Instalace nebo odebrání zvukové karty


Většina nových počítačů se dodává s integrovanou zvukovou kartou, kterou je možné vyměnit. Není-li v počítači zvuková karta nainstalována nebo chcete-li rozšířit možnosti přehrávání nebo záznamu zvuku v počítači, můžete nainstalovat zvukovou kartu. Pokud máte v počítači potíže se zvukem, získáte informace v části Tipy pro opravu běžných problémů se zvukem.

Poznámky

 • Pokyny, které jsou zde uvedeny, platí pro stolní počítače. Většina přenosných počítačů obsahuje místo interní zvukové karty čip pro zpracování zvuku (neboli zvukový procesor). Zvuk v přenosném počítači lze upgradovat zapojením externího zvukového zařízení do portu USB nebo slotu na externí kartu, ale to se děje jen zřídka.

 • Také stolní počítače mohou být vybaveny zvukovými procesory. Tyto procesory nelze odebrat, obvykle je však možné zlepšit parametry práce se zvukem instalací interní zvukové karty a vypnutím zvukového procesoru.

Před instalací zvukové karty si přečtěte dokumentaci dodanou s kartou. Návod uvedený zde je obecný a dokumentace zvukové karty může obsahovat důležité informace týkající se konkrétní karty, kterou instalujete. Dále v informacích dodaných s počítačem zkontrolujte, zda otevření skříně počítače neovlivní platnost jeho záruky.

Než začnete zvukovou kartu instalovat, budete potřebovat následující:

 • zvukovou kartu, kterou chcete nainstalovat,

 • křížový šroubovák k otevření skříně počítače (je-li to nezbytné),

 • volnou patici PCI, nemáte-li v úmyslu vyměnit stávající zvukovou kartu (v tom případě můžete vložit novou zvukovou kartu do uvolněné patice).

Pokud jste se zvukovou kartu obdrželi disk CD, DVD nebo jiné vyměnitelné médium, je možné, že na něm najdete ovladač zvukové karty. Tento ovladač zatím nepoužívejte, dokud systém Windows nedokončí vyhledávání a instalaci ovladačů. Tuto operaci provádí systém Windows automaticky po instalaci zvukové karty do počítače a po jeho opětovném zapnutí. Teprve v případě, že systém Windows pro zvukovou kartu nenalezne vhodný ovladač, zkuste nainstalovat ovladač dodaný s kartou. Součástí softwaru od výrobce mohou být i další programy určené pro zvukovou kartu.

Konektory standardní zvukové karty
Většina zvukových karet má alespoň jednu zdířku linkového výstupu pro připojení reproduktorů a jednu zdířku linkového vstupu, kam lze připojit zvukové vstupní zařízení.
Zobrazit vše

Postup otevření skříně počítače

Upozornění

 • Počítač vypněte a odpojte od zdroje napájení. Tento krok je velmi důležitý. Při instalaci karty do připojeného počítače byste mohli utrpět úraz elektrickým proudem nebo poškodit kartu i počítač.

 1. Z informací dodaných k počítači zjistěte, jak otevřít skříň počítače. Pokud již tyto pokyny k dispozici nemáte, najděte na krytu počítače (obvykle vzadu) šroubky nebo svorky, které je třeba uvolnit, abyste mohli sejmout kryt.

 2. Po otevření skříně se uzemněte (tak, že se dotknete kovové části krytu u zásuvky pro připojení napájecího kabelu). To vám může pomoci chránit se před elektrickým proudem a ochránit novou kartu a stávající části počítače před statickou elektřinou.

Postup odebrání stávající zvukové karty

Pokud už máte interní zvukovou kartu, před instalací nové karty ji vyjměte. Je-li počítač vybaven vestavěným zvukovým procesorem, můžete přejít na část „Postup instalace nové zvukové karty“ v tomto tématu.

 1. Z informací dodaných ke stávající zvukové kartě zjistěte, jak ji odebrat. Pokud již tyto pokyny nemáte k dispozici, zkuste zvukovou kartu najít. Pokud si nejste jisti, která z karet je zvuková karta, podívejte se, kam jsou v zadní části počítače připojeny kabely reproduktorů. Určíte tak patici, v níže se zvuková karta nachází.

 2. Ze zadní části zvukové karty odpojte kabely reproduktorů a mikrofonu.

 3. Je-li uvnitř počítače zvuková karta propojena s jednotkou CD, odpojte tento kabel. V mnoha novějších počítačích se tento kabel již nepoužívá, takže tento krok můžete přeskočit.

 4. Odstraňte šroubek nebo uvolněte háček, kterým je zvuková karta uchycena.

 5. Opatrně zvukovou kartu vytáhněte z patice. Při vyjímání dejte pozor na zkroucení nebo ohnutí karty.

 6. Pokud nebudete instalovat novou zvukovou kartu, přiložte na patici kryt (pokud máte kryt k dispozici) a opět připevněte šroubek. Potom zavřete skříň počítače a případně zašroubujte šroubky, které jste vyjmuli při otevírání skříně.

Poznámka

 • Je možné, že budete zvukovou kartu uvolnit mírným kývavým pohybem. I pokud chcete starou zvukovou kartu vyhodit, buďte opatrní při jejím vyjímání. Mohlo by dojít k poškození základní desky.. Pokud se karta zdá být zaklíněná, je lepší strávit několik minut navíc opatrným vysouváním, než kartu vytrhnout příliš rychle.

Postup instalace nové zvukové karty

 1. Z pokynů dodaných k nové zvukové kartě zjistěte, jak ji nainstalovat. Pokud nemáte pokyny k dispozici, najděte v počítači volnou rozšiřující patici vhodnou pro novou zvukovou kartu.

  Pokud už v počítači žádná volná patice nezbývá, bude nutné před instalací nové karty odebrat některou ze stávajících. Pokud jste odebrali stávající zvukovou kartu a nová karta je určena pro stejnou patici, můžete použít uvolněnou patici. Potřebujete-li určit typy dostupných rozšiřujících patic, nahlédněte do dokumentace počítače.

 2. Opatrně zvukovou kartu umístěte nad patici. Přesně nasměrujte vývody zvukové karty na kontakty v patici a opatrným tlakem zasuňte kartu do patice. Zkontrolujte, zda karta plně dosedla a zda drží na místě. Pokud nejsou kontakty na kartě a v patici přesně proti sobě, karta nemůže správně pracovat.

 3. Pokud se v počítači nachází zvukový kabel spojující jednotku CD přímo se zvukovou kartou, připojte jej ke zvukové kartě. Umístění zvukového konektoru jednotky CD na kartě lze obvykle najít v informacích dodaných se zvukovou kartou. U novějšího zvukového hardwaru tento kabel obvykle není nutný a většinou je jeho připojení volitelné.

 4. Přišroubujte zvukovou kartu k rámu. Během upevňování šroubku neohýbejte zvukovou kartu ani rám. Šroubek je obvykle vhodné dotáhnout jen o málo více, než kdybyste jej utahovali pouze prsty.

 5. Uzavřete skříň počítače a připevněte odejmuté šroubky. Připojte k nové zvukové kartě reproduktory a v případě potřeby i mikrofon.

 6. Počítač opět připojte ke zdroji napájení a poté jej zapněte.

  Windows Systém nainstaluje potřebné ovladače nové zvukové karty. Pokud jste ke zvukové kartě dostali disk obsahující software, nainstalujte jej. Postup instalace najdete v informacích dodaných se zvukovou kartou.

  Pokud karta nepracuje správně, zjistěte, zda pro ni není ve službě Windows Update k dispozici novější ovladač. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně a Zvukové karty: Nejčastější dotazy.Potřebujete další pomoc?