Způsoby zvýšení výkonu počítače


Fragmentace přidává pevnému disku práci, která může zpomalovat počítač. I vyměnitelná zařízení úložiště, jako například jednotky USB Flash, mohou být fragmentovány. Program Defragmentace disku mění uspořádání fragmentovaných dat, aby disky a jednotky mohly pracovat efektivněji. Program Defragmentace disku se obvykle spouští podle plánu, můžete ovšem také spustit analýzu a defragmentaci disků a jednotek ručně. Postupujte takto:

Následující video uvádí, jak ručně defragmentovat pevný disk (1:03)

Defragmentace pevného disku

  1. Spusťte program Defragmentace disku takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defragmentace disku a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Defragmentace disku.

  2. V části Aktuální stav vyberte disk, který chcete defragmentovat.

  3. Chcete-li zjistit, který disk je potřeba defragmentovat, klikněte na tlačítko Analyzovat disk. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

    Jakmile systém Windows dokončí analýzu disku, můžete zjistit, do jaké míry (v procentech) je disk fragmentován. Tyto informace jsou uvedeny ve sloupci Poslední spuštění. Jestliže je toto číslo nad 10 %, měli byste disk defragmentovat.

  4. Klikněte na tlačítko Defragmentovat disk. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Defragmentace disku může v závislosti na velikosti a stupni fragmentace pevného disku trvat několik minut až hodin. Během defragmentace lze s počítačem nadále pracovat.

Poznámky

  • Pokud je disk již vyhrazen pro použití jiným programem nebo pokud je naformátován pomocí jiného systému souborů než systém souborů NTFS, FAT nebo FAT32, nelze jej defragmentovat.

  • Umístění v síti nelze defragmentovat.

  • Pokud není v části Aktuální stav zobrazen disk, který by zde měl být zobrazen, může to být způsobeno tím, že disk obsahuje chybu. Zkuste nejprve disk opravit a potom se vrátit do programu Defragmentace disku a zkusit defragmentaci znovu. Další informace získáte v části Kontrola chyb jednotky.Potřebujete další pomoc?