Rychlejší hledání ve Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy


Systém Windows používá index k velmi rychlému vyhledávání nejběžnějších souborů v počítači. V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se indexu. (Informace o pokročilých možnostech indexování naleznete v tématu Změna upřesňujících možností indexování.)

Zobrazit vše

Které soubory jsou indexovány?

Ve výchozím nastavení je definováno, že indexovány jsou všechny obvyklé soubory. K indexovaným umístěním patří všechny složky zahrnuté do knihoven (například veškeré položky, které se zobrazují v knihovně Dokumenty), e‑maily a offline soubory. Mezi neindexované soubory patří programové a systémové soubory, tj. soubory, které uživatelé prohledávají jen velmi zřídka.

Jak postupovat při přidávání a odebírání indexovaných umístění?

Nejsnazší způsob, jak přidat nějakou položku do indexu, je zahrnout příslušnou složku do knihovny. Tato operace automaticky aktivuje indexování obsahu dané složky. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

Položku můžete přidat do indexu i bez použití knihoven. Chcete-li přidat nebo odebrat indexované umístění, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Upravit.

 3. Přidejte umístění zaškrtnutím příslušného políčka v seznamu Změnit vybraná umístění nebo umístění odeberte tím, že zaškrtnutí jeho políčka zrušíte. Poté klikněte na tlačítko OK.

  Nejsou-li v seznamu uvedena všechna umístění v počítači, klikněte na tlačítko Zobrazit všechna umístění. (Pokud již jsou všechna umístění zobrazena, tlačítko Zobrazit všechna umístění nebude k dispozici.) Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Pokud chcete zahrnout složku, nikoliv však její podsložky, klikněte na požadovanou složku a potom zrušte zaškrtnutí políčka u každé podsložky, kterou nechcete indexovat. Tyto složky se objeví ve sloupci Vyjmout v seznamu Souhrnné informace o vybraných umístěních.

Je možné pozastavit vyhledávací index systému Windows?

Vyhledávací index systému Windows zaznamenává názvy souborů a další informace o většině souborů v počítači, čímž zlepšuje účinnost vyhledávání. Ideální je nechat index běžet na pozadí bez přerušování, v případě potřeby jej však můžete na 15 minut pozastavit.

Pozastavení indexu

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Pozastavit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. (Tlačítko Pozastavit je dostupné jen tehdy, jestliže index běží.)

Mohu indexovat celý počítač, aby byla všechna hledání rychlá?

Neměli byste. Pokud bude index příliš velký nebo do něj zahrnete umístění systémových souborů (například složku Program Files), běžné vyhledávací operace se zpomalí. Jako optimální postup doporučujeme přidávat pouze složky, které prohledáváte často.

Proč se soubory z indexované složky nezobrazují ve výsledcích hledání?

Důvodem může být nastavení zabezpečení dané složky. Složku a její obsah lze indexovat, pouze pokud je nakonfigurována pomocí oprávnění Systém. U většiny složek jsou tato oprávnění již nastavena, ale existují případy, kdy oprávnění Systém není u složky nastaveno.

Přidání oprávnění Systém ke složce

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, vyberte možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

 2. Pokud v seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele není zobrazena položka Systém, klikněte na tlačítko Upravit.

 3. Klikněte na položku Přidat, do zobrazeného pole zadejte Systém a klikněte na tlačítko Kontrola jmen.

 4. V části Odpovídající jména klikněte na položku Systém. Potom postupným klikáním na tlačítko OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

Po této změně je třeba obnovit index. Informace o obnovení indexu naleznete v tématu Změna upřesňujících možností indexování.

Jak lze vyřešit potíže s vyhledáváním a indexováním?

Máte-li s vyhledáváním potíže, například je-li hledání nezvykle pomalé nebo vrací neúplné výsledky, spusťte poradce při potížích s hledáním a indexováním a zjistěte, zda dokáže diagnostikovat příčinu potíží.

 • Spusťte Poradce při potížích s vyhledáváním a indexováním takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Klikněte na možnost Zobrazit vše a poté na položku Vyhledávání a indexování.

V závislosti na závažnosti potíží může poradce při potížích s hledáním a indexováním vyžadovat restartování vyhledávací služby systému Windows.

Co když používám systém Windows Server 2008 R2?

Je možné, že některé možnosti hledání a indexování nebudou k dispozici, dokud do počítače nenainstalujete roli Souborová služba. Lze to provést pomocí konzoly Správce serveru. Konzolu otevřete kliknutím na tlačítko Start, zadáním textu Správce serveru do vyhledávacího pole a následným kliknutím na položku Správce serveru. Další informace o instalaci role Souborová služba zobrazíte kliknutím na položku Role na panelu nástrojů Správce serveru a následným kliknutím na příkaz Souhrnná nápověda týkající se rolí.Potřebujete další pomoc?