Import a export certifikátů a privátních klíčů


K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

Certifikát můžete importovat, abyste jej mohli použít ve svém počítači, nebo můžete certifikát exportovat pro použití v jiném počítači.

Zobrazit vše

Import certifikátu a privátního klíče

Pokud vám někdo zašle certifikát nebo certifikát přenášíte z jednoho počítače do druhého, je třeba nejprve certifikát a privátní klíč importovat, aby je bylo možné použít. Během procesu importu bude certifikát vložen do správné složky certifikátu.

 1. Spusťte Správce certifikátů takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klikněte na složku, do které chcete certifikát importovat, v nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Importovat.

 3. Klikněte na tlačítko Další a potom postupujte podle pokynů.

  Poznámka

  • Pokud v Průvodci importem certifikátu kliknete na tlačítko Procházet, abyste vyhledali certifikát, mějte na paměti, že dialogové okno Otevřít ve výchozím nastavení zobrazí pouze certifikáty typu X.509. Chcete-li importovat jiný typ certifikátu, vyberte požadovaný typ certifikátu v dialogovém okně Otevřít.

Export certifikátu a privátního klíče

Chcete-li vytvořit záložní kopii certifikátu nebo jej použít v jiném počítači, musíte nejprve exportovat certifikát a privátní klíč. Export certifikátu vytvoří soubor, který můžete přenést do jiného počítače nebo uložit na bezpečném místě. Doporučujeme exportovat certifikát na vyměnitelné médium, například na disketu nebo na jednotku USB Flash.

 1. Spusťte Správce certifikátů takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na certifikát, který chcete exportovat, přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Exportovat.

 3. V Průvodci exportem certifikátu klikněte na tlačítko Další.

 4. Chcete-li použít certifikát v jiném počítači, vyberte přepínač Ano, exportovat privátní klíč. V opačném případě klikněte na přepínač Ne, neexportovat privátní klíč. Potom klikněte na tlačítko Další. (Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je privátní klíč označen jako exportovatelný a že k němu máte přístup.)

 5. Vyberte formát, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  • Volba formátu závisí na způsobu, jakým chcete certifikát použít. Máte-li certifikát s privátním klíčem, vyberte formát Personal Information Exchange. Chcete-li přesunout více certifikátů v jednom souboru z jednoho počítače do jiného, vyberte formát Cryptographic Message Syntax Standard. Pokud potřebujete certifikát používat ve více operačních systémech, zvolte formát Binární X.509, kódování DER.

 6. Pokud zvolíte export privátního klíče, zadejte heslo, které chcete použít k zašifrování klíče, potvrďte heslo a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Operace exportu vytvoří soubor, do kterého se uloží certifikát. Zadejte název a umístění souboru (včetně úplné cesty) nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do vybraného umístění a potom zadejte název souboru.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.Potřebujete další pomoc?