nebo klikněte na Porovnat.

 4. Vyhledejte druhou potravinu a zvolte některý z návrhů.

 5. Zvolte příslušný počet a velikost porcí porovnávaných potravin.

 6. Klepnutím nebo kliknutím na Zobrazit úplné nutriční údaje dole se navíc můžete podívat na kompletní detaily libovolné z těchto dvou potravin.

 7. Na původní stránku s podrobnostmi potraviny se můžete kdykoli vrátit klepnutím nebo kliknutím mimo okno Porovnat jídla.

Jak mám chápat hodnoty doporučené denním energetickým cílem?

Denní energetický cíl je energetický příjem doporučený podle vašeho životního stylu, váhových cílů a informací z profilu. Při používání těchto informací při sledování jídelníčku je vhodné zmínit několik věcí:

 • Hodnoty jsou přizpůsobené vaší osobě a doporučené s ohledem na dosažení zamýšleného váhového cíle. Změna informací v profilu, například pohlaví, výšky, váhy a věku, může tyto hodnoty ovlivnit.

 • Jako zdravý příjem potravy se doporučuje minimálně 1 200 kalorií. Pokud je doporučená energetická hodnota menší než 1 200 kalorií, neměli byste se jí řídit.

 • Aplikace Zdraví a fitness Bing je určená pro osoby starší 14 let. Osoby mladší 14 let by tento nástroj neměly používat k výpočtu doporučeného denního energetického cíle.

 • Pokud chcete vědět víc, pročtěte si právní omezení.

Obecné

Zobrazit vše

Jak změním velikost a styl písma v článcích?

Přímo v článku, který čtete, si můžete zvolit ze čtyř různých velikostí písma – malé, střední, velké a velmi velké – a dvou stylů textu.

 1. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Velikost textu a zvolte vhodnou velikost.

 3. Klepnutím nebo kliknutím na Styl textu můžete přepínat mezi dvěma styly textu, ve kterých se text článků zobrazuje.

Jak můžu v této aplikaci používat myš a klávesnici?

Windows 8 a novější verze jsou optimalizované pro dotyková zařízení, stejného výsledku ale dosáhnete taky pomocí myši a klávesnice.

 1. Zobrazení horního a dolního navigačního panelu: Klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte klávesy WindowsKlávesa s logem Windows +Z na klávesnici.
 2. Zavření aplikace: Pomocí myši klikněte a podržte aplikaci v horní polovině obrazovky. Přetáhněte aplikaci do dolní části obrazovky a uvolněním tlačítka ji zavřete. Nebo stiskněte Alt+F4 na klávesnici.

 3. Procházení obsahu: K vodorovnému procházení obsahu (například v článcích) použijte posuvník v dolní části obrazovky nebo rolovací kolečko myši. Ke svislému procházení obsahu uvnitř oddílu použijte boční posuvník nebo rolovací kolečko myši. Pomocí klávesy Tab můžete procházet jednotlivé oddíly a pomocí Mezerníku nebo klávesy Enter dělat akce uvnitř oddílu.

Jak můžu sdělit svůj názor na aplikaci Zdraví a fitness Bing?

Vaše názory nám umožňují, abychom všem zákazníkům poskytovali lepší služby a vylepšovali aplikaci. Kromě toho nám pomáhají přidávat nové funkce, které řeší vaše potřeby.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na O aplikaci a potom na Váš názor.

 3. Zadejte do formuláře svůj názor a klepněte nebo klikněte na Odeslat.

Jak změním jazyk a obsah aplikace podle vybrané oblasti?

Obsah aplikace Zdraví a fitness Bing je lokalizovaný pro 36 různých trhů.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a v rozevíracím seznamu si vyberte požadovaný jazyk.

Při změně trhu se z aplikace vymaže nedávný obsah.

Jak můžu v aplikaci hledat a procházet obsah?

Aplikace Zdraví a fitness Bing spojuje informačně bohatý obsah s údaji o kondici, výživě a zdraví, se kterými může uživatel pracovat. Tato aplikace nabízí uživatelům spoustu informací, od interaktivních map lidského těla, přes kondiční videa snímaná z několika úhlů, neuvěřitelně obsáhlou databázi potravin až po komplexní kontrolu příznaků. Můžete použít výkonné prohledávání aplikace, které vám pomůže efektivně procházet a objevovat její obsah.

 1. Vyhledávací dotaz se zadává do globálního vyhledávacího pole v pravém horním rohu aplikace. Můžete začít psát kdekoli v aplikaci a váš vyhledávací dotaz se automaticky zobrazí ve vyhledávacím poli.

 2. Na základě vyhledávacího dotazu zobrazí Bing buď výsledky v rámci těchto čtyř oddílů (Fitness, Výživa, Lékařství a Články a zprávy) na stránce s obecnými výsledky hledání, nebo podrobnější výsledky na vyhrazené stránce. Například při hledání slova „srdce“ najdete obecné výsledky hledání, zatímco při hledání pojmu „střídavé výpady vpřed s činkou“ dostanete výsledky spjaté s fitness.

 3. Obsah těchto stránek můžete filtrovat na základě předdefinovaných filtrů, které se aktivují podle hledaného obsahu. Můžete vybrat několik filtrů a hodnot v těchto filtrech.

Při hledání relevantního obsahu v aplikaci můžete navíc použít jeden z těchto postupů:

 1. Potáhněte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem na domovskou stránku a vyberte jednu z několika dlaždic v horním záhlaví.

 2. Potáhněte prstem směrem doprava přes domovskou stránku a vyberte některou z kolekcí vystaveného obsahu.

 3. Klepněte nebo klikněte na konkrétní dlaždici na panelu RYCHLÝ PŘÍSTUP.

V oddílech Sledování cvičení a Sledování jídelníčku můžete při přidávání položek hledat cvičení nebo jídel zadáním termínu do vyhledávacího pole. Výsledek si můžete vybrat v rozevíracím seznamu nebo stisknout klávesu Enter a zobrazit další výsledky hledání.

Jak si můžu přizpůsobit obsah aplikace a co všechno se přizpůsobí?

Aplikaci si můžete přizpůsobit vyplněním svého profilu a výběrem preferovaného obsahu v podokně přizpůsobení. Kromě synchronizace vašeho účtu se službou HealthVault se tím přizpůsobí fitness obsah vystavený na domovské stránce a možnosti procházení v aplikaci a vypočítá se vaše rychlost spalování kalorií a doporučené energetické cíle. Klepnutím nebo kliknutím na Můj profil na panelu RYCHLÝ PŘÍSTUP můžete otevřít podokno Přizpůsobení.

Podokno přizpůsobení obsahuje čtyři oddíly a doporučujeme je všechny vyplnit, abyste si aplikaci přizpůsobili přesně na míru. Oddíl Můj energetický cíl navíc vyžaduje povinné vyplnění oddílu Můj profil, aby se dal spočítat váš doporučený denní energetický cíl. Synchronizace se službou HealthVault jenom pomáhá udržovat záznamy o sledování, ale nesynchronizuje ani neaktualizuje informace ve vašem profilu.

Jak připojím svoje data ve službě Microsoft HealthVault?

Pokud máte účet služby HealthVault, můžete ho synchronizovat s aplikací Zdraví a fitness Bing, takže data služby HealthVault uvidíte ve Sledování zdraví a data, která přidáte do Zdraví a fitness Bing, se uloží do záznamů služby HealthVault. Při připojení služby HealthVault můžete informace o svém zdraví, jídelníčku a cvičení synchronizovat na několika zařízeních.

Než začnete:

Zdraví a fitness Bing se připojí k účtu služby HealthVault pomocí účtu Microsoft.

 • Pokud jste svůj uživatelský účet Windows připojili k účtu Microsoft (což se doporučuje), zajistěte, aby to byl stejný účet, jaký jste použili pro účet služby HealthVault. Ke službě HealthVault se nebudete moct přihlásit pomocí jiného účtu Microsoft.

 • Pokud jste svůj uživatelský účet Windows nepřipojili k účtu Microsoft, zobrazí se během následujících kroků žádost o zadání vašeho účtu Microsoft.

Pokud svůj účet Microsoft potřebujete přidat do služby HealthVault, můžete to udělat hned pomocí kroků v tomto článku znalostní báze.

Zdraví a fitness Bing připojíte k datům služby HealthVault takto:

 1. V aplikaci Zdraví a fitness Bing potáhněte prstem směrem dolů z horního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem, vyberte Sledování a pak vyberte Sledování jídelníčků, Sledování cvičení, nebo Sledování zdraví.

 2. Klepněte nebo klikněte na Synchronizovat se službou HealthVault.

 3. Přečtěte si prosím Podmínky použití a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Jméno osoby, jejíž záznam služby HealthVault se bude používat v aplikaci Zdraví a fitness Bing, se zobrazí v této aplikaci.

 4. Klepněte nebo klikněte na Souhlasím.

Zdraví a fitness Bing je synchronizované se službou HealthVault, ale nevidím svoje údaje

Pokud se domníváte, že chybí nějaké údaje, prověřte těchto pár možností:

 1. Přihlásili jste se pomocí správného účtu?

  Zkontrolujte, jestli jste se přihlásili ke správnému účtu služby HealthVault. Další informace najdete v části „Jak připojím svoje data ve službě Microsoft HealthVault?“ Pokud účet služby HealthVault už máte, při synchronizaci s aplikací Zdraví a fitness Bing by se neměla zobrazit žádost o vytvoření nového účtu.

 2. Díváte se na údaje správné osoby?

  Když Zdraví a fitness Bing synchronizujete se službou HealthVault, získají se data „výchozí“ osoby – tedy osoby, jejíž údaje se při přihlášení ke službě HealthVault zobrazí jako první, což jste obvykle vy. Zdraví a fitness Bing se nedá použít pro jinou osobu.

 3. Je počítač připojený k Internetu?

  Zdraví a fitness Bing dokáže pracovat offline. Se službou HealthVault se data synchronizují při příštím připojení k Internetu.

Jak zastavím synchronizaci se službou HealthVault?

Pokud se chcete odpojit od služby HealthVault, potáhněte prstem směrem nahoru z dolního okraje obrazovky nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte Odpojit od služby HealthVault. Data, která se synchronizovala ze služby HealthVault před odpojením, budou ve Zdraví a fitness Bing pořád dostupná, nebudou ale už synchronní.

Poznámka

 • Nemusíte se odpojovat pokaždé, když Zdraví a fitness Bing přestanete na chvíli používat. Odpojte se jenom v případě, kdy už službu HealthVault nechcete synchronizovat s aplikací Zdraví a fitness Bing. Svoje důvěrné osobní údaje můžete chránit uzamčením nebo odhlášením z Windows, když nejste u počítače.

Kde získám zákaznickou podporu pro Zdraví a fitness Bing?

Pokud potřebujete pomoc s používáním Zdraví a fitness Bing, přejděte prosím na komunitu aplikace Bing.

Pokud potřebujete vyřešit problém s připojením služby HealthVault, přejděte prosím na zákaznickou podporu služby HealthVault.

Pokud potřebujete pomoc s účtem Microsoft, třeba resetovat heslo, přejděte prosím na podporu účtu Microsoft.

Potřebujete další pomoc?