Informace o postupu při instalaci systému Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Windows XP Service Pack 3 (SP3) je důležitá aktualizace, která zahrnuje dříve vydané aktualizace zabezpečení, výkonu a stability pro systém Windows XP.

Jak aktualizaci SP3 získat

Doporučovaným (a nejjednodušším) způsobem získání aktualizace SP3 je zapnutí automatických aktualizací. Další informace získáte v tématu Nastavení automatických aktualizací.

Služba Automatické aktualizace automaticky stáhne aktualizaci SP3, jakmile bude pro váš počítač k dispozici. K zahájení instalace stačí pouhých pár kliknutí a zbývající část procesu je automatická. Pokud nejsou zapnuté automatické aktualizace, můžete aktualizaci SP3 nainstalovat pomocí služby Windows Update na webu systému Windows.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci SP3, musí být nejprve nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 1a (SP1a) nebo Service Pack 2 (SP2). Pokud máte zapnuté automatické aktualizace, jsou tyto aktualizace také k dispozici. Další informace o těchto aktualizacích a dalších aktualizacích Service Pack systému Windows získáte na webu Centrum aktualizací Service Pack.

Poznámky

 • Pro 64bitovou verzi systému Windows XP není aktualizace SP3 k dispozici. Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows XP s aktualizací SP2, znamená to, že máte nejnovější aktualizaci Service Pack a budete mít nárok na podporu a aktualizace vám budou zasílány až do 8. dubna 2014. Chcete-li zjistit, jakou verzi používáte, získáte informace v části Je v mém počítači nainstalována 32bitová nebo 64bitová verze Windows?

 • Nejlepší prostředí pro práci s počítačem získáte po upgradu na systém Windows 7. Další informace o možnostech, které jsou k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti, získáte na webové stránce Obchod.

Postup ověření, zda již máte nainstalovánu aktualizaci Windows XP SP3

 • Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klikněte na položku Vlastnosti.

  Pokud je v části Systém uveden údaj Service Pack 3, znamená to, že aktualizace SP3 již je v počítači nainstalovaná a není nutné provádět níže uvedený postup.

Zobrazit vše

Než začnete

Před instalací aktualizace SP3 doporučujeme provedení následujících kroků:

 • Přihlaste se k počítači jako správce, ujistěte se, že jsou od počítače odhlášení všichni ostatní uživatelé, a zavřete všechny otevřené programy.

 • Zálohujte důležité soubory do externího umístění, jako je externí pevný disk, disk DVD nebo CD nebo jednotka USB Flash. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu v tématu Zálohování souborů a složek.

 • Pokud používáte přenosný počítač, připojte jej k elektrické zásuvce a během instalace počítač neodpojujte ani nerestartujte.

 • Jestliže používáte bezdrátový síťový adaptér jiného výrobce, ujistěte se, zda aktualizace Windows XP SP3 toto zařízení podporuje. Další informace získáte na webu výrobce zařízení.

 • Pokud v počítači používáte systém Windows XP Professional, doporučujeme vytvoření sady pro automatické obnovení systému (ASR). Díky tomu můžete opravit systém, pokud se instalace nezdaří. Další informace získáte v tématu „Vytvoření sady pro automatické obnovení systému“ v Centru pro nápovědu a podporu. (Sada ASR není k dispozici pro edici Windows XP Home Edition.)

 • Některé antivirové programy mohou zabránit instalaci aktualizace SP3 nebo mohou instalaci zpomalit. Můžete se zkusit antivirový software dočasně zakázat. Pokud jej dočasně zakážete, mějte na paměti rizika s tím spojená, a po instalaci aktualizace Service Pack jej znovu povolte.

 • Ujistěte se, že máte dostatek volného místa na disku pro instalaci aktualizace SP3 (i když většina tohoto místa bude po instalaci znovu získána). Pokud potřebujete vytvořit volné místo na disku, získáte informace v tématu „Použití nástroje Vyčištění disku“ v Centru pro nápovědu a podporu.

  Velikost volného místa na disku požadovaného pro instalaci aktualizace SP3 (odhad):

  Metoda instalacePřibližná velikost požadovaného volného místa
  Metoda instalace

  Služba Windows Update

  Přibližná velikost požadovaného volného místa

  1 840 MB

  Metoda instalace

  Stažení aktualizace SP3 z webu společnosti Microsoft

  Přibližná velikost požadovaného volného místa

  1 500 MB

  Metoda instalace

  Instalace aktualizace SP3 z disku CD

  Přibližná velikost požadovaného volného místa

  1 765 MB

Instalace aktualizace SP3 pomocí služby Windows Update (doporučeno)

Pokud je počítač nastaven tak, aby prováděl automatickou instalaci aktualizací, služba Automatické aktualizace vás vyzve k instalaci aktualizace SP3. Další informace získáte v tématu Nastavení automatických aktualizací.

Pokud se nezobrazí výzva k instalaci aktualizace SP3, postupujte takto:

Instalace aktualizace SP3 pomocí služby Windows Update

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na možnost Windows Update.

 2. Klikněte na přepínač Expresní (doporučeno).

 3. Pokud je počítač v aktuálním stavu, aktualizace Windows XP SP3 bude jednou z automaticky vybraných aktualizací. Klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace. Pokud počítač není v aktuálním stavu, systém Windows Update vám nabídne některé další aktualizace, které je třeba nainstalovat jako první. Nainstalujte je a pak opakováním kroků 1 a 2 stáhněte aktualizaci Windows XP SP3.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Po skončení instalace kliknutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač.

 6. Pokud jste zakázali antivirový software, znovu jej povolte.

Ruční instalace aktualizace SP3 pomocí služby Stažení softwaru společnosti Microsoft nebo z disku CD

Pokud máte problémy se získáním aktualizace Service Pack ze služby Windows Update, můžete stáhnout aktualizaci SP3 jako samostatnou položku ke stažení z webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft a aktualizaci SP3 nainstalovat ručně. Instalační balíček je určen odborníkům na IT a vývojářům, tento soubor však můžete přesto stáhnout a nainstalovat.

Máte také možnost objednat si u společnosti Microsoft disk CD obsahující aktualizaci SP3. Další informace získáte na webu společnosti Microsoft.

Ruční instalace aktualizace SP3 pomocí samostatného instalačního balíčku nebo disku CD

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud jste aktualizaci SP3 stáhli z webu a chcete ji nainstalovat ihned, klikněte na příkaz Otevřít nebo Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li program nainstalovat později, klikněte na tlačítko Uložit a stáhněte si instalační soubor do počítače. Jakmile budete připravení aktualizaci Service Pack nainstalovat, dvakrát klikněte na soubor.

  • Pokud aktualizaci SP3 instalujete z disku CD aktualizace Service Pack 3, vložte disk do počítače se stávající verzí systému Windows XP. Měl by se automaticky otevřít Průvodce instalací aktualizace softwaru. Pokud se nezobrazí, klikněte na tlačítko Start, dvakrát klikněte na položku Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD nebo DVD a pak klikněte na příkaz Přehrát automaticky.

 2. Na stránce Windows XP Service Pack 3 klikněte na tlačítko Další.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Po skončení instalace kliknutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač.

 5. Pokud jste antivirový software zakázali, znovu jej povolte.

Odinstalace aktualizace SP3

Pokud jste aktualizaci SP3 nainstalovali sami, můžete ji odinstalovat. Pokud však byl počítač dodán s již nainstalovanou aktualizací SP3, nelze ji odinstalovat.

Odinstalace aktualizace SP3

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy, klikněte na položku Windows XP Service Pack 3 a potom na tlačítko Odebrat.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Varování

 • Pokud se rozhodnete odinstalovat aktualizaci SP3, zobrazí se dialogové okno obsahující seznam programů nainstalovaných po instalaci aktualizace SP3. Budete-li pokračovat, tyto programy nemusí správně pracovat.

Pomozte zajistit stálé zabezpečení a udržovat počítač aktuální

Využívejte všech způsobů, které pomohou chránit počítač se systémem Windows:

 • Nainstalujte antivirový program. Antivirový program vyhledává viry, které se pokoušejí proniknout do vašeho e-mailu, operačního systému nebo souborů, a pomáhá chránit váš počítač. Chcete-li antivirový program vyhledat, přejděte na webovou stránku poskytovatelů softwaru pro zabezpečení systému Windows na webu společnosti Microsoft.

 • Neotevírejte přílohy e-mailů. Spousta virů je připojená k e-mailovým zprávám a začne se šířit bezprostředně po otevření přílohy e-mailu. Doporučujeme neotevírat žádné přílohy kromě těch, které očekáváte. Aplikace Microsoft Outlook a Windows Mail vám mohou pomoci zablokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

 • Používejte bránu firewall.Brána Windows Firewall nebo jiné programy brány firewall vás upozorní na ohrožení zabezpečení. Mohou blokovat viry, červy a hackery a zamezit jejich pokusům o stažení potenciálně škodlivých programů do počítače.

 • Používejte nejnovější verzi prohlížeče Windows Internet Explorer. Aplikace Internet Explorer 8 obsahuje vylepšení zabezpečení a ochrany osobních údajů, jako je například filtr SmartScreen a Procházení se službou InPrivate, která pomohou ochránit váš počítač, abyste mohli procházet web s vyšší důvěrou. Další informace získáte na webu na stránce Internet Explorer.