Jak lze zvýšit ochranu počítače před viry?


Ochránit počítač před viry a dalšími hrozbami není obtížné, je však třeba důslednost.

  • Nainstalujte antivirový program. Instalací antivirového programu a jeho udržováním v aktuálním stavu pomůžete chránit počítač před viry. Antivirové programy hledají viry, které se pokoušejí proniknout do e-mailu, operačního systému nebo souborů. Každý den se mohou objevovat nové viry, a tak je důležité často vyhledávat aktualizace antivirového programu na webu výrobce. Některé antivirové programy se prodávají včetně ročního předplatného, které je možné podle potřeby obnovovat, většina jich je však k dispozici také zdarma. Společnost Microsoft nabízí bezplatný antivirový program Microsoft Security Essentials, který lze stáhnout z webu Microsoft Security Essentials. Můžete také přejít na web poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows a vyhledat vhodný antivirový program od jiného výrobce.

  • Neotevírejte e-mailové zprávy od neznámých odesílatelů nebo přílohy e-mailů, které nerozpoznáte. Mnohé viry jsou připojeny k e-mailovým zprávám a rozšíří se ihned po otevření e-mailové přílohy. Doporučujeme neotevírat přílohy, nejedná-li se o soubory, které očekáváte. Aplikace Microsoft‌ Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

  • Používejte s prohlížečem blokování automaticky otevíraných oken. Automaticky otevíraná okna jsou malá okna prohlížeče, která se zobrazují v horní části prohlíženého webu. I když jich většinu vytvářejí tvůrci reklam, mohou obsahovat také škodlivý nebo nebezpečný kód. Program pro blokování automaticky otevíraných oken může bránit zobrazení některých nebo všech těchto oken.

    Funkce Blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer je ve výchozím nastavení zapnutá. Další informace o změně nastavení nebo jeho zapnutí a vypnutí naleznete v tématu Blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer: nejčastější dotazy.

  • Udržujte aktualizovaný systém Windows. Společnost Microsoft pravidelně vydává zvláštní aktualizace zabezpečení, které pomáhají chránit počítač. Tyto aktualizace odstraňují možné nedostatky zabezpečení, čímž mohou pomoci při ochraně počítače před viry a jinými útoky. Zapnutím funkce automatických aktualizací systému Windows zajistěte, aby byly tyto aktualizace systému Windows prováděny. Další informace naleznete v kapitole Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací.

  • Používejte bránu firewall. Brána Windows Firewall či jakákoli jiná brána firewall pomáhá upozornit na podezřelé aktivity, když se virus nebo červ snaží připojit k počítači. Může také pomoci blokovat pokusy virů, červů či hackerů o stahování potenciálně nebezpečných programů do počítače. Další informace o bráně Windows Firewall naleznete v tématu Principy nastavení brány Windows Firewall.

  • Používejte nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči. Povědomí o tom, jak mohou weby používat vaše osobní údaje, je důležité, abyste zabránili cíleným reklamám, podvodům a krádežím identity. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer, můžete upravit nastavení ochrany osobních údajů nebo obnovit výchozí nastavení, kdykoli chcete. Podrobnosti naleznete v tématu Změna nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci Internet Explorer.

  • Zapnutí nástroje Řízení uživatelských účtů. Pokud mají být provedeny změny počítače, které vyžadují oprávnění na úrovni správce, nástroj Řízení uživatelských účtů vás upozorní a poskytne příležitost změnu schválit. Nástroj Řízení uživatelských účtů může pomoci zabránit virům, aby provedly nežádoucí změny. Další informace o povolení nástroje Řízení uživatelských účtů a úpravě nastavení získáte v tématu Zapnutí nebo vypnutí nástroje Řízení uživatelských účtů.

  • Vymažte mezipaměť Internetu a historii procházení. Většina prohlížečů ukládá informace o webech, které navštívíte, a informace, které po vás weby mohou požadovat (jako je uživatelské jméno a heslo). I když může být užitečné tyto podrobnosti mít v počítači uložené, nastávají situace, kdy některé nebo všechny budete chtít odstranit, například pokud používáte veřejný počítač a nechcete v něm zanechat osobní údaje. Informace o smazání historie v aplikaci Internet Explorer získáte v tématu Odstranění historie webových stránek a Odstranění souborů cookie.Potřebujete další pomoc?