Jak nainstalovat Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Windows XP Service Pack 3 (SP3) je důležitá aktualizace, která obsahuje dřív vydané aktualizace zabezpečení, výkonu a stability pro Windows XP.

Jak aktualizaci SP3 získat

Před instalací aktualizace SP3 musíte mít nainstalovanou aktualizaci Windows XP Service Pack 1a (SP1a) nebo Service Pack 2 (SP2). Další informace o těchto a dalších aktualizacích Service Pack pro Windows najdete na webu Centrum aktualizací Service Pack.

Poznámky

Ověření, jestli je aktualizace Windows XP SP3 už nainstalovaná

 • Klikněte na Start, klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač a pak klikněte na Vlastnosti.

  Pokud v oblasti Systém najdete text Service Pack 3, znamená to, že aktualizaci SP3 už máte v počítači nainstalovanou a následujícím postupem se nemusíte zabývat.

Zobrazit vše

Než začnete

Než aktualizaci SP3 nainstalujete, doporučujeme tento postup:

 • Přihlaste se k počítači pomocí účtu správce, ověřte, že jsou od počítače odhlášeni všichni ostatní uživatelé, a zavřete všechny otevřené programy.

 • Zazálohujte důležité soubory na externí úložiště, jako je externí pevný disk, DVD, CD nebo USB Flash disk. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a podporu v tématu Zálohování souborů a složek.

 • Pokud používáte notebook, připojte ho k elektrické zásuvce a během instalace počítač neodpojujte ani nerestartujte.

 • Jestliže máte bezdrátový síťový adaptér jiného výrobce, ověřte, jestli aktualizace Windows XP SP3 toto zařízení podporuje. Další informace získáte na webu výrobce zařízení.

 • Pokud v počítači používáte Windows XP Professional, doporučujeme vytvoření sady pro automatické obnovení systému (ASR). Díky tomu můžete systém opravit, pokud se instalace nepovede. Další informace najdete v tématu „Vytvoření sady pro automatické obnovení systému“ v Centru pro nápovědu a podporu. (ASR není k dispozici pro Windows XP Home Edition.)

 • Některý antivirový software může instalaci aktualizace SP3 znemožnit nebo zpomalit. Zkuste svůj antivirový software dočasně vypnout. Pokud to uděláte, mějte na paměti rizika s tím spojená, a po instalaci aktualizace Service Pack ho znovu zapněte.

 • Zjistěte, jestli máte dost volného místa na disku pro instalaci aktualizace SP3 (i když většina tohoto místa se po instalaci uvolní). Pokud potřebujete na disku uvolnit místo, přečtěte si téma „Použití nástroje Vyčištění disku“ v Centru pro nápovědu a podporu.

  Velikost volného místa na disku požadovaného pro instalaci aktualizace SP3 (odhad):

  Metoda instalacePřibližná velikost požadovaného volného místa
  Metoda instalace

  Stažení aktualizace SP3 z webu Microsoftu

  Přibližná velikost požadovaného volného místa

  1 500 MB

  Metoda instalace

  Instalace aktualizace SP3 z CD

  Přibližná velikost požadovaného volného místa

  1 765 MB

Ruční instalace aktualizace SP3 pomocí služby Stažení softwaru společnosti Microsoft nebo z CD

Pokud máte problémy se získáním aktualizace Service Pack ze služby Windows Update, můžete si aktualizaci SP3 stáhnout jako samostatný instalační balíček z webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft a nainstalovat ji ručně. Instalační balíček je určený IT specialistům a vývojářům, tento soubor ale můžete přesto stáhnout a nainstalovat.

Ruční instalace aktualizace SP3 pomocí samostatného instalačního balíčku nebo CD

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste aktualizaci SP3 stáhli z webu a chcete ji nainstalovat hned, klikněte na Otevřít nebo Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud ji chcete nainstalovat později, klikněte na Uložit a stáhněte si instalační soubor do počítače. Až budete připravení aktualizaci Service Pack nainstalovat, poklikejte na tento soubor.

  • Pokud aktualizaci SP3 instalujete z CD, vložte disk do počítače se stávající verzí Windows XP. Měl by se automaticky spustit Průvodce instalací aktualizace softwaru. Pokud se nespustí, klikněte na Start, poklikejte na Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem na jednotku CD nebo DVD a pak klikněte na Přehrát automaticky.

 2. Na stránce Windows XP Service Pack 3 klikněte na Další.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Po skončení instalace kliknutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač.

 5. Pokud jste vypnuli antivirový software, znovu ho zapněte.

Odinstalace aktualizace SP3

Pokud jste aktualizaci SP3 nainstalovali sami, můžete ji odinstalovat. Pokud jste ale počítač dostali s už nainstalovanou aktualizací SP3, nepůjde odinstalovat.

Odinstalace aktualizace SP3

 1. Klikněte na Start a potom na Ovládací panely.

 2. Klikněte na Přidat nebo odebrat programy, klikněte na Windows XP Service Pack 3 a potom na Odebrat.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Upozornění

 • Pokud se rozhodnete aktualizaci SP3 odinstalovat, zobrazí se dialogové okno se seznamem programů nainstalovaných po instalaci aktualizace SP3. Když budete pokračovat, nemusejí tyto programy správně fungovat.

Pomozte zajistit stálé zabezpečení a udržovat počítač aktuální

Od 8. dubna 2014 už není dostupná podpora a aktualizace pro Windows XP. Zjistěte, jak si můžete zajistit ochranu.