Podívejte se na video o poslechu hlasitého čtení textu programem Předčítání. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)

Předčítání je nástroj pro čtení obrazovky, který hlasitě předčítá text na obrazovce a popisuje události (třeba chybové zprávy), aby bylo možné používat počítač i bez displeje.

Poznámka

 • Předčítání je dostupné v angličtině (americké, britské a indické), francouzštině, italštině, japonštině, kantonštině (tradiční čínština), korejštině, mandarínštině (zjednodušená čínština a tradiční čínština), němčině, polštině, portugalštině (brazilské), ruštině a španělštině (španělské a mexické).

Spuštění Předčítání

Předčítání můžete spustit různými způsoby. Uživatelé nejčastěji používají tyto čtyři způsoby:

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Enter.
 • Na tabletu stiskněte současně tlačítko s logem WindowsKlávesa s logem Windows a tlačítko pro zesílení hlasitosti.
 • Na přihlašovací obrazovce klepněte nebo klikněte v levém dolním rohu na tlačítko Usnadnění přístupuTlačítko Usnadnění přístupu a vyberte Předčítání.
 • Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)
  Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu a potom na Předčítání a potom funkci zapněte posunutím jezdce u položky Předčítání.

Tipy

 • Pokud chcete začít hned, stiskněte po spuštění Předčítání kombinaci kláves Caps Lock+F1 nebo třikrát klepněte na dotykovou obrazovku čtyřmi prsty. Tak se zobrazí všechny příkazy Předčítání. Pokud používáte japonskou klávesnici 106/109, začněte stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+F1.

 • Pokud chcete při používání Předčítání používat klávesu CAPS LOCK k nastavení velkých písmen, stiskněte klávesu CAPS LOCK dvakrát rychle za sebou.

Ukončení Předčítání

Předčítání můžete taky ukončit různými způsoby. Tady jsou uvedené dva způsoby, které uživatelé používají nejčastěji:

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Enter.
 • Na tabletu stiskněte současně tlačítko s logem WindowsKlávesa s logem Windows a tlačítko pro zesílení hlasitosti.

Nová dotyková gesta

Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nabízejí nové akce a nová umístění pro společné příkazy. Následujících několik důležitých gest vám pomůže začít.

Dotykové gesto Akce
Dotykové gesto

Potáhnutí prstem od pravého okraje do středu jedním prstem

Akce

Otevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení)

Dotykové gesto

Potáhnutí prstem od levého okraje do středu jedním prstem

Akce

Přepnutí aplikací a jejich přichycení na stranu a zavření

Dotykové gesto

Potáhnutí prstem od horního nebo dolního okraje do středu jedním prstem

Akce

Zobrazení příkazů aplikace (například Uložit, Upravit a Odstranit).

Poznámka

 • Předčítání nepodporuje gesto stisknutí a podržení prstem.

Nové klávesové zkratky

Windows 8.1 a Windows RT 8.1 taky mají nové klávesové zkratky. Tady je pár užitečných.

Klávesová zkratka Akce
Klávesová zkratka
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+C
Akce

Otevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení)

Klávesová zkratka
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Z
Akce

Zobrazení příkazů aplikace (například Uložit, Upravit a Odstranit).

Klávesová zkratka
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+tečka
Akce

Přichycení aplikací na stranu

Klávesová zkratka
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Tab nebo Alt+Tab
Akce

Přepnutí aplikací

Nastavení Předčítání

Nastavení Předčítání můžete změnit taky v nastavení počítače. Vyhledání těchto nastavení:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu a změňte některé z následujících nastavení.

Slyšet, co je na obrazovce

 • Předčítání: Tímto posuvníkem zapnete nebo vypnete Předčítání.

 • Automaticky spustit Předčítání: Pokud vyberete toto nastavení, Předčítání se automaticky spustí při každém přihlášení.

Hlas

 • Zvolit hlas: Z této rozevírací nabídky můžete vybírat různé typy hlasů v Předčítání, pokud jsou dostupné ve vašem jazyce.

 • Rychlost: Tímto posuvníkem můžete změnit rychlost hlasu.

 • Tónová výška: Tímto jezdcem můžete změnit výšku hlasu.

Zvuky, které slyšíte

 • Pokyny pro čtení k tlačítkům a ovládacím prvkům: Pokud vyberete toto nastavení, Předčítání bude číst tipy k interakci s běžnými položkami, jako jsou tlačítka, odkazy, položky seznamu a posuvníky.

 • Znaky, které zadáváte: Můžete vybrat, jestli má Předčítání číst každou stisknutou klávesu.

 • Slova, která zadáváte: Vyberte, jestli Předčítání má nebo nemá číst slova, která píšete.

 • Pokud běží program Předčítání, snížit hlasitost ostatních aplikací: Tato volba ztiší ostatní aplikace, aby bylo jednodušší poslouchat Předčítání.

 • Přehrát zvukové signály: Tato možnost zapne dodatečné zvuky, které Předčítání přehrává při provádění určitých akcí.

Kurzor a klávesy

 • Zvýraznit kurzor: Tato možnost vám umožní zobrazit nebo skrýt pole, které zvýrazňuje místo, kde zrovna Předčítání na obrazovce je.

 • Kurzor bude sledovat Předčítání: Tato vám umožní zobrazit nebo skrýt pole, které zvýrazňuje místo, kde zrovna Předčítání na obrazovce je.

 • Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu z klávesnice: Pokud je dostupný dotykový režim, můžete zapnout toto nastavení, abyste mohli rychleji psát na dotykové klávesnici. S tímto nastavením můžete přetažením vyhledat požadovanou položku a pak nadzvednutím prstu klávesu stisknout.

Klávesové příkazy

Poznámka

 • Pokud používáte japonskou klávesnici 106/109, použijte v následujících klávesových příkazech místo klávesy Caps Lock kombinaci kláves Ctrl+Alt.

Klávesová zkratka Akce
Klávesová zkratka

Ctrl

Akce

Ukončení čtení

Klávesová zkratka
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Enter
Akce

Ukončení Předčítání

Klávesová zkratka

Caps Lock+mezerník

Akce

Udělání primární akce

Klávesová zkratka

Caps Lock+šipka vpravo

Akce

Přechod na další položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+šipka vlevo

Akce

Přechod na předchozí položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+šipka nahoru

Akce

Změna zobrazení

Klávesová zkratka

Caps Lock+šipka dolů

Akce

Změna zobrazení

Klávesová zkratka

Caps Lock+F2

Akce

Změna režimu podrobností

Klávesová zkratka

Caps Lock+F1

Akce

Zobrazení seznamu příkazů

Klávesová zkratka

Caps Lock+F2

Akce

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+F3

Akce

Přeskočení na další buňku v řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+F3

Akce

Přeskočení na předchozí buňku v řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+F4

Akce

Přeskočení na další buňku ve sloupci

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+F4

Akce

Přeskočení na předchozí buňku ve sloupci

Klávesová zkratka

Caps Lock+F5

Akce

Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci Předčítání je

Klávesová zkratka

Caps Lock+F6

Akce

Přeskočení na buňku tabulky

Klávesová zkratka

Caps Lock+F7

Akce

Přečtení aktuálního sloupce

Klávesová zkratka

Caps Lock+F8

Akce

Přečtení aktuálního řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+F9

Akce

Přečtení záhlaví aktuálního sloupce

Klávesová zkratka

Caps Lock+F10

Akce

Přečtení záhlaví aktuálního řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+F11

Akce

Přepínání mezi zapnutým a vypnutým dotykovým režimem

Klávesová zkratka

Caps Lock+F12

Akce

Přepnutí oznámení stisknutých kláves

Klávesová zkratka

Caps Lock+Z

Akce

Zamknutí klávesy Předčítání

Klávesová zkratka

Caps Lock+X

Akce

Předání kláves aplikaci

Klávesová zkratka

Caps Lock+V

Akce

Opakování poslední instalace

Klávesová zkratka

Caps Lock+Page Up

Akce

Zesílení hlasu

Klávesová zkratka

Caps Lock+Page Down

Akce

Zeslabení hlasu

Klávesová zkratka

Caps Lock+plus

Akce

Zrychlení hlasu

Klávesová zkratka

Caps Lock+minus

Akce

Zpomalení hlasu

Klávesová zkratka

Caps Lock+D

Akce

Přečtení položky

Klávesová zkratka

Caps Lock+F

Akce

Upřesnění čtení položky

Klávesová zkratka

Caps Lock+S

Akce

Přečtení položky hláskovaně nebo podrobné přečtení japonštiny nebo korejštiny

Klávesová zkratka

Caps Lock+W

Akce

Přečtení okna

Klávesová zkratka

Caps Lock+R

Akce

Přečtení všech prvků v obsahové oblasti

Klávesová zkratka

Caps Lock+Q

Akce

Přechod na poslední položku v obsahové oblasti

Klávesová zkratka

Caps Lock+G

Akce

Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému

Klávesová zkratka

Caps Lock+T

Akce

Přesunutí kurzoru Předčítání na ukazatel

Klávesová zkratka

Caps Lock+vlnovka

Akce

Nastavení fokusu na položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Backspace

Akce

Zpátky o jednu položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Insert

Akce

Přechod na propojenou položku

Klávesová zkratka

Caps Lock+M

Akce

Spuštění čtení

Klávesová zkratka

Caps Lock+pravá hranatá závorka

Akce

Přečtení textu od začátku až ke kurzoru

Klávesová zkratka

Caps Lock+0 (nula)

Akce

Přečtení vlastností textu

Klávesová zkratka

Caps Lock+H

Akce

Přečtení dokumentu

Klávesová zkratka

Caps Lock+U

Akce

Přečtení následující stránky

Klávesová zkratka

Caps Lock+Ctrl+U

Akce

Přečtení aktuální stránky

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+U

Akce

Přečtení předchozí stránky

Klávesová zkratka

Caps Lock+I

Akce

Přečtení následujícího odstavce

Klávesová zkratka

Caps Lock+Ctrl+I

Akce

Přečtení aktuálního odstavce

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+I

Akce

Přečtení předchozího odstavce

Klávesová zkratka

Caps Lock+O

Akce

Přečtení následujícího řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Ctrl+O

Akce

Přečtení aktuálního řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+O

Akce

Přečtení předchozího řádku

Klávesová zkratka

Caps Lock+P

Akce

Přečtení následujícího slova

Klávesová zkratka

Caps Lock+Ctrl+P

Akce

Přečtení aktuálního slova

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+P

Akce

Přečtení předchozího slova

Klávesová zkratka

Caps Lock+levá hranatá závorka

Akce

Přečtení následujícího znaku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Ctrl+levá hranatá závorka

Akce

Přečtení aktuálního znaku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+levá hranatá závorka

Akce

Přečtení předchozího znaku

Klávesová zkratka

Caps Lock+J

Akce

Přeskočení na další nadpis

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+J

Akce

Přeskočení na předchozí nadpis

Klávesová zkratka

Caps Lock+K

Akce

Přeskočení na následující tabulku

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+K

Akce

Přeskočení na předchozí tabulku

Klávesová zkratka

Caps Lock+L

Akce

Přeskočení na další odkaz

Klávesová zkratka

Caps Lock+Shift+L

Akce

Přeskočení na předchozí odkaz

Klávesová zkratka

Caps Lock+Y

Akce

Přechod na začátek textu

Klávesová zkratka

Caps Lock+B

Akce

Přechod na konec textu

Klávesová zkratka

Caps Lock+C

Akce

Přečtení aktuálního data a času

Dotykové příkazy

Pokud máte nový počítač, který podporuje čtyři nebo víc dotykových bodů, můžete k ovládání počítače používat dotykové příkazy.

Použití tohoto dotykového příkazu Akce
Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí doleva nebo doprava jedním prstem

Akce

Přechod na další nebo předchozí položku

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí nahoru nebo dolů jedním prstem

Akce

Změna přírůstku pohybu

Použití tohoto dotykového příkazu

Klepnutí nebo přetažení jedním prstem

Akce

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Použití tohoto dotykového příkazu

Poklepání jedním prstem

Akce

Aktivace primární akce

Použití tohoto dotykového příkazu

Trojí klepnutí jedním prstem

Akce

Aktivace sekundární akce

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Akce

Posouvání

Použití tohoto dotykového příkazu

Klepnutí dvěma prsty

Akce

Zastavení čtení Předčítáním

Použití tohoto dotykového příkazu

Poklepání dvěma prsty

Akce

Zobrazení místní nabídky

Použití tohoto dotykového příkazu

Podržení jedním prstem a klepnutí druhým

Akce

Aktivace primární akce

Použití tohoto dotykového příkazu

Podržení jedním prstem a poklepání druhým

Akce

Aktivace sekundární akce

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prsty

Akce

Posunutí tabulátoru dopředu a zpátky

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí nahoru třemi prsty

Akce

Přečtení aktuálního okna

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí dolů třemi prsty

Akce

Spuštění čtení textu, ve kterém se dá vyhledávat

Použití tohoto dotykového příkazu

Klepnutí třemi prsty

Akce

Změna režimu podrobností

Použití tohoto dotykového příkazu

Poklepání třemi prsty

Akce

Přečtení vlastností textu

Použití tohoto dotykového příkazu

Podržení jedním prstem a klepnutí dalšími dvěma

Akce

Zahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prsty

Akce

Přesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce

Použití tohoto dotykového příkazu

Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prsty

Akce

Zapnutí nebo vypnutí lupy

Použití tohoto dotykového příkazu

Klepnutí čtyřmi prsty

Akce

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Použití tohoto dotykového příkazu

Poklepání čtyřmi prsty

Akce

Přepnutí režimu vyhledávání

Použití tohoto dotykového příkazu

Trojí klepnutí čtyřmi prsty

Akce

Zobrazení seznamu příkazů Předčítání

Poznámka

 • Program Předčítání poskytuje základní možnosti čtení obrazovky, které umožňují použití systému Windows v případě, že nemáte komplexnější čtečku obrazovky. Předčítání nemusí umět číst obsah ze všech aplikací. Další informace o čtečkách obrazovky a dalších technologiích usnadnění získáte na webu společnosti Microsoft s informacemi o usnadnění .
Potřebujete další pomoc?