Instalace víc než jednoho operačního systému (spouštění více operačních systémů)


Pokud je na pevném disku počítače dostatek volného místa, můžete nainstalovat novější verzi Windows do samostatného oddílu a ponechat si dřívější verzi systému Windows v počítači. Této konfiguraci se říká konfigurace s možností spouštění více operačních systémů nebo spouštění dvou systémů. Při každém spuštění počítače si pak můžete vybrat, kterou verzi systému Windows spustíte. Další informace naleznete v tématu Může být v počítači více než jeden operační systém (spouštění více operačních systémů)?

Spouštění více operačních systémů vyžaduje samostatné oddíly na pevném disku počítače pro každý operační systém. Chcete-li vytvořit a naformátovat oddíl, získáte informace v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.

Obrázek okna Správa disků v konzole MMC (Microsoft Management Console)
Příklad konfigurace disku s možností spouštění více operačních systémů

Varování

 • Je nutné nejprve nainstalovat starší operační systém a teprve potom novější. Pokud to neuděláte (nainstalujete například systém Windows Vista do počítače, ve kterém se již používá systém Windows 7), může to znemožnit provoz systému. K tomu může dojít, protože nižší verze systému Windows nerozpozná spouštěcí soubory používané ve vyšších verzích systému Windows a může je přepsat.

Instalace systému Windows na samostatný oddíl nebo pevný disk

Před instalací systému Windows je nutné zakázat všechny antivirové programy a zálohovat soubory na externí pevný disk, disk DVD nebo CD, jednotku USB Flash nebo do síťové složky. Vyhledejte také 25místný kód Windows Product Key. Tento kód se nachází na počítači nebo na držáku instalačního disku uvnitř balíčku se systémem Windows nebo v e-mailu s potvrzením, pokud jste systém Windows 7 zakoupili a stáhli online. Podrobné pokyny k instalaci systému Windows 7 naleznete v části Instalace a přeinstalace systému Windows 7.

 1. Zapněte počítač tak, aby se stávající verze systému Windows normálně spustila, a pak proveďte následující postup:

  • Pokud jste systém Windows 7 stáhli, přejděte na stažený instalační soubor a dvakrát na něj klikněte (často bývá označený jako soubor Aplikace ve sloupci Typ).

  • Pokud máte instalační disk systému Windows 7, vložte jej do počítače. Instalační program by se měl spustit automaticky. Pokud se nespustí, klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Počítač, dvojím kliknutím na jednotku DVD otevřete instalační disk systému Windows 7 a dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

  • Pokud jste stáhli systém Windows 7 na jednotku USB Flash, vložte ji do počítače. Instalační program by se měl spustit automaticky. Pokud se nespustí, klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Počítač, dvakrát klikněte na jednotku a pak dvakrát klikněte na soubor setup.exe.

 2. V nabídce Instalace systému Windows klikněte na tlačítko Instalovat nyní.

 3. Na stránce Stažení důležitých aktualizací pro instalaci doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizace, které pomohou zajistit zdárný průběh instalace a pomohou chránit počítač před bezpečnostními hrozbami. Při příjmu aktualizací pro instalaci musí být počítač připojený k Internetu. Pokud není počítač připojený k Internetu, tato stránka se nemusí zobrazit.

 4. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte si podmínky licenční smlouvy klikněte na přepínač Přijímám licenční podmínky.

 5. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klikněte na tlačítko Vlastní.

 6. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? vyberte oddíl nebo disk, do kterého chcete nainstalovat nový operační systém Windows.

  Nezapomeňte nainstalovat systém Windows na jiný oddíl, než na kterém je nainstalovaná dřívější verze systému Windows.

 7. Kliknutím na tlačítko Další spusťte instalaci. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.

Poznámky:Potřebujete další pomoc?